בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us

 

   רבי יוסי הגלילי אומר...
 RABBI YOSE THE GALILEAN SAID
 

 

 

 

 


   רבי אלעזר אומר
 RABBI ELIEZAR SAYS
 


 

 

   רבי עקיבא אומר
 RABBI AKEEBA SAYS

 

 

 

     הללויה
 PRAISE YE THE LORD

 

 

 

 

             בצאת ישראל ממצרים
 WHEN ISRAEL WENT FORTH FROM EGYPT

 

 

 

      שולחן עורך
 NOW PARTAKE OF THE REPAST
 

 

 

 

שיר המעלות
 LET US SAY GRACE
 

 

 

 

         ובנה ירושלים עיר הקדש
 O REBUILD JERUSALEM THE HOLI CITY

 

 

 

        שפך חמתך אל הגויים
 POUR OUTH THE WRATH UPON THE HEATHEN

 

 

 

   לשנה הבאה בירושלים הבנויה
 GRANT THAT NEXT YEAR WE MAY BE IN JERUSALEM

 

 

 

  אחד מי יודע ?
 ?WHO KNOWETH ONE

 

 

   חד גדיא
 ONLY ONE KID

 

 

 

 

לקבלת אינפורמציה על הגדה של פסח הקש

                                                      For information about 

THE HAGGADA OF PASSOVER  press                                                               http://www.zooloo.co.il/more/haggada

 http://www.zooloo.co.il/more/haggada/all_about_passover.asp

 http://www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1956

http://www.aish.com/hebPassover/PesachInsights/Overview_of_the_Haggadah_Part_III.asp

http://www.aish.com/hebPassover/PesachInsights/Overview_of_the_Haggadah_Part_IV.asp

http://www.tapuz.co.il/index/proceed.asp?c=3565

 http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=1351

http://www.yeshiva.org.il/test/test.asp?id=181

http://www.yeshiva.org.il/test/print.asp?id=181

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%97

http://www.amit.org.il/hagim/pesach/hagada.htm

http://www.amit.org.il/learning/bible/pessach.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimLimHagimVemoadim/Pesach/KishurimPesach.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimLimudim/HagimVemoadim/Pesach/agada.htm

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A1%D7%97

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-11696-MTE2OTZfNzk2OTk1MDZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html

http://www.tzafonet.org.il/kehil/omanut/pesah/

.htmlhttp://www.chagim.org.il/passover25.html

http://www.chagim.org.il/passover60.html

 

 

           סוף פרק ציורי הגדה של פסח
 END OF THE PAINTINGS CHAPTERTHEHAGGADA OF PASSOVER
---

כניסות