בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל

תמצית הכיסוי הביטוחי (רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח):-

עיקרי הביטוח

עד לסך ב- $

 

אירועים תאונתיים

אירועים מחלתיים

הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז

$500,000

1,000,000 $

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

 

10,000 $

הטסה רפואית מחו"ל לישראל

כיסוי מלא

טיפולים פסיכולוגיים

כמפורט בתנאי הפוליסה

פיזיוטרפיה

               5,000 $

-----

טיפול חירום בשיניים

               1,000 $

500 $

מוות/נכות מתאונה רגילה

               15,000 $

-----

מוות/נכות מתאונת דרכים

               25,000 $

-----

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

7,000 $

הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה

 

8,000 $

אבדן כושר עבודה עקב -           תאונה רגילה

 

                                                תאונת דרכים

100 ₪ ליום, החל מהיום ה-14 ועד 365 יום.

50 ₪ ליום, החל מהיום

ה-14 ועד 180 יום.

 

-----

תקשורת ותחבורה

150 $

הטסת בן משפחה קרוב למקום אשפוזו של המבוטח

2,000 $

העברת גופה

כיסוי מלא

חבות כלפי צד ג'

50,000 $

כבודה

3,000 $

           מתוכה – איחור בהגעת כבודה

500 $

                          דברי ערך

500 $

                          גניבת מטען מרכב

750 $

                          שחזור מסמכים

250 $

                          שחזור מסמכים עסקיים

1,000 $

אבדן/גניבה של מחשב אישי נישא

2,500 $

אבדן/גניבה של טלפון סלולרי

750 $

גניבת שיחות טלפון

250 $

ספורט חורף

כמפורט בפוליסה

רעידת אדמה

כמפורט בנספח רעידת אדמה

 

תעריף ביטוח דולרי :-

דמי ביטוח לשנה לנפש

הגבלת גיל

הגבלת משך תקופת הביטוח

 

399.00 $

 

עד 65

עד 365 יום

 

הרחבת כיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים:-

הלוואות אקספרס לכל מטרה

דמי ביטוח לשנה לנפש

עד לסך

הרחבת הכיסוי במקרה של החמרה למצב בריאותי קיים שאינו תאונה (מחלה),כולל החמרה של מחלת לב קיימת ובתנאי שחלפו לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב (כמוגדר בפוליסה).

200.00 $

200,000 $

הוספת בן/ת זוג ו2- ילדים עד גיל 18

100.00 $

כמפורט בפוליסה


תשומת לב
קיימת תקופה מירבית לכיסוי הביטוחי במקרה של החמרה במחלה קיימת (למבוטח עד גיל 60 – 90 יום מיום היציאה מישראל, למבוטח בגיל 61 עד 65 - 60 יום מיום היציאה מישראל).

השתתפות עצמית $100 למעט מקרים בפוליסה אשר בהם צוין במפורש סכום אחר.

הפוליסה בתוקף לשנה וכל נסיעה מוגבלת לשהייה ברצף של עד 60 יום.


התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

הלוואות אקספרס לכל מטרה

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562