בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל

 עיקרי הביטוח

דרכון זהב $

 

אשפוז והוצאות רפואיות

עד

500,000

 

החמרה של מחלה קיימת (כולל החמרה של מחלת לב קיימת בתנאי שחלפו לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב, כמוגדר בפוליסה).

 

200,000

®®

הריון      

עד

50,000

 

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

עד

7,500

 

תרופות

עד

200

 

טיפול חירום בשיניים  

עד

300

®

הטסה רפואית לארץ

 

כיסוי מלא

®

הרחבה להמשך אשפוז בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל

עד

100,000

 

ביטול נסיעה  

עד

5,000

 

קיצור נסיעה  

עד

7,000

 

כרטיס נסיעה (עקב קיצור/ביטול)

עד

2,000

 

העברת גופה לישראל

 

כיסוי מלא

 

תאונות אישיות

עד

15,000

 

צד שלישי

עד

100,000

 

כבודה (מטען אישי נלווה)

עד

1,750

 

                 ומתוכה : דברי ערך

עד

500

 

                                 איחור בהגעת כבודה

עד

150

 

                                 שחזור מסמכים

עד

150

 

תעריף ביטוח דולרי:

 

פרמיה ליום לנפש

 

הגבלת גיל

הגבלת משך

תקופת הביטוח

 

4.50  $

עד גיל 60

עד 90 יום

דרכון זהב

6.00 $  

61 עד 70

עד 60 יום

 

9.00 $  

71 עד 80

עד 45 יום

 

14.00 $

81 עד 85

עד 31 יום

®® תוספת לכיסוי

        נשים בהריון

1.50$

ובנוסף 15.00$ לתקופת הביטוח, עבור הטסה רפואית

 

עד 39

 

עד 90 יום

 

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:

1® .    הטסה רפואית ו/או המשך אשפוז בישראל (עקב תאונה שארעה בחו"ל)
           עד לסך 100,000$ -  תוספת של 15.00 $ לנפש, לתקופת הביטוח.

2 .       ביטול חריג ספורט חורף - תוספת של 1.00 $ לנפש, ליום.

3 .       ביטול חריג רעידת אדמה תוספת -.10 $ לנפש, לתקופת הביטוח.

כללי :

4 .       בפוליסה ללא מטען – 20% הנחה מהתעריף בטבלה שלעיל (ההנחה לא תחול על  
           התוספת  לכיסוי נשים בהריון).

5®® . הכיסוי לנשים בהריון הינו בדרכון זהב בלבד, עד שבוע 32 להריון, מחייב רכישת הטסה
          רפואית
והינו כפוף לתנאי וחריגי הפוליסה.

6 .      20% הנחה לפוליסה מעל 10 מבוטחים הנוסעים לאותו יעד ולאותה תקופת ביטוח.

7 .       יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים.

8 .       השתתפות עצמית 50.00 $.

9 .      הארכת תוקף הביטוח תבוצע בכל מקרה באישור "הראל" בלבד ובכפוף לחתימה על טופס
         בקשה להארכה של "הראל". (בדרכון זהב אין הארכה מעבר להגבלת משך תקופת 
         הביטוח  הרשומה לעיל).

 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562