בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

אתר קול האתר הכי מדליק ברשת

 

דברים יפים


 

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

  

 


כולם אומרים שאני ובזה הם צודקים...!
אבל גם אני..Image Hosted by ImageShack.us
<br />
ל=א=פ=ח=ד
<br />
<br />
<br />
ו.._ _ _ _
<br />
<br />
<br />
_____________________________________ <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
____000__000___00000________00000____ <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____000_000___00000________00000____ <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
______000000___000__________000______ <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
______000000___000___________________ <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____000_000___0000000000____________ <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
____000__000___0000000000____________ <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________________________ <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />
_____000000000000000______00000000000000000 <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
____0000000000000000000_000000000000000000000 <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
___000000000000000000000000000000__חיים__0000000 <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
__0000000000000000000000000000000___שלי___000000 <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_0000000000000000000000000000000000000__אתה_0000 <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_00000000000000000000000000000000000000_____0000 <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
_0000000000000000000000000000000000000000___0000 <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
_00000000000000000000000000000000000000000_00000  <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_00000000000000000000000000000000000000000000000 <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
_00000000000000000000000000000000000000000000000 <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
__000000000000000000000000000000000000000000000 <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
____00000000000000000000000000000000000000000 <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
______0000000000000000000000000000000000000  <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_________00000000000000000000000000000000 <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
____________00000000000000000000000000 <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
______________00000000000000000000 <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
_________________000000000000000  <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
___________________0000000000  <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________000000 <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
______________________0000 <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_______________________00 <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />

<br />
<br />
<br />
_____________________________________________________ <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
____000__000___00000___0000000000_____0000000000_____ <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____000_000___00000___0000000000_____0000000000_____ <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
______000000___000_____000____000_____000____________ <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
______000000___000_____000____000_____000____________ <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
_____000_000___000_____000____00000___0000000000_____ <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />
____000__000___000_____000____00000____000000000_____ <font face=arial color=#ff0099 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________________________________000_____ <font face=arial color=#FFFF40 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________________________________000_____ <font face=arial color=#FF8A01 size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________________________________000_____ <font face=arial color=#97FF0F size=2>
<br />
<br />
<br />
_____________________________________________000_____ <font face=arial color=#0FBEFF size=2>
<br />
<br />
<br />

<br />

<br />
ותדעו ש...
<br />
<br />
<br />
<img src=http://www.shin1.co.il/fimg/f33126160215482.jpg>
<br />
<br />
<br />
<font color=#33CCFF size=2 face=aRIAL><B 
<br />
<br />
<br />
גם אני מאמינה באהבה ובגלל זה...
<br />
<br />
<br />
<img src=http://www.shin1.co.il/fimg/f33360701246057.jpg> 
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<IMG SRC=

 


 

Image Hosted by ImageShack.us  

 


לא יכולה בלי מוזיקה!


 

 

 

Image Hosted by ImageShack.us
<br />
<br />
<br />
בידוק כך...
<br />
<br /><br />
<br />
<img src=http://www.shin1.co.il/fimg/f33369071250433.jpg>
<br />
<br />
<br />
ו..מה לעשות לפעמים זה קורה =]
<br />
<br />
<br />
<img src= 

 

 

 

 

 

  


 
 

Image Hosted by ImageShack.us 

 

 

 


 

 

Image Hosted by ImageShack.us

 


 

 

 

 

 

 
Image Hosted by ImageShack.us

 


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us 


Image Hosted by ImageShack.us 


Image Hosted by ImageShack.us

  

 

 


Image Hosted by ImageShack.us

 

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us 
Image and video hosting by TinyPic??


Image Hosted by ImageShack.us 
 
ורואים חיוך מלא שקרים =/

 

טואול בניית אתרים בחינם