בניית אתרים בחינם

 
        
 
 
 
        
      
 
   
 
נר לי נר לי ....
 נר לי נר לי נר לי דקיק
בחנוכה , נרי אדליק
בחנוכה , נרי יאיר
בחנוכה שירים אשיר
 
בימי חג החנוכה נשיר ונזמר נרקוד ונהלל
נקדש את המקדש במודע
ונברכו בשמחה
במשך שמונה ימים חוגגים יום יום
את המודעות המתקדשת בתודעת השמחה
משנים תדר\ערוץ ועולים\משדרים את הלך שמחת החג 
 
בימי חג חגיגה והתעלות אלו
נשיר את האור העולה
נזמר בנפלאות ונהלל בתשבחות
עם בוקר נשיר לנר הדקיק בתוכנו
נר דקיק שלעיתים פתילו טובע בשמן החומר
ולעיתים פתילו עף עם הרוח
נשיר לו באהבה הנושאת תפילה שעולה בשירה 
מחברת אותו מחדש לאור החיים
ומעלה אורו של נר ה' בנשמת האדם
 
נר לי נר לי נר לי דקיק בחנוכה נרי יאיר
ובזו החנוכה נר נשמת אדם נדלק מנשמת ה' אלהים
עם שחר מעלה אורו בשמחה לחניכת המקדש לרוח הקודש
ובמהלך יומו ועשייתו זוכר את נפלאות הזמן
מודה ושר שמחת התקדשותו בליבו
עולה ומתעלה בשמחתו מעל מציאות החול הסובבת אותו
וכך שר לו האדם סביבון סוב סוב סוב
מסתובב ומסתחרר עולה ומתעלה מסביבתו לשמחת החג
וממשיך ושר נר לי נר לי
כשהוא שר לנר החיים הפנימי להדלק באור האלוהי
 
 וכך ימי החג עוברים בשיר ומנגינה
החונכים ומחדשים את עבודת המקדש
ובלילות כל הנרות נפגשים במנורת ישראל
ומברכים בשירה על הנרות הללו
על כל נר ונר שמתפלל שר ומזמר התקדשותו
וזוכה בחלון זמן זה להעלות אור נשמתו במקדשו
עד יתגלה ויאיר את בית נפשו
 
זו עת חגיגת שמחת האדם
זה זמן נביעת אורו הפנימי
המתגלה בביתו
 
עורו לשמחה הפנימית
אם מתפללים, שירו תפילותיכם
אם מזמרים הטעימו קולכם בניגון הלב באהבה שמחה
העולה כשלהבת אש מעצמות העצמי אל האלוהי
 
שמחו
שמחו בשירה וזמרה במחול וריקוד
זו השמחה מאירה את החשכה
זו השמחה מקדשת את שחולל
מעצם היותה משתנה כל שבמודעותה
מתעלה מחשבתה ודעתה
וסוחפת בשמחתה את רגשותיה ולבבה
היא כמו שמש הזורחת בשמי ההכרה
 
שמחו באמונה
גם כשכולם עסוקים
היו בשמחת החג ושירו בקול או בליבכם
אך אל תפסיקו את שיר האור העולה במקדשכם
 
  נר לי נר לי ....
  
 ואם שכחתם מילות השירים
אל תפסיקו את מנגינת הלב והמשיכו
לה לה לה  לה לה לה  ללה לה ללה ...
 
לקט שירי חנוכה מילים + להאזנה