בניית אתרים בחינם
 


ברוכים הבאים
-אם החלטתם להתגרש צר לי מאוד . ומקווה שהאתר והמסר שבו יועיל לכם להיפרד זה מזו בדרך פחות כואבת פחות פוגענית ופחות הרסית , כאן תוכלו להתרשם מדרכים שבהן ניתן למתן את הכעס להפחית את השנאה , לקצר את הסבל ולנסות להגיע לתוצאות מיטיבות . שבמבחן הכולל הם יהיו משתלמות .מטרתי שתוכן האתר יביא את המתגרש\ת למצב שיבין לקראת מה הוא הולך ולקראת מה הוא עתיד להתמודד ומה כלל האפשרויות שעומדות בפניו, ולשקול את צעדיו מתוך ראייה מקדימה כוללת לתוצאות , אני בתקווה שהאתר יהיה לעזר לכל מתגרש\ת ואם הדברים ייגרמו להפחית סבל למשפחה אחת או ילד אחד אז היה שווה כל מאמץ בהקמת האתר .הגישור - הליך לפתרון סכסוכים לא בדרך של הכרעה שיפוטית או גורם חיצוני, אלא בדרך של הסכמה של הצדדים, כשהצד השלישי עוזר להם להגיע לאותה הסכמה. הפילוסופיה של גישור היא עתיקת יומין, בסין העתיקה היו מתייחסים אל הסכסוך בפגיעה בהרמוניה והליך שאמור להחזיר את ההרמוניה, לא לעשות צדק לא תקדימים וכו'. מוסד הסולחה - בשבטים הערביים - מוסד דומה לגישור. משלימים ולא יוצרים דין. גם ביהדות - מגיעים לרב, כמנהיג בקהילה, שמפעיל "שכל ישר" כדי להביא לשלום ביחסים. ולא ייצור דין או צדק. היחס שהציבור פיתח למערכות הראשיות של פתרון סכסוכים. מחקרים הוכיחו שאנשים לא כ"כ אוהבים לגשת לבימ"ש, חוסר שביעות רצון מהמערכת. גם במערכת האזרחית - לפחות 50% מהאזרחים לא מרוצים מהמערכת המשפטית - הצד המפסיד לרוב. אך המעניין במקרה זה, גם הצד שהרוויח לא היה מרוצה, וקיבל חוויה שלילית - ההגעה לשם, החקירה הנגדית וכו'. 

בוררות בין צדדים לסכסוך משפטי (לעומת גישור או פישור), היא הליך בו משמיעים הצדדים טענותיהם בפני בורר בהליך שהוא פחות פורמאלי מבית משפט, ובתום שמיעת טענות הצדדים או עורכי דינם, יוציא הבורר פסק - בוררות אשר יחייב את הצדדים אף יותר מפסק - דין של בתי משפט. תוקף פסק בוררות חזק מפסק של שופט, כפי שיוסבר בהמשך.

כיצד מתחילה בוררות סכסוך משפטי יתנהל בהליך בוררות רק אם 2 הצדדים לסכסוך הסכימו לכך. בהעדר הסכמה, תנוהל תביעה בפני בית משפט. צדדים להסכם מסחרי נוהגים להכניס סעיף בוררות לפיו במקרה של סכסוך ביניהם הוא יוכרע בפני בורר שימונה על ידי בתי דין או בתי משפט  או שהם ממנים מראש בורר ביניהם ובהסכמתם כמובן , כשמתפתח סכסוך בין צדדים, ושני הצדדים אינם מעוניינים כי הסכסוך יהפוך לפומבי, הם מסכימים להעבירו להכרעת בוררות ביניהם.

שותפים עיסקיים -? סעיף בוררות בהסכם נהוג כי צדדים להסכם עסקי מוסיפים סעיף בוררות, על - פיו הם מסכימים מראש כי אם יפרוץ ביניהם סכסוך, תימסר הכרעתו לבורר מוסכם, ובאין הסכמה לגבי אישיות הבורר, חתימה על סעיף בוררות מעין זה מהווה שטר בוררות בסכסוך עתידי אשר טרם פרץ. במקרה כזה, לא יוכל צד לסרב להתדיין בפני הבורר. לכל היותר, יוכל לדרוש, בטרם החלה בוררות, כי הבורר יוחלף, מטעמים כאלה או אחרים. מצד שני, הצד התובע לא יוכל לפנות לבית הדין אלא יאלץ לפנות בדרך של בוררות בין הצדדים. במקרה זה תחל בוררות בפניה לבורר המוסכם. לעיתים, לאחר הגשת תביעה, ממליץ בית הדין לצדדים להתדיין בפני בורר, כדי לקצר את ההליך ולהגמיש אותו. אם 2 הצדדים מסכימים לכך, ימנו לעצמם בורר המוסכם על 2 הצדדים, ובאין הסכמה, ימנה השופט את הבורר. מהלך הבוררות בדרך כלל, יעוכבו ההליכים בפני בית הדין עד אשר הבורר ידווח לבית המשפט על סיום ההליך בפניו. בשלב זה יתבקש בית המשפט לאשר את פסק הבוררות ולהפכו לפסק - דין לכל דבר אשר ניתן לפתוח באמצעותו תיק הוצאה לפועל כנגד הצד שהפסיד בבוררות. בפגישת בוררות הראשונה, יוסכם כיצד יתנהל הליך בוררות: תצהירים, חקירות עדים, הקלטת הליך בוררות, שכר הבורר וכיו'ב. בעקרון, בורר אינו כפוף לדין המהותי, לדיני הראיות או לסדר הדין האזרחי, אלא אם הוסכם אחרת, מראש, בהסכם בוררות. החל מאותו מועד, ישטחו הצדדים את תביעותיהם וטענותיהם המשפטיות בהליך שאינו פורמאלי כמו בבית משפט, ולבסוף טוענים רבניים של הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב. אם צד להליך בוררות לא יתייצב לאחד הדיונים, יהיה הבורר הוא רשאי להמשיך ולנהל את בוררות בלעדיו. מלבד מקרה קיצוני כזה, לא ישוחח הבורר עם מי מהצדדים או עם העדים שלא בנוכחות הצד האחר. השיחות היחידות שהבורר עשוי לנהל עם באי כח הצדדים הן לכל היותר, שיחות פורמאליות, של תאום פגישות וכו', אשר מן הראוי כי יבוצעו באמצעות מזכירתו של הבורר. במקרה שצד לסכסוך אינו משלם את שכר הבורר הוא יהא רשאי להפסיק את ההליך או להתנות את מסירת פסק - הדין בתשלום היתרה החסרה. על פי החוק, בוררות אורכת 3 חודשים אלא אם האריך הבורר את התקופה ב - 3 חודשים נוספים. בהסכמת הצדדים תימשך בוררות גם לאחר ששה חודשים.

מי נזקק לגט במאמר ומעבר ליוטיוב מאת רמי שרביט


בנה אתר בחינם                                              רמי שרביט בורר ומגשר מוסמך בורר מגשר במסלול טוען רבני רמי שרביט