בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   
 
 
 

 

 

 

 
 
רעידת אדמה בעוצמה של 6 בסולם ריכטר פוגעת קשות במבנים ובתשתיות.
ואילו רעידת האדמה הצפוייה לנו בישראל  אמורה להתרחש בעוצמה של 7.5 בסולם
ריכטר ולהשפיע על כל ישראל בעוצמות קטלניות של 8 ו 9 בסולם ריכטר.
על פי מחקרים שנעשו  בארצות שונות שנפגעו קשות באירועים של רעידות אדמה
בעוצמות של 6 עד 8 בסולם ריכטר , עולה שחלק לא מבוטל מההרוגים והפצועים
לאחר הרעידה נובע  מהרס התשתיות הפוגעות בלכודים ובסיכוי לחלץ אותם בשלום מאתר האסון.
 
תשתיות כגון : גז ,דלק, חשמל, מעליות, כשהן נפגעות הן  גורמות להרוגים
ופצועים נוספים  ובמיוחד בעת הניסיון להחלץ מהמבנה הפגוע .
מערכת DESD תמנע את האפשרות של פיצוצים ודלקות מגז ודלק, היקרעות מעליות מכבליהן
ואפשרות של התחשמלות מחזרת הגנראטור לעבודה באופן אוטומאטי ולא מבוקר.
 
 

 אי אפשר למנוע רעידת אדמה, אבל אפשר להתכונן באופן נכון...

 
טואול הקמת אתרי אינטרנט