בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

 

 

 

 

 

;12 ה ש ב ט י ם
T H E 12 T R I B E S

 

ישראל יחד שבטי - יה
 
 
יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים: וירא מנחה כי טבו ואת- הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס- עבד:
בראשית מט, יד-טו
 

Issachar is a strong-boned ass, crouching among the sheepfolds. When he saw how good was security, and how pleasant was the country, he bent his shoulder to the burden, and became a toiling serf. Genesis 49, 14-15

 
 
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל: יהי-דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי-ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור לישועתך קויתי יהוה: בראשית מט, טז-יח

Dan shall   govern his people, as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the road, a viper by the path, that bites the horse’s heels so that his rider is thrown backward. I wait for Your  deliverance, O LORD.          Genesis 49, 16-18

 
 
 
זבולן לחוף ימים ישכן  והוא לחוף אניות וירכתו על-צידן:
בראשית מט, יג

Zebulun shall dwell by the seashore; he shall be a haven for ships, and his flank shall rest on Sidon.                   Genesis  49-13     

 
 
 
 
 
ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז: פחז כמים
אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה:  בראשית מט, ג-ד                                                           
    

Reuben, you are my first-born, my might and first fruit of my vigor, exceeding in rank and exceeding in honor.  Unstable as water, you shall excel no longer; for when you mounted your father’s bed, you brought disgrace.                   Genesis 49, 3-4                

 
 
 
שמעון ולוי אחים כלי  חמס מכרתיהם: בסדם אל-תבא נפשי קהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור: ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל: 
בראשית מט, ה-ז                                                                                         
  Simeon and Levi   are    a pair; their weapons are tools of lawlessness. Let not my person be included in their council, let not my being be counted in their assembly. For   when angry they slay men, and when pleased they main oxen. Cursed be their anger so fierce, and their wrath so relentless. I will divide them in Jacob, scatter them in Israel.                                      Genesis 49, 5-7

  

 

בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל: בראשית,מט,כז
 Benjamin is ravenous wolf; in the morning he consumes the foe, and in the evening he divides the spoil.                                         Genesis 49, 27
 
 
 
בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי-שור: וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים: ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל: מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהם רבצת תחת ברכת שדים ורחם: ברכת אביך גברו על-ברכת הורי עד-תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו: 
בראשית מט, כב-כו

Josesh is a wild ass, a wild ass by   a spring-wild colts on a hillside. Archers bitterly assailed him; they shot at him and harried him. Yet his bow stayed taut, and his arms were made firm by the hands of the Mighty One of Jacob-there, the Shepherd, the Rock of Israel-the God of your father who helps you, and Shaddai who blesses you with blessings of heaven above, blessings of the deep that couches below, blessings of the breast and womb. The blessings of your father surpass the blessings of my ancestors, to the utmost bounds of the eternal hills. May they rest on the head of Joseph, on the brow of the elect of his  brothers:                                              Genesis49, 22-26                                                                                                 

 
  
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך: גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו: לא-יסור שבט   מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שלה ולו יקהת עמים: אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם-ענבים סותה: חכלילי עינים מיין ולבן-שנים מחלב:
בראשית מט, ח-יב

You, O Judah, your brothers shall praise; your hand shall be on the nape of your foes; your father’s sons shall bow low to you. Judah is a lion’s whelp; on prey, my son,   have     you grown. He crouches, lies down like a lion, like the king   of beasts-who dare   rouse him?  The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his feet; so that tribute shall come to him and the homage of peoples   be   his. He tethers his ass to a vine, his ass’s foal to a choice vine; he washes his garment in wine, his robe in blood of grapes. His eyes are darker than winehis teeth are whiter than milk.;                   
Genesis 49, 8-12                                                                                                                 

 
 
 
 
 
נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר:  בראשית מט, כא
Naphtali is a hind let loose, which yields lovely fawns.
Genesis 49, 21
 
 
 
שמעון ולוי אחים כלי  חמס מכרתיהם: בסדם אל-תבא נפשי בקהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור: ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל: בראשית מט, ה-ז 
Simeon and Levi   are    a pair; their weapons are tools of lawlessness. Let not my person be included in their council, let not my being be counted in their assembly. For   when angry they slay men, and when pleased they main oxen. Cursed be their anger so fierce, and their wrath so relentless. I will divide them in Jacob, scatter them in Israel.                                                           Genesis 49, 5-7
 
 
גד גדוד יגודנו והוא יגד  עקב: בראשית מט, יט

Gad shall be raided by raiders, but he shall raid at their heels. Genesis 49, 19

 
 
מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני-מלך:  בראשית מט, כ

Asher’s bread shall be rich , and he shall yield royal dainties.
Genesis 49, 20

 
12שבטי ישראל הקש

 

For information about
THE 12 TRIBES
IN ISRAELpress

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9Cהציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings: Copyright artist Daniel Ophir
 

סוף פרק ציורי התנ"ך
END OF THE BIBLE'S PAINTINGS CHAPTER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


כניסות