בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

 

 

                                                               

 

 

 

 
ה מ ז ל ו ת
 THE    CONSTELLATIONS

    

 

 

 

 

             והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות  בערי יהודה ומסבי ירושלים ואת-המקטרים לבעל לשמש

     ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים: מלכים ב כג, ה

 He suppressed the idolatrous priests whom the kings of  judah had appointed to make offerings at the shrines in  the towns of Judah and in the environs of Jerusalem, and  those  who made offerings to Baal, to the sun and moon  and constellations -all the host of heaven.                                                                                                                                                     KingsII 23,5              

                                                         המזלות   The constellations        
     


 
                                                                       

 
                     
   
          

          

 
  

                   

 
 

 
               

 

              

 

                                                                  
 

                         

                    

 

 

                         

 
               

 

  

לקבלת אינפורמציה על                                                                                 
                                                                               המזלות הקש                                  
                     For information about                                
                                                      THE CONSTELLATIONpress

 

 

 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%AA

http://www.ima-adama.co.il/know_yourself/astrology/astrology_karni1_4elements.htm 

http://www.alternativit.co.il/Ora13.htm

http://kaye7.school.org.il/seasons.htm

      

                      English - press
 
        

הרב דוד לאו  -  

הרב של מודיעין
 
    נביא משמעותו בעברית - מביא. הוא זה שמביא את דבר ה' אל העם. הנביא לעיתים תפקידו להוכיח את העם, לגעור בהם על מעשים ליליים,
       
לציין בפניהם את העובדה שדרכם היא דרך שמובילה לאבדון חלילה. מהצד השני, נביא נשלח גם לעודד את רוח העם בימים קשים.  

הנבואות לא תמיד נתקבלו בצורה יפה, הנבואות לעיתים נתקבלו בצורה כואבת וקשה. אם ניקח לדוגמא את ירמיהו הנביא, ירמיהו נביא שבא ומתנבא שהדרך של העם, של עבודה זרה, של גילוי עריות, של שפיכות דמים. דרך שלילית שתביא לחורבן. לא אוהבים המלכים לשמוע את מילותיו, ודואגים המלכים להשליכו לבית כלא. בור בחצר המטרה. היו גם שניסו להורגו. את הנביא עמוס מגרשים בלעג, בקלס, לך חוזה, לשון של לעג. אתה חוזה, אתה הוזה, מדבר דברים שאינם של טעם.

 לעומת זאת, כאשר מתרחש החורבן, עומד הנביא ירמיהו, אותו נביא, מתבטא בנבואות נחמה, יש עוד עתיד, לא להתייאש, לא לעזוב את המורשת לא להתנתק מהמורשת, אלא להיפך, לדבוק בה, כיוון שיש עתיד לעם, עם שזוכר את עברו, גם יש לו בהחלט סיכוי טוב מהווה לצאת לקראת עתיד טוב.                                                                                                                                                        

 

הנביא ישעיהו, מצד אחד נבואות זעם על ויקוו לעשות ענבים, קיוויתי לראות מכם ברכה, וייעש באושים, פרי באושים, דברים שליליים. מצד שני, נחמו, נחמו עמי יאמר אלוהיכם. נחמו, דברו מילות נחמה, הרגיעו בבקשה. כך גם הנביא הושע. מצד אחד ביטויים קשים, ומבקש שובה ישראל עד ה' אלוהיך. חזרו בבקשה אל אלוהים, אל הדרך הנכונה, אל הדרך הישרה. והוא אומר, ישרים דרכי ה', אתם תצליחו, אם רק תשתדלו להיות בדרך הטובה.    
                                                                     

נביאים פעלו לכל אורך תקופת בית ראשון. לאורך התקופה הראשונה של גלותו של עם ישראל בבל, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ומלווים את עם ישראל בשובו, כאשר הנביא האחרון, מלאכי, מבקש וחוזר כי יש תקווה. יש נביא ושמו אליהו. שיבוא אליהו והוא יגיע, הנה אנוכי, מבטיח אלוהים על ידי הנביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיהם.                                                                                                            

אתם חיזרו למורשת. יש בהחלט עתיד טוב לעם ישראל.

