אומנות איכות החיים 

 
לא חשוב, כמה אתה עשיר.חשוב כמה אתה מאושר

ב 2023 שנת  שינוי 
https://shop.totallifechanges.com/become-member.html?lang=en_US&sponsor=mazor99

 
      רכבת אהבה דובי ברוזרס  
1  
מעבר לפינה נמצאת התחנה
ודרכה עוברת רכבת משונה
 אהבה - אומרים, שזהו שמה 
   אהבה -ה  בכל העוצמה   
                     עשן עולה למעלה - שמים אפורים                      פלדה בתוך מחול זקוקה למרחקים
                                     אהבה - אומרים, שזהו שמה  
                            אהבה ,  בתוך התנועה  
                        
               אתם מוזמנים לשיר ביחד עם הדובים.   באהבה ממני עקיבא מזור.     
3
               
 בוכנות עובדות בקצב-המיסבים שורקים                     צופר זועק חזק לכל הכוונים  
        אהבה - אומרים, שזהו שמה
                      אהבה ,  כ  להבה            
                                             4
                                  (מפוחית) 
                       קריין  בקול יבש -על תחנה מכריז 
                       גיטרות  מנגנות  -המפוחית בקריז
                                    אהבה-אומרים שזהו שמה.                                                        אהבה קולות ומגע 
                                                   5                                              
                                 הנוף המשגע נשקף, מהחלון                           
                              ואנחנו מתחבקים לבד בתוך קרון                        
                                         אהבה - אומרים, שזהו שמה      
                             אהבהה -תשוקה ושמחה
                     
 מותק   מותק מותק - המרחק הוא רב
 
                                    המרחק הוא רב   
                          מותק מותק מותק  את שלי  עכשו
                            את שלי עכשיו את שלי עכשין
                       א--ה--ב--ה                    א--ה--ב--ה      
     האם זהו שמה? יה יה יה                 
     אהבה זהו שמה-אהבה זהו שמה
                                              כן זה שמה.                 
logo בניית אתרים