בניית אתרים בחינם

   קורות חיים    דיסקוגרפיה
 

 

אהרן עמרם- דיסקוגרפיה:

 

 

הקלטות נעימות הקודש בקולו של אהרן עמרם
 

·        חמישה חומשי תורה                                                (60 ותקליטורים)

·        ספר תהילים השלם                                                 (10 תקליטורים)

·        אשמורות ראש השנה וכיפורים                            (12 תקליטורים)

·        ספר קהלת                                                                  (6 תקליטורים)

·        שירי שבת                                                                   (2 תקליטורים)

·        תפילות כל מעגל השנה                                           (24 תקליטורים)

·        תיקון הכללי

 
 
 
אריכי נגן -  שירים

 

אוסף שנות ה- 50 וה- 60:

 

·        זאהי אל שאפת – יא ראקדין

·        איומה המשי – אצבר יא קלבי                       

·        יום אזכרה חטאי – יא דמע עייני

 

שנות ה- 70 עד שנות ה- 90:

                                                                              

·        שמע קולי

·        שוכן מרומים

·        בהדרת חתנים

·        אסאלך יא חור

·        אודיעך מורי                                                

·        קריה יפיפיה

·        שובי יפיפיה

·        אם ננעלו;

·        שג'אני בארק אל-קבלה 
·         לבבי יחשקה עפרה 

רח' אידלמן 3א פתח תקוה 49551   טל: 052-8845900   אתר:
www.AharonAmram.com  דוא"ל:  AmramAharon@gmail.com