בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל

בתוקף החל מ-6.2006
תמצית הכיסוי הביטוחי
(רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח):-

עיקרי הביטוח

עד לסך ב-$

הוצאות בעת אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

750,000

פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כיסוי מלא

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

8,000

תרופות (לכל שלושה חודשי ביטוח)

400

טיפול חירום בשיניים

400

הטסה רפואית לישראל (באמצעות המבטח ו/או חברת axa)

כיסוי מלא

ביטול נסיעה

קיצור נסיעה

4,000

5,000

כרטיס נסיעה

1,500

העברת גופה

כיסוי מלא

תאונות אישיות

10,000

חבות כלפי צד שלישי

100,000

כבודה (מטען אישי נלווה)

     מתוכה:  דברי ערך

                   גניבה או פריצה מרכב או מתא שמירת חפצים

                   שחזור מסמכים

1,500

375

250

100

טיסת חירום

1,500

הפסד תשלומי שכ"ד ושכ"ל

750

 

תעריף ביטוח דולרי :-

 

פרמיה מינימאלית

ל-30 ימי הביטוח הראשונים

הגבלת גיל

הגבלת משך

תקופת הביטוח

45.00 $

36 - 18

365

73.50 $

59 - 37

365

 

פרמיה נוספת ליום, לנפש,

החל מהיום ה-31

הגבלת גיל

הגבלת משך

תקופת הביטוח

1.45 $

36 - 18

365

2.45 $

59 - 37

365

 

 

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים
 

עיקרי הביטוח

עד לסך ב-$

עלות

המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל

100,000

15.0 $ לנפש, לתקופה

איתור וחילוץ

80,000

0.40 $ לנפש, ליום

ספורט אתגרי

80,000

10.0 $ לנפש, לתקופה

רעידת אדמה

75,000

10.0 $ לנפש לתקופה

 

 

כללי :-

1          פרמיה מינימאלית – 45.00 $/ 73.50 $ (כולל מטען, לא כולל הרחבות תמורת דמי 
         ביטוח נוספים).

2          כיסוי ללא מטען – 0.25 $ הנחה ליום ביטוח, למבוטח (מהיום הראשון, לתקופת
         הנסיעה בפועל).

3          יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים.

4          השתתפות עצמית 30 $.

5          הארכת תוקף הביטוח באישור החברה בלבד.

 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.
 

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562