בניית אתרים בחינם
 
   צפייה ישירה                                                                                                              ולדמן ישראל, שירות ויחס אישי !   
    
 
          המרכז הישראלי
              לביטוח

 

הלוואות אקספרס לכל מטרה

          
               
   ביטוח משכנתא    ביטוחי משכנתאות    ביטוח דירה    ביטוח תכולה    בנקים למשכנתאות    הצעה מיידית למשכנתא
 
    דף הבית
    ביטוח בריאות
    ביטוח מנהלים של מגדל
    ביטוח סעודי
    ביטוח חיים
    ביטוח אלמנטרי
    קרן השתלמות
    חסכון לילד
    תכנון פיננסי
    שאלות בביטוח
    צור קשר
    קישורים
    נוסע לחו"ל
    אובדן כושר עבודה
    ביטוח מנהלים
    ביטוח רכב
    ביטוח עסק
    השוואת קופות גמל
    בדיקת קופות גמל
    הזמנת נציג בנושא גמל
    ביטוח חיים
    ביטוח מקיף לרכב
    ביטוח צד ג' לרכב
    מילון מושגים בביטוח
    הצעת מיידית לביטוח אכ"ע
    הצעת מיידית לביטוח לרכב
    ביטוח במגדל
    ביטוח משרדים במגדל
    ביטוח דואגים למחר
    ביטוח אמבולטורי
    ביטוח ניתוח עולמי מגדל
מגדל בטוח
הלוואות אקספרס לכל מטרה

ביטוח המנהלים היחיד עם הבטחת ערך והשלמת תשואה                                                              
                                                                                                               
מגדל בטוח הינו ביטוח מנהלים המספק שורה של הגנות כנגד סיכונים אשר עלולים להשפיע על החסכון הפנסיוני וכנגד אי ודאות פיננסית וביטוחית: מפולת פיננסית, תשואות שליליות או נמוכות, מצב סיעודי ועלייה בתוחלת החיים.                               

הלוואות אקספרס לכל מטרה
- הגנה מפני מפולת פיננסית או תשואות שליליות
- הגנה מפני תשואות נמוכות
- הגנה במקרה של מצב סיעודי
- הגנה מפני עלייה בתוחלת החיים


הלוואות אקספרס לכל מטרה
- מנגנון להשלמה במקרה של תשואות נמוכות ו/או שליליות למבוטחים המתמידים בתשלום דמי הביטוח לתקופה מעל 20 שנה.
- מנגנון הבטחת הצמדה, למבוטחים המחזיקים את הפוליסה לתקופה מעל 20 שנה.
- הבטחת מקדמי קצבה כנגד שינויים בתוחלת החיים לחסכון בתכנית לקצבה
  (במסלולי הקצבה מסוג מינימום 240 קצבאות).
- אפשרות להמיר את כספי החסכון ההוני לתכנית המשך לקצבה הנהנית אף 
  היא מהבטחת מקדמי קצבה כנגד שינויים בתוחלת החיים. 
- אפשרות לבחור במסלול קצבה המשלם תוספת לקצבה החודשית, לתקופה שעד 30 חודש היה והמבוטח
   הפך סיעודי.

למגדל בטוח מגוון יתרונות נוספים:

התוכנית "מגדל בטוח" מצטיינת בגמישות במגוון נושאים ומאפשרת לך להתאים את תוכנית ביטוח המנהלים שלך לפי צרכיך וצורכי משפחתך:

  • ניתן לשלב בפוליסות ביטוח למקרה פטירה לפי צרכי המבוטח ומשפחתו וכן וביטוח לאובדן כושר עבודה.
  • הפוליסה גמישה ומאפשרת ניהול חסכון למטרות הוניות וחסכון למטרות קצבה ושילוב בינהם, תוך ניצול של הטבות המס המוכרות.
  • הפוליסה מלווה אותך גם במקרה של שינויים במצב התעסוקה שלך. במקרה של עזיבת מקום העבודה והעברת הפוליסה לבעלותך, תוכל הפוליסה לשמש פוליסת ביטוח המנהלים שלך במקום עבודתך החדש. כן באפשרותך להמשיך את הפוליסה במסלול תגמולים לעצמאים ובאופן זה לשמור על הזכויות שנצברו לך בפוליסה. 
    *הלוואות אקספרס לכל מטרה

המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562 המרכז הישראלי לביטוח שוהם 9 פתח תקוה 03-920-6666 03-920-6752 פקס 03-921-0562