בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל

תמצית הכיסוי הביטוחי (רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח):-

עיקרי הביטוח

עד לסך

 

אירועים תאונתיים

אירועים מחלתיים

אשפוז והוצאות רפואיות

500,000 $

1,000,000 $

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

 

10,000 $

*­ הטסה רפואית

$15,000 (ניתן להרחיב לכיסוי מלא תמורת תשלום נוסף)

טיפולים פסיכולוגיים

הלוואות אקספרס לכל מטרהכמפורט בתנאי הפוליסה

מוות/נכות מתאונה רגילה

                15,000 $

-----

מוות/נכות מתאונת דרכים

                25,000 $

-----

הטסת בן משפחה קרוב למקום אשפוזו של המבוטח

 

2,000 $

ביטול נסיעה

 

7,000 $

קיצור נסיעה

 

8,000 $

תקשורת ותחבורה

 

150 $

העברת גופה

 

כיסוי מלא

כבודה

 

3,000 $

מתוכה - דברי ערך

 

500 $

           שחזור מסמכים

 

250 $

           גניבת מטען מרכב

 

750 $

 

תעריף ביטוח דולרי :- (בפוליסה ללא מטען – 20% הנחה מהתעריף בטבלה זו)

פרמיה ליום לנפש

הגבלת גיל

הגבלת משך

תקופת הביטוח

2.50 $

2.75 $

עד 65

66 עד 75

עד 180 יום

עד 180 יום

  

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:-

 

הגבלת

גיל

פרמיה ליום

לנפש

עד לסך

** החמרה של מחלה קיימת (כולל  המרה של מחלת לב קיימת)

עד 65

66 עד 75

3.50 $

6.00 $

200,000 $

אבדן/גניבה של מחשב אישי נישא

עד 75

2.00 $

2,500 $

אבדן כושר עבודה עקב - 
                    תאונה רגילה


      
              תאונת דרכים


עד 65


2.00 $

 

100 ₪ ליום, החל מהיום ה-14 ועד 365 יום.

50 ₪ ליום, החל מהיום ה-14 ועד 180 יום.

ספורט חורף

עד 75

1.00 $

כמפורט בפוליסה

 

1*        כיסוי מלא להטסה רפואית ו/או המשך אשפוז בישראל (עקב תאונה שארעה בחו"ל) עד
            לסך $100,000 - תוספת של 15.00 $ לנפש, לתקופת הביטוח.

2          אבדן/גניבה של טלפון סלולרי - תוספת של 25.00 $ לנפש, לתקופת הביטוח.

3          רעידת אדמה תוספת -.10 $ לנפש, לתקופת הביטוח.

4**       תשומת לבקיימת תקופה מירבית לכיסוי הביטוחי במקרה של החמרה במחלה

            קיימת (למבוטח עד גיל 60 – 90  יום מיום היציאה מישראל, למבוטח בגיל 61 עד 65 -

            60 ימים, ובגיל 66 עד 75 – 45 ימים). החמרה של מחלת לב קיימת – בתנאי שחלפו

            לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב (כמוגדר בפוליסה).

5          יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים.

6          השתתפות עצמית $100 למעט מקרים בפוליסה אשר בהם צוין במפורש סכום אחר.

7          הארכת תוקף הביטוח תבוצע בכל מקרה באישור "הראל" בלבד.

 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

הלוואות אקספרס לכל מטרה

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562