בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

 

" אור הישועות "
 
בקשות , עזרה , יעוץ , הכוונה תיקשור רוחני ומיסטיקה
   
   " אור הישועות "    מאמינים בני מאמינים     הסוד - כוח המחשבה    אבני החושן - קריסטלים     ספר היצירה    סוד האותיות
   תורה - בראשית    תורה - שמות    תורה - ויקרא    תורה - במדבר    תורה - דברים    תהילים
   משנה - סדר זרעים    משנה - סדר מועד    משנה - סדר נשים    משנה - סדר נזקין    משנה - סדר קדושים    משנה - סדר טהרות
   שיר השירים    לקט תפילות    התיקון הכללי    אנא בכוח    תפילה לפרנסה    תפילות לגשם
   המלאכים    הנפילים    חלומות דנייאל    פטום הקטורת    רפואת הרמב"ם    ילדי הכוכב
   אותות משמים    ספר משלי שלמה    בריאות ,גורל , מזל , דיור..    גמ"ח תרומות    נישואין ,אהבה פריון ...    צור קשר
   פורום - אור הישועות    איכות הסביבה ו הגוף    לימודי הקבלה    הזוהר הקדוש - הרשב"י    ספרי קודש    ספר חנוך בן ירד
 
    " אור הישועות "
    מאמינים בני מאמינים
    הסוד - כוח המחשבה
    אבני החושן - קריסטלים
    ספר היצירה
    סוד האותיות
    תורה - בראשית
    תורה - שמות
    תורה - ויקרא
    תורה - במדבר
    תורה - דברים
    תהילים
    משנה - סדר זרעים
    משנה - סדר מועד
    משנה - סדר נשים
    משנה - סדר נזקין
    משנה - סדר קדושים
    משנה - סדר טהרות
    שיר השירים
    לקט תפילות
    התיקון הכללי
    אנא בכוח
    תפילה לפרנסה
    תפילות לגשם
    המלאכים
    הנפילים
    חלומות דנייאל
    פטום הקטורת
    רפואת הרמב"ם
    ילדי הכוכב
    אותות משמים
    ספר משלי שלמה
    בריאות ,גורל , מזל , דיור..
    גמ"ח תרומות
    נישואין ,אהבה פריון ...
    צור קשר
    פורום - אור הישועות
    איכות הסביבה ו הגוף
    לימודי הקבלה
    הזוהר הקדוש - הרשב"י
    ספרי קודש
    ספר חנוך בן ירד
    תוספות

" אור הישועות "
" נתן האל ומלך אחד אור "
תיקשור רוחני ומיסטיקה .
בקשות , עזרה , יעוץ , הכוונה
אהבה , אושר , בריאות , ברכות ,
הצלחה , זוגיות , מזל , פריון ,פרנסה .
קמיעות , תכשיטים , יודאיקה , ספרים .
טל : 0525774163 

 
" הנפילים "

נפילים

 

הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם. (בראשית ו ד )

ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. (במדבר יג לג (

זהר:

הנפילים דערב רב, עליהם נאמר, ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה, ואלו הם מין השני, (מהערב רב, דהיינו בחינת חכמה דקליפות), והם מאלו הנפילים של מעלה, (דהיינו שנמשכים מן עוזה ועזאל, שהיו מלאכי מעלה, והפילם הקב"ה משמים, כמו שהולך ומפרש, ועל כן נקראים נפילים, ואלו נפילים דערב רב נמשכים מהם.

כשרצה הקב"ה לעשות האדם, שאמר ל

מלאכים נעשה אדם בצלמנו וגו', רצה לעשותו ראש על כל מלאכי מעלה, שהוא יהיה הממונה על כל המלאכים, והם יהיו פקידים תחת שליטתו, כמו שנאמר ביוסף, ויפקד פקידים על הארץ... ועל כן רצו המלאכים לקטרג עליו, ואמרו להקב"ה מה אנוש כי תזכרנו, הלא הוא עתיד לחטא לפניך, ולמה אתה משפיל אותנו תחתיו. אמר להם הקב"ה אם אתם הייתם למטה בארץ כמו האדם, הייתם חוטאים יותר ממנו, מיד ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה, שחשקו בהם, והפיל אותם הקב"ה למטה בשלשלאות... ואלו בני האלהים הם עזא ועזאל שהנשמות של הערב רב ממין הב' נמשכים מהם, שהם נפילים, משום שהפילו עצמם מקדושתם, לזנות אחרי נשים שהן טובות, ומשום זה, גם הקב"ה הפיל אותם הערב רב מעולם הבא, שלא יהיה להם חלק שם, ונתן להם שכרם בעולם הזה... (בראשית רכו, ועיין שם עוד(

