בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

  

מכון בית אריה                           Machon Bet Aryeh
ישיבה ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל                                         In memory of Rav Aryeh Levine
 
שכונת משכנות ירושלים

══════════════════════════

 

   דף הבית    הרב אריה לוין - סיפור חייו    ישיבת בית אריה    כולל שלום יהודה
   שליחת שמות לתפילה    פרסום חיבורים תורניים    צור קשר    חלוקת מלגות למצטיינים
מכתבי גדולי הדור

   איסר זלמן מלצר

     (אב"ד ור"מ סלוצק)

 ר"מ ראשי להישיבה

    וראש המוסד הכללי

          עץ חיים

בעיה"ק ירושלים תובב"א

 

ב"ה ירושלים, יום ו' עש"ק י"ג לחדש טבת שנת תשי"א

כאשר ידעתי את הישיבה המצויינה בית אריה אשר הבחורים לומדים שם בשקידה עצומה כל היום ומצליחים בלימודם, גם אני מכיר אחדים מהם שהם מצויינים בתורה, כי השיעורים שמגיד הרב הגאון המצויין הר"מ שליט"א הם מצויינים ושומעי השיעורים מתעלים ממנו נפש בחורים גדולות וחשובות, לכן אני פונה בבקשה למוסדות תומכי הישיבות ולנדיבי העם לתמוך במוסד הק' ותלמידי תלמידיו של כבוד הסבא מסלבודקא זצ"ל שיתמכו ויחזיקו בישיבת נכדו הרב הגאון ר' אליעזר פלצינסקי שליט"א,

והתומכים יתברכו בכל חותמי ברכות

נאום איסר זלמן מלצר

 

הרב הראשי איסר יהודא אונטרמן

ראש הרבנים לישראל

 

בע"ה א' לסדר "ראש לבית אבותיו הוא", תשכ"ט, ירושלים ת"ו.

לכבוד אחינו היקרים, שוחרי תורה ומוקיריה, הצמאים לגאולה, הי"ו, שלום וברכה מציון.

שמחתי לשמוע כי אחרי פטירתו של האי גברא רבא ויקירא, צדיק ונשגב, הרה"ג רב אריה לווין זצ"ל, נתאספו מעריציו המרובים, ובראשם שרים ומנהיגי הציבור, להרים ולחזק את הישיבה הקדושה אשר המנוח הדגול הקים לפני כעשרים שנה בערך, ולהרחיב את המסגרת שהיא המזכרת המתאימה שהעם היושב בציון מקים להאיש, שהיה חביב ונערץ על כולם.

ראש הישיבה הזאת הוא חתנו הנעלה, הרב הגאון הגדול מוהר"ר אליעזר פלצינסקי שליט"א, הידוע בשערי התורה לר"מ מובהק ותלמידים רבים נוהרים אחריו.

אני פונה לאחינו היקרים בארץ ובחו"ל לעזור למאמץ זה לכבוד התורה בארה"ק ולכבוד המנוח הדגול, שזה יהיה לו לקורת רוח אמת בעולם הנצח.

ובזכות התורה נזכה לגאולה השלמה והקרובה, כנפש המצפה לתשועת ה'.

איסר יהודא אונטרמן

הרב הראשי לישראל  

 

יחזקאל אברמסקי

  בית וגן נוה פאג"י

         ירושלים

 

הישיבה "בית אריה" המתונססת בהדרה בקרתא דשופריא ירושלים – קנתה לה שם טוב בין מחמת חסידותו של מיסדה הרה"צ אשר גמל חסד עם כל אדם בתומת ישרים, הדר כ' גאונו ר' ארי' לוין זצ"ל, ויבדל לחיים מחמת גדולתו של חתנו הרב הגאון הגדול כבוד שם תפארתו ר' אליעזר פלצינסקי שליט"א, אשר תלמידים רבים נוהרים להקשיב קשב רב אל לקחו בשיעוריו המצוינים, שהוא משמיע תמידים כסדרם.

המנוח זצ"ל אשר ירה אבן פינתה של הישיבה, היה נושא בעול כלכלתה מיום הוסדה עד יומו האחרון, ועכשיו אחת פטירתו יש לנהוג בו מדה כנגד מדה, וכאשר עשה כן יעשה לו, וכאשר הוא עשה חסד עם זולתו בכל נפשו ומאודו, כן יעשה חסד עם ישיבתו משאת נפשו, לתמוך את "בית אריה" ביד רחבה וברוח נדיבה, כדי שתמשיך הישיבה את קיומה ביתר שאת וביתר עז.
 
בברכת ה' לכל תומכיה ולכל המתנדבים בעם יחזקאל אברמסקי
בירח אייר שנת תשכ"ט

 

הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

ב"ה. ירושלים, י"ח באייר התשכ"ט
 

ישיבת "בית אריה" ייסדה הגה"צ ר' אריה לוין זצ"ל לפני כעשרים שנה ונטל על עצמו טורח הבטחת צורכי קיומה מיום הוסדה.

עתה, עם הסתלקותו של צדיק זה התארגנו אישים מידידיו ומוקיריו לבסס את קיומה על יסודות חזקים ולאפשר לה להתפתח ואף להקים למענה בנין כראוי לכבודה של מחוללה.

ראוי צדיק זה שישיבתו תתבסס ותגדל, ירבו בה הספסלים ותקנה דעת תורה לכל התדפקים על שעריה. בראש הישיבה עומד חתנו של הצדיק, הגאון הדגול כמהר"ר אליעזר פלצינסקי שליט"א, שמוניטין שלו יצא בעולם הישיבות בכוח לימודו והסברתו והדבר משמש ערובה נאמנה לרמתה החשובה.

הנני פונה בזה לכל אשר זכר הרב הצדיק יקר לו ולכל אדם מישראל בכל אתר ואתר לבוא לעזרת הישיבה ולשתף עצמו בקיום המפעל הקדוש הזה.

וזכות התורה תגן באלף המגן על העושים והמעשים ויתברכו בכל מילי דמיטב ויזכו לראות בבנין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.

יצחק ניסים     

ראשון לציון     

הרב הראשי לישראל
 

 

יוסף שלו' אלישיב

          ירושלים

 

בס"ד י"ד שבט תשס"ה
 

הנני פונה בזה אל נדיבי עם רודפצו"ח לבא לעזרת הכולל החשוב "בית ארי'" מיסודו של חמי הגה"צ ר' ארי' לוין זצ"ל הקיימת הרבה שנים פעיה"ק ירושלם אשר שם מסתופפים אברכים מצוינים עמלים בתורה בראשות הגאון הגדול ר' אליעזר פלצינסקי שליט"א אשר מרביץ שם הרבה שנים תויר"ש.

וכעת לרגל המצב החמור השורר בארה"ק באהלי התורה, לקח על עצמו בנו ראש הכולל הרב הגאון ר' שלמה יהודה פלצינסקי שליט"א לסייע למען קיום הכולל והחזקת תלמידים, נא לעזרו בעין יפה וברוח נדיבה.

כל העושים והמסייעים יתברכו ממקור הברכות בכל מילי דמיטב, בברכת התורה

יוסף שלו'

 
ג"א מצטרפים

א. ל. שטינמן                       חיים קניבסקי
 מטרות המכון
 
ישיבת בית אריה
 
שיעורים קבועים
 
חלוקת מלגות למצטיינים
 
פרסום חיבורים תורניים
 
מפעלי הנצחה

 

 
 
Machon Bet Aryeh
 
yeshiva & kollel In memory of rav aryeh levine 
P.O.B. 7161 Jerusalem Israel