אומנות איכות החיים 

 
לא חשוב, כמה אתה עשיר.חשוב כמה אתה מאושר

ב 2023 שנת  שינוי 
https://shop.totallifechanges.com/become-member.html?lang=en_US&sponsor=mazor99

как просто выстроить Империю В сетевом маркетинге через
Элементарные инструменты
инструмент номер 1 презентация
Вся фишка, в первым инструменте, это создать интерес у человека посмотреть видео которое вы ему выселаете
-----------------------------------------------------
презентация для молодых и для новичков в сетевом
маркетинге


презентация для бывших сетевиков и более взрослых     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   инструмент номер два список знакомых  
---------------------------------------------------------------------
  Как создавать список знакомых 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнение маркетинг планов Jeunesse Global и Total Life Changes (TLC

                   Последний ролик на этой странице я добавел для того чтобы мои партнёры могли объяснить дистрибьюторам компании jeunesse Global что они зарабатывают в 7 раз меньше чем они могут.  
Большенство распространителеи в сетевом маркетинге не говорят правду о своих доходах. и убеждает себя что ихние продукты колоссальные, Потому что им так внушили.
 Но те кто пришёл в сетевой маркетинг для того чтобы разбогатеть Я прошу вас Откройте глаза и проснетесь мы вас ждём в компании t.l.c.
logo בניית אתרים