בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
 
 
בס"ד
א מ ו נ ה
האתר שלך לחיזוק האמונה  
                 
אני מאמין באמונה שלמה
 
   
 
   אמונה ודעת    אהבת הי    חידושי תורה    פרשת השבוע    חכמת האמת    אהבת ישראל    עת הגאולה    פינת ההלכה    תוכנות להורדה
בס"ד

 

 

קיצור ספר

גינת אגוז

 

של רבינו יוסף ג'קטיליא זצוק"ל

 
מאת: הקטן דוד בן שמואל אטלי
 
 
 
הקדמה

 

עלינו לשבח לאדון הכל, על כל הטוב אשר גמלנו וזיכנו ללמוד מספר גנת אגוז, שהוא הספר הראשון שהוציא לאור, מורינו ורבינו רבי יוסף ב"ר אברהם ג'יקטליא זצוק"ל, בעל המחבר ספר שערי אורה ושערי צדק ועוד.

 

את הספר גנת אגוז חיבר רבי יוסף ג'יקטליא, בסאלה שבספרד, בהיותו בן עשרים ושש, בשנת שלשים וארבע לאלף הששי.

 

השתדלתי בכל מאודי להיצמד ככל האפשר ללשונו הטהורה של הרב זצוק"ל ואני תפילה לא"ל רחום וחנון שלא תצא תקלה מידי בחיבור זה וה' ברחמיו יכפר.

 

אמר יוסף הקטן בר' אברהם זצ"ל ג'יקטילא.

 

תורת ה' תמימה.

יפה כלבנה ברה כחמה.

כל דרכיה, דרכים מסודרות.

אמרות ה', אימרות טהורות.

אבנים גדולות אבנים יקרות.

היא מקור לכל המקורות....

 

אל גנ"ת אגו"ז ירדתי לראות

את המלך י"י צבאו"ת

ועוררתי המחשבה הטהורה

בסוד שלשה דרכי התורה

ג'מטריא נ'וטריקון ת'מורה...

 

בהיות אגו"ז שם הגנה

ולכך היתה הכוונה

ובאגוז תמצא נסתר ונגלה

חיצון לשמירה פנימי מופלא

כי דרכי התורה גלויות ונסתרות

פשטים לשמירה וסודות נשמרות...

 

על היות גנ"ת ראש הפסגה

ואגו"ז סתר המדריגה

בהיות הנסתרות לה' אלקינו

והנגלות לנו ולבנינו

ובהיות הסוד מובן בתכונתו

והוא כחתן יוצא מחופתו...

 

ספר גנת אגוז נחלק לשלשה חלקים: חלק השמו"ת, חלק כ"ב אותיות וחלק הנקו"ד.

 

החלק הראשון, והוא חלק שמותיו יתעלה.

שעריו חמשה.

שער ההוי"ה. שער הכנו"י. שער ההיכ"ל

שער הש"ם. שער הצבאו"ת

 

 

 

ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית י"י.

זה השער ליהו"ה צדיקים יבואו בו.

 

 

 להורדת המאמר השלם 13 עמודים בקובץ doc 

 

  ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי