בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל

פרמיה
סך כל התשלומים שהמבוטח ו/או בעל הפוליסה שילמו לחב' הביטוח בתקופת הביטוח.

סכום ביטוח
זהו הסכום שישולם בקרות מקרה הביטוח.

סכום ביטוח למקרה מוות
זהו הסכום שישולם למוטב/ים לאחר מותו של המבוטח.

מקרה ביטוח
מקרה ביטוח - האירוע שקרה ובגינו זכאי המבוטח לפיצוי /שיפוי, לדוגמא: צורך בניתוח, מחלה קשה, מקרה מוות, מקרה נכות, מקרה סיעוד וכו'.

בונוס מאלוס
זה סכום חסכון נוסף לזכות /חובת המבוטח בהתאם לתוצאות העיסקיות של המבטח במידה של בונוס יקבל המבוטח 85% ממנו. במקרה של מאלוס - המבוטח יחויב במלוא הסכום.

גורם פוליסה
פרמיה שנתית נוספת הנגבית לצורך כיסוי הוצאות החברה בגין גביב וטיפול שוטף בפוליסה.

דמי ניהול מצבירה
סכום המנוכה מהחסכון המצטבר בפוליסה.

דמי ניהול מפרמיה
סכום המנוכה מהפרמיה השוטפת

תאריך תום תקופת ביטוח
תאריך תום תקופת ביטוח - המועד בו מסתתימת תקופת הביטוח של התכנית.

ערך פידיון
בפוליסה פרטית - מבטא את הערך הכספי שיוכל המבוטח לקבל בזמן נתון על פי תנאי הפוליסה ועל פי התקנות הקיימות באותה עת.
 
 
 

פוליסת מנהלים
מבטא את הערך הכספי שיעמוד לזכות המבוטח במקרה של עזיבת עבודה או עקב הפסקת תשלום הפרמיה. הכספים כוללים פיצויים ותגמולים.

ביטוח לכל החיים
תקופת הביטוח בפוליסה נקבע מראש לגיל 95 ובמשך כל התקופה במקרה מוות ישולם סכום הביטוח למוטבים.

ערך מסולק
זהו סכום ביטוח מוקטן בפוליסה כאשר המבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה. (אך לא מבצע משיכת הכספים) סכום זה יצבור ריווחי ריבית על פי התנאים הקיימים.

הצהרת בריאות
שאלון המנוסח ע"י חברת הביטוח בו נשאלות שאלות רלוונטיות בקשר למצבו של המועמד לביטוח. עפ"י הצהרת המבוטח תחליט החברה על אחת מ- 4 האפשרויות הבאות: 1. לקבל את המועמד לביטוח – ללא תנאים.
2. לקבל המועמד לביטוח בתוספת תשלום פרמיה.
3. לקבל את המועמד עם החרגה/ות בהתאם להצהרת הבריאות.
4. לדחות את המועמד לביטוח.

הלוואות אקספרס לכל מטרה

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562