רבי יוסי אומר, כשהדורות של קין היו הולכים בעולם, היו משוים ומחליקים את הארץ, והיו דומים למלאכי מעלה ולאנשים של מטה, (והוא מטעם שהיה קין מזוהמא של סמאל שבא על חוה, שהיה מלאך). אמר רבי יצחק עוזא ועזאל כשנפלו ממקום קדושתם מלמעלה, ראו בנות האדם וחטאו בהם, והולידו בנים, ואלו הם הנפילים היו בארץ. רבי חייא אומר בניו של קין היו בני האלהים, כי כשבא סמאל על חוה הטיל בה זוהמא, ונתעברה והולידה את קין, ועל כן צורתו לא היתה דומה לשאר בני אדם, וכל אלו הבאים מצד קין לא היו נקראים אלא בני האלהים, משם שתוארם היה כמלאכים, הנקראים אלהים.

רבי יהודה אומר,ואפילו הנפילים, שהם בני עוזא ועזאל ונעמה, (נקראים גם כן בני האלהים), המה הגבורים שאמר הכתוב, שמורה מיעוט, שרק המה הגבורים, ולא הנפילים הראשונים שהיו בארץ, הוא מטעם שששים היו כפי חשבון של מעלה... (שם תסד, ועיין שם עוד (

הנפילים היו בארץ, תני רבי יוסי אלו הם עוזא ועזאל, שנקראים נפילים כמו שלמדנו, שהוא משום שהפיל אותם הקב"ה מקדושה של מעלה, ואם תאמר, איך יכלו להתקיים בעולם הזה, אמר רבי חייא אלו הם, מאלו שכתוב בהם ועוף יעופף על הארץ, ולמדנו, שהם נראים לבני אדם בצורתם של בני אדם, ואם תאמר איך יכולים להתהפך מצורת מלאך לצורת אדם, הנה למדנו שהם מתהפכים לכמה צורות, ובשעה שהם יורדים לעולם הזה, מתלבשים בלבוש אויר העולם, ונראים כבני אדם.

ואלו עוזא ועזאל שמרדו למעלה, והפיל אותם הקב"ה משמים, ונתלבשו בארץ, ונתקיימו באותו הלבוש, ולא יכלו להתפשט ממנו ולחזור למקומם, כמו שאר המלאכים, אלא שנשארו בארץ, ואחר כך זנו אחר נשי העולם, ועד עתה, עד היום הזה הם חיים וקיימים ומלמדים כשוף לבני אדם, והולידו בנים, וקראו אותם ענקים גבורים, ואלו הנפילים נקראים גם כן בני האלהים, וכבר נתבאר. (בראשית ב תכג (

למדנו, אחימן ששי ותלמי ממי יצאו, הם היו זרעם של אלו הנפילים, שהפילם הקב"ה (מן השמים) לארץ, והולידו מבנות הארץ, ומהם יצאו גבורי העולם, כמו שכתוב, המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם, אשר מעולם, פירושו שנמצאים מעת שנברא העולם... (שלח מ(

ובא הכתוב להורות, הנפילים היו בארץ, אלו הם אדם ואשתו, שהם היו, שנפלו בארץ בלא אב ואם, ולמה נקראו נפילים, משום שנפלו ממעלתם שהיתה להם, כלומר נפילים הם, (בערך) מה שהיו מכבר, נפילים הם, על שנטרדו מגן עדן, ולא חזרו לשם, על כן חזרה תורה ואמרה, אלו היו בארץ, (אדם ואשתו), שהיתה אימתם על כל הבריות, ועדיין היו חיים, ולא מנעו בני הדור מלעשות עבירות, ומי הם אותם העוברים עבירות, גדולי הדור אנשי השם, שהיו גדולים בדור.

אמר רבי פנחס, מכאן הוא משמעות הכתוב, שכתוב, הנפילים היו בארץ בימים ההם, שלהם היה צריך להיות מניעה, למנוע עצמם מעבירות בשביל בני הדור, ולא מנעו, ולעיניהם ממש באים אל בנות האדם בזנות, וילדו להם, ומי הם אותם הנפילים שהיו בדור, היינו אותם הגבורים שלא נראה בדור כמותם, אנשי השם, היינו שם הידוע, שקרא אותם הקב"ה, שכתוב, ויקרא את שמם אדם. (זהר חדש בראשית תתסב)

