בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   

 
האתר של ארז כהן! ! !
גיאוגרפיה זו השקפת עולם
 
 
 
 
   הפיתוח והתכנון המרחבי    גוגל באתר שלנו
 
    דף הבית
    הפיתוח והתכנון המרחבי
    גוגל באתר שלנו
    צור קשר
    ברברת ברשת
    ערים כיתה ז'
    עבודה עיר ז' מס' 1
    השפעות הפיתוח על המדינה מבוא
    לוח מודעות
    שעשועון
 
חייבים למצוא את האיזון
 
הכנה לבגרות  
 
נושא מספר  1  : מדדי רמת פיתוח
 

דמוגרפיה

דמוגרפיה (מלשון דמוס = עם ; גרפיה = רישום) הינו חלק ממדעי החברה ומהגאוגרפיה, העוסק בתיעוד האוכלוסייה, בהרכבה, ובתמורות החלות בה עם הזמן מונחים של גודל האוכלוסייה, גידול האוכלוסייה, הרכב האוכלוסייה ופיזורה הגאוגרפי.

 

 מונחים

 • אוכלוסייה: כלל התושבים במקום מוגדר (מדינה, אזור, עיר) בזמן מוגדר (למשל מאי 1948 או סוף שנת 2004)
 • ילודה: השיעור הממוצע של תינוקות הנולדים מדי פרק זמן באוכלוסייה מסוימת
 • תמותה: השיעור הממוצע של מקרי המוות מדי פרק זמן באוכלוסייה מסוימת
 • גידול אוכלוסייה: השינוי בגודל האולוסייה הנובע מילודה, תמותה והגירה בתקופה נתונה. שינוי זה יכול להיות חיובי (האולוסייה גדלה) או שלילי (האוכלוסייה קטנה).
 • תוחלת חיים: אורך החיים הממוצע של פרט באוכלוסייה נתונה.
 • ריבוי טבעי: ההפרש בין הילודה לתמותה עבור אותה אוכלוסייה בתקופה נתונה.
 • הגירה: שינוי באזורי המגורים של אוכלוסייה מסוימת כתוצאה מתנועה פיזית של פרטים
  • הגירה פנימית: הגירה בתוך אזור ההתייחסות.
  • הגירה חיצונית: הגירה אל או מחוץ לאזור ההתייחסות.
  • מאזן הגירה: ההפרש בין הנכנסים לאזור מוגדר לבין היוצאים ממנו בתקופה נתונה.
  • הגירה חיובית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים גדולה מכמות המהגרים ממנו.
  • הגירה שלילית: מצב בו שיעור המהגרים לאזור מסוים קטנה מכמות המהגרים ממנו.
 • אוכלוסייה בלתי תלויה: (אוכלוסייה יצרנית) פלח אוכלוסייה המהווה את העוסקים בייצור.
 • אוכלוסייה תלויה: (אוכלוסייה בלתי יצרנית) פלח אוכלוסייה המהווה את אלו שאינם עוסקים בייצור.
 • יחס תלות: היחס בין הילדים והקשישים באוכלוסייה (אוכלוסייה תלויה) לבין מספר התושבים בגיל העבודה (אוכלוסייה יצרנית). יחס תלות הנהוג בישראל הוא בין התושבים בני 0-19 ובני 65 ומעלה (התלויים) לבין התושבים בני 20-64 (היצרנים).
 • קבוצת גיל: סך הפרטים בחברה השייכים לטווח גילאים מסוים
  • קבוצת הילדים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 0-14
  • קבוצת הבוגרים: (קבוצת הביניים) קבוצת גיל של סביבות הגילאים 15-64
  • קבוצת הקשישים: קבוצת גיל של סביבות הגילאים 65 ומעלה
 • פירמידת גילים: ביטוי גרפי מקובל לאוכלוסיית אזור מסוים בנקודת זמן מסוימת, המצביעה על התפלגות האוכלוסייה לפי קבוצות מין וגיל, באחוזים או באופן כמותי
 
לעבודת החקר בנושא
 
 
 
עבודה נעימה
 
 
בברכת שנת לימודים פוריה
לאתר באזרחות