הסמלים המצריים ומשמעותם

הסמלים המצריים היו ידועים בכוחם המגי.המכשפים והידעונים המצריים היו משתמשים בסמלים כקמעות וסגולות . לסמלים היית משמעות רבה בחיי המצרי בעבר.
היו שקיעקעו את סימלי המזל כדי להישמר מרע.
והיו שסמלים אלה שימשו אותם לקישוט. עד היום משמשת החיפושית כקמע להצלחה ולמרות שחלק מהסמלים כבר לא משמש כיום,חלקם עדיין משמש גם כיום בטקסים של כישוף או טקסים מיסטיים אחרים.לפניכם חלק מהסמלים הידועים,כולל משמעותם .


Amenta   מסמל את העולם התחתון של המוות. שקיעת השמש

Ankh  סמל לחיים נצחיים

Ba  הנשמה שעוזבת את הגוף בלילה וחוזרת אליו בבוקר

Shenu  הגנה על מי ששמו רשום בפנים

Flail and Crook  סמל למלוכה, דומיננטיות ומלכות

Djed  סמל ליציבות, לחיים של אחרי המוות

Primordial Hill  השראה

Feather of Maat מסמל כנות צדק ואיזון

Maat  מסמל אמת וצדק

Scarab  מסמל את הזריחה

Shen  מסמל את הנצח

Uraeus סימן לנחש קוברה, מזוהה עם מלכים וממלכות

Udjat  מסמל מרפא והגנה

Was  סמל כח ודומיננטיות

Nemes  אזהרה

Deshret  כתר אדום- מסמל את אנשי מצריים הנמוכה

Hedjet  כתר לבן- מסמל את מצריים הגבוהה

Pshent  שני כתרים לבן ואדום מסמל מצרים מאוחדת

Atef  עליונות מצריים הגבוהה על הנמוכה

Khepresh  כובע שנחבש במלחמות להגנה

Ieb  מסמל את הלב ואת המודעות

Nebu  זהב מיוחס לעור של האלים,  סמל החיים שאחרי המוות, ונצחיות

Khet  סמל הגיהנום , ואת אלי האש

Ka סמל של הנפש, ושל הרוח

טואול בניית אתרים