בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל
בנק משכן 03-6970505
מה יתרת ההלוואה שלכם? עוד כמה שנים למשכנתא? מהי עמלת הפירעון המוקדם שלכם? חדש ב"פועלים באינטרנט" - מידע מקיף על המשכנתא שלכם הכולל תאריך התחלה ותאריך סיום, סוג הריבית וסוג הצמדה, יתרה לתשלום ועוד.
בזכאות פועלים אתם מקבלים משכנתא בריבית מועדפת על פי פעילותכם הבנקאית. חישוב סכום הזכאות להטבה במשכנתא מתבסס על צבירת נקודות בהתאם לפעילותכם בבנק הפועלים - ככל שהניקוד הנצבר גבוה יותר, סכום ההטבה גדול יותר

בנק טפחות 03-5630777
מזרחי-טפחות מציע לך מגוון של שירותי בנקאות, ביניהם:
חשבונות לצעירים, חיילים, סטודנטים, שכירים, עצמאים ובני גיל הזהב
מגוון משכנתאות ייחודיות ומותאמות אישית
הלוואות במימון מהיר ולצרכים שונים
מוצרים ושירותים מתקדמים בתחום המט"ח
פעילות שוק הון ענפה ומתקדמת
בנקאות מסחרית
ועוד.

לאומי משכנתאות 03-7100500
לאומי למשכנתאות נוסד בשנת 1921 והינו ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ. הבנק הינו חברת-בת של בנק לאומי לישראל בע"מ, והינו "בנק למשכנתאות" כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ופועל בתחומי הייעוד הכלולים בחוק האמור. כ"בנק" וכ"תאגיד בנקאי" מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק במערכת של חוקים, צווים, ותקנות, ובהם , בין היתר, פקודת הבנקאות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, וכמו כן בהוראות, כללים, הנחיות והבעות עמדה של המפקח על הבנקים.
עיקרי פעילותו של הבנק הם:
מתן הלוואות למימון רכישה, בניה ושיפוצים של נכסי דלא ניידי או למימון לכל מטרה שהיא בבטחון נכס קיים שמשמש למגורים.
מתן הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בעיקר לרכישת דירות. הלוואות אלה הן ממקורות תקציביים או מסובסדות ע"י האוצר, כשבנוסף מקבלים הלווים גם הלוואות משלימות מכספי הבנק.

אדנים משכנתאות 03-5630222

בנק איגוד 03-5665599

דסקונט משכנתאות 03-5300317

בנק ירושלים 03-5100392

כרמל 03-6953830

מרכנתיל דסקונט 03-5645424

עצמאות 03-5643355

פועלי אגודה 03-9507644

 

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562