...לאחר כן ראו בנות האדם הולכות ערומות, ובאו אליהן וילדו מהם, זה שאמר וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים וגו', אנשי שם, מה אנשי שם, הם הנפילים, שלמדו שם בכל דבר ודבר שבעולם, להשלים כשפיהם. רבי יהודה ורבי יוסי אמרו אנשי שם ממש, כמו שאתה אומר ששים גבורים סביב לה, (שפירושו שהם סביב המלכות הנקראת שם, והנפילים הם מששים גבורים אלו, על כן נקראו אנשי שם). אמר לו רבי יצחק מגבורי ישראל כתוב, (אצל ששים הגבורים, ואלו הנפילים אינם מבני ישראל). (שם רות רצד (

פרקי דרבי אליעזר:

רבי אומר, ראו המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמים את בנות קין מהלכות גלויות בשר ערוה ומכחלות עיניהן כזונות, ותעו אחריהן, ולקחו מהן נשים... רבי יהושע בן קרחה אומר, המלאכים אש לוהטים, שנאמר (תהלים ק"ד) משרתיו אש לוהט, והאש בא בבעילה בבשר ודם, ואינה שורפת את הגוף. אלא בשעה שנפלו מן השמים ממקום קדושתן כחן וקומתן כאדם, ולבושו גוש עפר, שנאמר (איוב ז') לבש בשרי רמה וגוש עפר. רבי צדוק אומר מהם נולדו הענקים המהלכים בגובה קומה ומשלחים ידם בכל גזל וחמס ושפיכת דמים, דכתיב (במדבר י"ג) ושם ראינו את הנפילים... (פרק כב(

מדרש רבה:

הנפילים היו בארץ בימים ההם, ז' שמות נקראו להם, אימים, רפאים, גבורים, זמזומים, ענקים, עוים, נפילים. אימים, שכל מי שרואה אותן היתה אימתן נופלת עליו, רפאים שכל מי שראה אותן היה לבו רפה כשעוה, גבורים, רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר מוח קוליתו של אחד מהם היה נמדד י"ח אמה, זמזומים, אמר רבי יוסי בר חנינא מנתרומין מגיסטי מלחמה. ענקים, רבנן ורבי אחא, רבנן אמרי שהיו מרבים ענקים על גבי ענקים, רבי אחא אמר שהיו עונקים גלגל חמה, ואומרים הורד לנו גשמים. עוים שצדו את העולם, ושהוצדו מן העולם, ושגרמו לעולם שיצוד, הדא מה דאת אומר (יחזקאל כ"א) עוה עוה עוה אשימנה, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, שהיו בקיאים בעפרות כנחשים, נפילים שהפילו את העולם ושנפלו מן העולם, ושמלאו את העולם נפילים בזנות שלהם. (בראשית כו טז (

מדרש תנחומא:

הנפילים היו בארץ בימים ההם וגו', מלמד שהיו רואין חמה ולבנה ועושין כשפים עליהם, הוא שאמר (איוב כ"ד), המה היו במורדי אור, המה הגבורים, שהיו קשין ומורדין ומכשפין, (שם כ"א) ויאמרו לא-ל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, מה ש-די כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו... (בראשית יב (

ילקוט ראובני:

...ואם תאמר היאך קורא אותם נפילים, בעבור שהנחש שליח של סמא"ל היה, והזוהמה מצד סמאל ירדה, ועל שם הזוהמא שירדה משם נקראים נפילים. ויראו בני האלהים את בנות האדם, הם נפילים, שאותן מלאכים נתערבו בכחות החיצוניים שאינם קדושים, ונפלו מקדושתן, ולמטה בארץ נתערבו בכחות הגוים, שנאמר ויקחו להם נשים...

ג' שמות יש להם, נפילים, ענקים רפאים, רפאים אף הם יחשבו כענקים, ואחר שם פלגא גופא מיתי מפלגות חיי, או שמפילים עצמם לים, או נטלי עשב ואוכלים ושדרין לפומייהו ומתין. (בראשית, ועיין שם עוד)


ברכת הכהנים : " יברכך ה' וישמרך , יאר ה' פניו אליך ויחונך , ישא ה' פניו אליך ושם לך שלום , ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם : "
" יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך : הראנו ה' חסדך , וישעך תתן לנו : ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתךאשירה ליי , כי גמל עלי : הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד , כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה : "
" אנא בכוח ,גדולת ימינך , תתיר צרורה .  קבל רנת , עמך שגבנו , טהרנו נורה . נא גיבור , דורשי יחודך , כבבת שמרם . ברכם טהרם , רחמי צדקתך , תמיד גמלם . חסין קדוש , ברב טובך , נהל עדתך . יחיד גאה , לעמך פנה , זוכרי קדושתך . שועתינו קבל , ושמע צעקתנו , יודע תעלומות .  ברוך שם כבודו לעולם ועד ."
  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה