yigal@eng-group.co.il 


 

פרופיל חברה

אבני דרך עיקריים של החברה :

החברה הוקמה בשנת 2004 ע"י פורשי מבדקה לבניין ותשתית - מוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

ב- 20/07/08 קיבלה המעבדה הסמכה מרשות להסמכת מעבדות (ISO 17025 ).

ב - 01/01/09 המעבדה הוכרה כמעבדה מאושרת ע"י ממונה על התקינה משרד התמ"ת.

המעבדה משמשת  כמעבדה של משרד הבטחון ,מעבדה של חברת נמלי ישראל,מעבדה של חברת מקורות באזור הצפון ומעבדה של קק"ל.

החברה פרוסה בשני סניפים : סניף דרום - יבנה ,סניף צפון - נוף הגליל .

החברה מעניקה שירותי בדיקות בכל רחבי הארץ הן בבדיקות אקראיות והן כמעבדות שדה צמודה באתר העבודה.


 

טואול - בניית אתרים