        
                                                                  
 

                                                                                                                                    

 
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה: ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה: והריחו ביראת יהוה ולא-  למראה עיניו ישפוט ולא-למשמע אזניו יוכיח: ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי-ארץ והכה-ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע: והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו: וגר זאב עם-כבש ונמר עם-גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם: ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל-תבן ושעשע יונק על-חר פתן ועל  מאורת צפעוני גמול ידו הדה:  ישעיהו-יא,א-ח

But a shoot shall grow out of the stump of Jesse, A  twig  shall  sprout from  his stock. The spirit of the LORD shall upon him: a spirit of wisdom and insight, a spirit of counsel and valor, a spirit of devotion and   reverence    for the LORD. He shall sense the truth by his reverence   for the LORD: he shall not   judge by what his eyes behold, nor decide by what his ears perceive. Thus he shall judge the poor with equity and decide with justice for the lowly of the land. He shall strike down a land with the rod of his mouth and slay the wicked with the breath of his lips. Justice shall be the girdle of his loins ,  and faithfulness the girdle of his waist. The wolf shall dwell with the lamb, the leopard lie down with the kid; the calf, the beast of prey, and the fatling together, with a little boy to herd them. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together; and the lion, like the ox, shall eat straw. A babe shall play over a viper's hole,  and an infant pass his hand over an adder's den.  Isaiah 11, 1-8

 

      


 
                      
הנה ימים באים נאם-יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ: בימיו   תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה-שמו אשר-יקראו יהוה צדקנו: ירמיהו כג,ה-ו 
       See, a time is coming-declares the LORD-when I will  raise up a true branch of David's      line. He shall reign as  king and shall prosper, and he shall do what is just and    right in the land. In his days Judah shall be delivered and Israel shall dwell secure. And this is the Judah  shall be delivered and Israel shall dwell secure. And this is the name by which he shall be called:" The   LORD is our Vindicator."                                                                    Jeremiah23,5-6 
                                                         
   

 
                        
                                 
ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי: רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערךצמח ואת ערם ועריה: ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליךואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי-לי: וארחצך מים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן: ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי: ואעדך עדי ואתנה צמידים על-ידיך ורביד על-גרונך: ואתן-נזם על-אפך ועגילים על-אזניך ועטרת תפארת בראשך:           חזקאל טז ,ו-יב

     When I passed by you and saw you wallowing in your blood, I said to you: "Live in spite of your blood." Yea, I said to you: " Live in spite of your blood." I let you grow like the plants of the field; and you continued to grow up until you attained to womanhood, until your breasts became firm and your hair sprouted. You were still naked and bare when I passed by you [again] and saw that your time for love had arrived. So I spread My robe over you and covered your nakedness, and I entered into a covenant with you by oath-declares the Lord GOD; thus you became Mine. I bathed you in water.  And washed the blood off you, and anointed you with oil. I clothed you with embroidered garments, and gave you sandals of tahash-leather to wear, and wound fine linen about your head, and dressed you   in silks. I decked you out in finery and put bracelets on your arms and a chain around your neck. I put a ring in your  nose, and earrings in your ears, and splendid crown on your head.                                                                                                                             Ezekiel 16, 6-12

                                                                                              

  
גפן בוקק ישראל פרי ישוה-לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות: חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם: הושע י, א-ב                 

 

Israel is a ravaged vine and its fruit is like it. When his fruit was plentiful, he made altars aplenty; when his land was bountiful, cult pillars abounded. Now that his boughs are broken up, he feels his guilt; he himself pulls apart his altars, smashes his pillars.  Hosea,10,1-2                                                                                                                                                                             
 

                          לקבלת אינפורמציה על
          הנביאים הקש                                                  

 

 For informationabout
THE PROPHETS press     

 

http://www.hofesh.org.il/freeclass/pirkei_tanach/01/01_yermiahu/1.html

 

 
 
   
הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings: Copyright artist Daniel Ophir
 

   

                                           

                                                           
 
 
 

TABLE>  <TBODY>  <TR>  <TD>  <DIV>  <FONT>  <SPAN>  <FONT>  <FONT>

             


כניסות