בניית אתרים בחינם
 
 
        עיואן אברהם            
         קבלן חשמל         050-5347455         
          והארקות!

 

   החלפת צנרת מים לפלסטיק?    עצות לשיפוץ    הפסקת חשמל מה עושים?    כיצד נגן מפני מתחי יתר?    מהי ביקורת חשמל עצמית?    מי אני?
   חיסכון בדוד החשמל    דרכים לחיסכון באנרגיה    פורום תגובות ושאלות    הכל אודות הארקה    מה מותר לעשות בלי חשמלאי?
 
    מהו חשמלאי מוסמך?
    למה לבחור קבלן רשום?
    איזה מאוורר לקנות?
    מהם מודולים לבית חכם?
    מהי התנגדות ומוליכות חשמלית?
    מהי התחשמלות?
    מהו חשמל סטטי?
    מהו שעון שבת?
    מהו זרם חילופין?
    מהי יעילות אנרגתית?
    מהו איזון פאזות?
    מהו משנק?
    מהי נורת ליבון?
    מהי נורת הלוגן?
    מהו פלואורוסצנט?
    מהם צבעי הפלואורוסצנט?
    מהו ממסר פחת?
    מהו אל פסק?
    מהם יחידות מידה לתאורה?
    מהו מונה החשמל הביתי?
    למה צלופח לא מתחשמל?
    אני הוזה? ברז מחשמל?
    למה אנו נהנים ללכת יחפים?
    טיפול בהתחשמלות
    תוצאת הארקה פגומה
    דרישות לקולט ברקים
    תכנון חשמל במטבח
    בדיקות חשמל עם מהנדס בודק
    אנרגיה חלופית
    משק האנרגיה בישראל 2012
    מהו מוליך על?
    מהם ברקים ורעמים?
    התקנים לבקרת תאורה
    תיקון תריס חשמלי
    מחירון מומלץ לעבודות חשמל
    מבצעים
    פינת הסיפורים
    שיר השירים
    רוחניות
    צור קשר ותגובה

אילו עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמלאי?

 

החלפת נורות חשמל: "החלפת נורה, החלפת נתיך מתוברג או נתיך בעל אלמנט ניתך
חליף (נתיך "אנגלי") אינן מחייבות שימוש בכלי לביצוען, לכן אינן נחשבות ל"עבודות חשמל
".
לפיכך הסמכת עובד המחליף נורות פלורסצנטיות ונורות ליבון אינה נדרשת. 

להלן הגדרה ל"עבודות חשמל" מתוך בתקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-  1985 דינים:

ניקוי ציוד חשמל המנותק ממקור אנרגיה חשמלית:

2.1 ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה של ציוד חשמלי תבוצע כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה
(חשמל), התש"ן-1990
תקנה 9 שלהלן:
"
ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית

9א' בכל מקרה של עבודת תיקון ותחזוקה ינותק ציוד ממקור אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע
באמצעות מפסק של הציוד באופן גלוי לעין ויישמר על ידי התקן נעילה אמין אשר בשליטת
מבצע עבודות התיקון או התחזוקה; המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו ייאמר: "אין להפעיל -
המכונה בטיפול
".
(ב) במקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה, חייב תופס המפעל להבטיח באופן אחר
ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות
.
(ג) לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד-מים או
פס הארקה, יותקן גשר אשר יבטיח את רציפות ההארקה
.

2.2 תחזוקת ציוד חשמלי וניקויו, לרבות לוח חשמל תבוצע בהתאם להוראות היצרן. מצ"ב
בנספח פירוט העבודות המותרות אך ורק לחשמלאים בעלי רישיון מתאים. העבודות המותרת מתייחסות לקריטריונים מקצועיים מבלי כל קשר למקום בו מתבצעת העבודה - במקום העבודה
או בבית
.

 

  טלפון להתקשרות
050-5347455
כתב ויתור                      הצהרה משפטית