yigal@eng-group.co.il 


 

פרופיל חברה

אבני דרך עיקריים של החברה :

החברה הוקמה בשנת 2004 ע"י פורשי מבדקה לבניין ותשתית - מוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

ב- 20/07/08 קיבלה המעבדה הסמכה מרשות להסמכת מעבדות (ISO 17025 ).

ב - 01/01/09 המעבדה הוכרה כמעבדה מאושרת ע"י ממונה על התקינה משרד התמ"ת.

המעבדה משמשת  כמעבדה של משרד הבטחון במרכז הארץ,מעבדה של חברת נמלי ישראל,מעבדה של חברת מקורות באזור הצפון ומעבדה של רכבת ישראל ברחבי הארץ.

החברה פרוסה בשני סניפים : סניף דרום - יבנה ,סניף צפון - נצרת עילית .

החברה מעניקה שירותי בדיקות בכל רחבי הארץ הן בבדיקות אקראיות והן כמעבדות שדה צמודה באתר העבודה.

פעילות בחו"ל :

החברה בעלת מעבדה מוסמכת על ידי רשות להסמכת מעבדות גאורגית -GAC למתן שירותי מעבדה

בטביליסי - גאורגיה  .


 

טואול - בניית אתרים באינטרנט