בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
 
 
בס"ד
א מ ו נ ה
האתר שלך לחיזוק האמונה  
                 
אני מאמין באמונה שלמה
 
   
 
   אמונה ודעת    אהבת הי    חידושי תורה    פרשת השבוע    חכמת האמת    אהבת ישראל    עת הגאולה    פינת ההלכה    תוכנות להורדה
 
    פורום פתוח
    צור קשר
מאת דוד אטלי אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל, קירוב לבבות
 
מעבר לאתר החדש: http://www.attali.info/emouna
 
מה היא אמונה? האם לומר שהאמונה באה במקום שהשכל לא משיג, או שהאמונה באה להשלים את הידיעה? מלמד אותנו רבנו הרמח"ל שמצוה לדעת שנאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך"
כאשר אדם חקר ולמד, קל לו יותר להבין ולהגיע למעשה. (ראה דף חכמת האמת)

 

שלום וברכה
 
אתר זה הינו המשך לאתר שעזרני ה' להקים בשם "מורשת אטלי"
 
אתר מורשת נולד במטרה להנחיל לדורות הבאים של משפחתנו את מסורת אבותינו
אך כפי שלימדונו חז"ל - מצוה גוררת מצוה, והאתר התרחב לאתר לזיכוי הרבים.
  על כן פתחתי אתר נוסף זה שהוא כל כולו בנוי על טהרת הקודש
לחיזוק האמונה בבורא יתברך
 

 
אתר זה בבניה והרבה דפים עדיין חסרים, אך כל דבר תורה שניתן ללקט וללמוד, כדאי לפרסם. תודה מיוחדת נתונה למערכת "2all בניית אתרים" ולכל עובדיה אשר מאפשרים להקים אתרים חינם אין כסף ואשר בזכותם מופצים דברי תורה אלה. יהי רצון שזכות התורה המופצת דרכם יעמוד להם ולבני ביתם, אמן
 

 אמונה ודעת
מטרתנו היא אחת ויחידה והיא דבקות בבורא יתברך. ברוחניות, המושג להדבק פירושו להידמות. אנחנו קרואים "אדם" שמתפרש בשתי לשונות - אדם בלשון אדמה כי משם נוצרנו, אך אדם גם בשם אדמה לעליון בלשון דימוי.
 
פעם אחת פגש אותי אדם שלא הכרתי וטען שהוא מכיר אותי - הוא שמע אותי נותן דרשה בבית הכנסת. שאלתי אותו אם כך אתה מודע לכל מידותי! הוא היה קצת נבוך מהתשובה שלי ואז ניצלתי את ההזדמנות לשתף אותו בדבר תורה ושאלתי אותו מה פירוש המילה "להכיר". הסברתי לו שלהכיר פירושו לדעת - ושלא ניתן לחדור ולדעת את פנימיותו של האדם. הדבר היחיד שאפשר לגלות הם מעשיו. על פיהם ניתן להגיע למסקנות אילו או אחרות כלפיו וזאת עדיין, כאשר מדובר בבני אנוש, בתנאי שהוא אדם אמיתי ולא מתחזה, שפעולותיו משקפות באמת את אופיו האמיתי. כך להבדיל וקל וחומר עם בורא עולם, ניתן להכיר אותו ית' רק על פי מעשיו כפי שנאמר "עלינו לחקור ולא ח"ו במקום האסור, דהיינו בעצמותו של הבורא ית', אשר לית מחשבה תפיסא בו כלל וכלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה יהגה בו ית'. אלא במקום שהחקירה היא מצווה, דהיינו החקירה במעשיו ית' שנאמר "דע אלקי אביך ועבדהו" וכן אומר בשיר היחוד "ממעשיך הכרנוך" (מתוך הקדמה לספר הזהר לרבנו בעל הסולם) - על ידי הכרת מעשיו ית', אנחנו יכולים להדבק בו (במידותיו) שנאמר "מה הוא רחום גם אתה רחום, מה הוא חנון גם אתה חנון".
 
ברגע שאנחנו מכירים בן אדם קל יותר להאמין לו ולהאמין בו. קל וחומר עם בורא עולם ית' שאין בו משוא פנים, לאחר שאנחנו זוכים להכרה (לדעת) אותו על פי מעשיו, בא שלב האמונה.
 
אנו רואים איפוא שהאמונה היא תולדה של הידיעה ואינה באה במקומה ועל כן קראתי לאתר זה בשם "אמונה" ואני מאמין באמונה שלמה שבעזה"ית נזכה כולנו, אם רק נרצה בכך, להתקרב לאבינו שבשמים ולביאת הגואל במהרה בימינו, אמן
אתרים לקירוב לבבות
וזיכוי הרבים

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי