Bookmark and Share
יוסף חי מכשף I מאגיה I לבנה I קבלה I מכשף
 
הוצאת עין הרע ואנרגיות שליליות מהבית
קבלה - מיסטיקה - כישופים
המילה מיסטיקה נגזרת מהמלה היוונית "מיסטיקוס", משמעותה סגירה או הסתרה. המיסטיקה קשורה לשני אופנים שונים של סגירה: סגירת הפה, שכן המיסטיקה עוסקת בדברים כמוסים העוברים בלחישה, וסגירת החושים, שכן עניינה של המיסטיקה הוא בדברים שאינם נתפסים בידי חמשת החושים האנושיים הידועים.
המיסטיקה מתרחקת איפוא מהמדע שהתעסקותו היא במדידה וכימות בעולם הפיזי. יש ולפעמים תאוריות מיסטיות מנבאות ניבויים גם לגבי תופעות שבעולם החומר, אך תקפותם של ניבויים אלו אינה עומדת בדרך כלל במבחן מדעי,רפואי וניתן לומר שבמקרים שבהם הועמדו במבחן כזה, הם הופרכו או היו דו משמעיים.
בדרך כלל אין משתמשים במונח "מיסטיקה" כדי לתאר אמונות דתיות נפוצות, אלא מסייגים אותו לשימוש רק בהתייחסות למרכיביהן הכמוסים והקשורים לחוויה הרוחנית הדתית הפנימית, להבדיל מגילוייה החיצוניים. שאיפתו של המיסטיקן היא לרוב להביא את נפשו לאיחוד עם ישות רוחנית הקיימת בעולם שמעבר.
קבלה ביהדות והסוּפיוּת באסלאם הן דוגמאות לזרמים מיסטיים שנוצרו בדתות ותיקות. לפי ההגדרה שלעיל, דתות המזרח קרובות מאוד למיסטיקה, וגם בנצרות קמו לה נציגים כמו אוגוסטינוס.
לקראת סוף המאה העשרים ניכרה במדינות המערב פריחה ניכרת של העיסוק במיסטיקה לצורותיה השונות, והלכו והתרבו אלה הרואים במיסטיקה מדריך לחיים, כחלק מתרבות העידן החדש. מנגד עומדים רבים הרואים במיסטיקה סוג של אמונה טפלה.

מסתבר שכל השמות הללו קשורים לעץ (מעניין למה?..)

מכשף / כשף = חרש (ארמית) = חורשה (יער) = עץ

קוסם   / קיסם = עץ

בדים / בד   / ענף / קורה = עץ   ("מפר אותות בדים")   (בדה = מכשפה, בתימנית)

(ה"גת" נקרא "בית הבד" בגלל הבד (הקורה) שמסובבת את האבן למיצוי הזיתים)
 


 
מכשף  ן  מיסטיקה  ן החזרת
אתר המיסטיקה של איש הקבלה ומחזיר האהבות יוסף חי
באתר תמצאו חומר רב על
מיסטיקה,קבלה,החזרת אהבה,עין הרע,כישוף אהבה,תקשור קבלה מעשית ועוד
להלן הדרכים ליצירת קשר עם יוסף חי
נייד:050-9609554 משרד:077-2116606
מייל: magia18@walla.com מסנג'ר: alfsi@012.net.il

 

החזרת אהבה,החזרת אהבה מהירה,מהי החזרת אהבה, קבלה, החזרת אהבה,מחזיר אהבה,מחזיר אהבות,כישוף אהבה,,כישופי אהבה,כישופים החזרת אהבה,כישוף להחזרת אהבה,כישופים להחזרת אהבה,כישוף אמיתי,כישוף חזק,כישופים אמיתיים,החזרת אהבה לאנשים אמידים,החזרת אהבה טיפ,כישוף החזרת אהבה וזוגיות,יוסף חי מחזיר אהבה,מדמון מחזיר אהבות,עין הרע,עין רעה,הסרת עין רעה,יוסף חי קבליסט מומחה,יוסף חי מסיר עין הרע,פתיחת מזל,אהבה,כישוף של יוסף חי,החזרת אהבה לפי הקבלה,כישופים לאהבה,כישוף לאהבה,כישופים ולחשים,ביטול כישוף,הסרת כישוף,ביטול עין הרע,כישוףאהבה חזק,החזרת אהבה מומחה,כישופי אהבה מומחה,קבלה,קבלהמעשית,קבלה אמיתית,חכמת הקבלה,חוכמת הקבלה,סודות אקבלה, קבליסט ומיסטיקן,אהבה בכישוף,אהבה כישוף,איש קבלה,אנשי קבלה,איש הקבלה ,החזרת אהבה בדוק ומוכח,כישוף לבן,כישוף שחור,החזרת אהבה של ,קבלה הסוד,כישוף אסור,כישוף רע,החזרת אהבה לפי התורה,כישוף לפי הקבלה,כישוף וקללות,מרכז הקבלה,מיסטיקה,ספרי כישוף,ספרי החזרת אהבה,פתיחת מזל הדרך,פתיחת מזל הזיווג,פתיחת מזל טיפ,סחור,שחוּר,שחור אמיתי,סחור אמיתי,החזרת אהבה טיפים,כישוף טיפים

logo בניית אתרים