x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
                      
          קליפספורום ● מפעל הזמנות ● ההזמנות שלכםמדריכים ●
   
בניית אתרים
 
  שיאים ? ראיתם יותתר מ9 גולשים ? תצלמו ותוכיחו ! פפרס חתימה ולינק.
השיא האחרון 9 :
                                                                                        
הצבעה לתחרות אתרים
 
הנה הכתובת החדשה של האתר !
תשמרו אותה ותמחקו את השנייה .
[ מי שמגיש לתחרות העיצובים שיעשה מתחת את הכתובת הזאתי ! ].
 
                               

- קליפס - 

 
 
 
עיצוווווב חדשדששש לפפנים ^
מקוווה שהווא יפפפה
ויודעים לכבוווד ממה הוווא !?
לכבווווווד השלב ה3 והאחרון של תחרות העיצווובים D :
אזזז אני מחחחכה להגשה האחרונה והשלב ה3 מתחיל
רקק אני כבר אוממרת שזהה יהיה שללב קשה
יהיה צריך לעבוד על ההגשה קשה מאווד !
אזזזז אני ממממקווה שתשקיעו וכמובןןן תזכו !
ייש שלטים חדשים לחלק מהמדריכים .. ולפורום ולכל מיני דפיםם באתתר 
אתם מוזמנים לראותת ( =
כננראההה שעווד היוםם יהיה תחרויותת חדשוותת
שכולםם ישתתפווו בה
 ותתת'אמתת ?!
אולייי גם ספיייישל ע-נ-ק
שללל ... את זה אני עוד לא יודעת
אווההבת מלאמלאמאלא איילוונצ'ווווווווווווווווווווווווווווווווווווק המנהלת 333>
  
 
תחרויות חחחדשותת וטובותת ..
העיצוווב עצמו של האאתתתתתר אוולי התפרייט יהיה שוננה
ואוליי עוד כמה דבריםם .. בעצם לא אולי, ב-ט-ו-ח-!
תווווודה לכולםם על המתנות לללאתתתר . חחח תביאו עוד !
 
 
 
- הדיבור של אילונצ'וק -
אאאז הנה הדייבור שליי D :
 
10:43|24.4.09
 בבבבוווווווווווווווווווקקרר טוווווב !
יאיאיאיאיאי כמממה שחיייכייתי לשים את העיצוווב ההזה .
העיצווב האדום הקוודם היה סתםם עיצווב ממעבר ככזה ( =
אזזזז אוטו טו השלללב 3 מתחייל
וכולםם יודעים מה זה אוממר !?
שמיישהו ייייננצחחח ... והוא ייזכה ובגדול !
יייש הההרבה דבריםם באתתר ווכננראה שלא כמה מכם לא מספייק \ =
אזז מייי שרוצה ממשהו ?
שייגיד לי ואני יוסיף !
תתתהנווו באתתתתתר
וווזההווו להיום הדייבווור שליי - קצצצר ^
אוההבת מלא וגלישההה נעימממה אילונצ'ווווק 3 >
 
 
החלפת ליננקים D :
 
jamלוקי | פנוי |פנוי | פנוי |
| פנוי | פנוי |פנוי | פנוי |
| פנוי |פנוי | פנוי |
|פנוי | פנוי |
| פנוי |
 
 
רוצה להיות פה ?
תשים את זה באתר שלך :
 
 
ואני ישים את האתר שלך פפה ( :
תרשום בפורום :
 
שם אתרי :
כתובת אתרי  :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
       ההזמנות שלכם- מתעדכן
 
 
 
סיפור בהמשכים
          חלק 3 - אחרון
 
 חדש באתר :
 
שלב 3 -  התחילל ! להגיש .
מבצע 6 בפורום !
שירים -בהורדות
   
 
גם קליפס מאמץ ביצה
 
 
 
 
 
 
             
 
לוח מטלות של קליפס : 
 
הזמנות :
 
 
 
 
 
 
         
 
 © כל הזכויות שמורות לקליפס ! ואין להעתיק או לשים קרדיט לממשהו ! אלה אם כןן אתה שואל את המנהלת ויש לך רשות ! המעתיייק ?!
ייעענננננש .