סגולה למצוא זיווג

 

א.     ישא אישה בימים של מלוי הלבנה דהיינו עד ט"ו לחודש.

ב.     סגולה למציאת זווג,תקרא כל יום שירת הים בכוונה וירגיש כאילו הוא עומד על הים ונקרע לו הים. וכן ילמד פרשת הנשיאים (בפרשת נשא). ויקרא תהילים פרקים: ל"ב, ל"ח, ע', קכ"ד. וכן יעשה מי שמתה אשתו עד שישא אחרת.

ג.      סגולה לאמר ברכת הלבנה בכוונה,וסימן : בתולה נשאת ליום הרביעי – ראשי תבות לבנה.

ד.      סגולה למציאת זווג , לומר " שיר המעלות אשא עיני אל ההרים" בכל תפילת שמונה עשרה אחר ה"יהיו לרצון" השני.

ה.     תפילה מעומק הלב לה' שהכל בידו.

ו.       כדאי להתפלל על אחרים כמו שאמרו חז"ל "המתפלל על חברו הוא נענה תחילה"

ז.      לומר לאחרים שיתפללו עלייך כי לפעמים תפילה של אחר מועילה יותר.

ח.     תשובה – בקשת סליחה וחרטה מה' על כל חטא הידוע וכל הפגמים ועל ידי זה האדם יהיה יותר זכאי למציאת בת זוגתו המתאימה לו בעז"ה.

סגולות להחזרת אהבה ל גבר שבגד ועזב .

1)     לקחת ארבעה רצועות קלף כשר ודיו מהודר,לרשום את שם הגבר ושם אימו באותיות דפוס בדיו הכשר,לקחת ארבעה נרות בצבע לבן לעטוף את הנרות בקלף שרשמנו עליו לסגור עם בד אדום ולהניח בארבעה פינות של אמבטיה לטבול באמבטיה לפחות 10 דקות

2)     לאחר מכן לקחת בקבוקון קטן ולמלאו במי האמבטיה

3)     לקחת את הבקבוק אל דלת ביתו ולשפוך את התכולה על סף דלתו ולומר בלחש

4)     פלוני בן פלונית חזור אל חיי חזור אל ליבי ושכח כל לב אישה אחר 

5)     את הפעולה לעשות אך ורק ביום שלישי של יום חול

כל הנעשה בפעולות על אחריות המבצע בלבד!

סגולה להצלחה בעסק .

1)     לקחת רצועה של קלף כשר ודיו מהודר

2)     לרשום על הקלף,מכ"בי יקו"ק דרחיל עינה בישא דישראל את הכתב יש לרשום רק באותיות דפוס

3)     לגלגל את הקלף ולהחביא במקום מוסתר בעסק

 יוסף חי נייד: 0509609554

 

logo בניית אתרים