x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

האתר לחומרי למידה בשילוב בחטיבת ביניים

 
 
    אתר הבית לשילוב וחינוך מיוחד
    על השילוב
    מקרא
    ספרות
    הסטוריה
    גיאוגרפיה
    מדעים
    אזרחות
    לשון והבעה
 
 
חזרה למבחן במקרא
 

1.     הקף את התשובה הנכונה.

 

1.   מספר האנשים, שירדו למצרים היה:

א.    20 נפש

ב.      70 נפש.

ג.       170 נפש.

 

2.  האנשים שירדו למצרים היו בני משפחתו של :

א.    יעקוב

ב.      יוסף

ג.       פרעה.

 

3.  בניו של יעקוב התרבו והפכו:

א.    למיצרים

ב.      לבני ישראל.

ג.       לכנענים.

 

4.  המלך החדש של מצרים לא הכיר את:

א.    יוסף

ב.      פרעה

ג.       בני ישראל

 

5.  פרעה אמר לעמו שבני ישראל:

א.    מעטים

ב.      רבים ועצומים

ג.       חלשים

 

6.       פרעה רצה לסדר את בני ישראל כי פחד

א.    שבני ישראל יצטרפו לאויבים של מצרים.

ב.      שבני ישראל יעזבו את מצרים.

ג.       שבני ישראל יגמרו את כל האוכל שבמצרים.

 

 

·        ענה נכון או לא נכון

 

א.    בני ישראל ירדו למצרים כי היה רעב במצרים _____________-

ב.      בני ישראל ירדו למצרים כי היתה בצורת בארץ כנען ____________

ג.       פרעה חשש מבני ישראל כי הם התרבו והפכו לעם חזק. _________

ד.      המילים: פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד מתארות, שעם בני ישראל נחלש_______________

 

 

 

·       הסבר את המושגים הבאים.

 

   המילה מן התנ"ך                                          פרושי מילים

 

·        פרו                                                            *

·        וישרצו

·         נתחכמה

·        וירבו

·        ויעצמו         

 

 

 

                                                                                    

 

חזרה למבחן במקרא
1. הקף את התשובה הנכונה.

 

מהם שלושת המקרים בהם משה התערב?
א.    מצרי מכה מצרי
      עברי מכה עברי
      רועי הצאן מפריעים למשה.
 
ב.     מצרי מכה עברי.
      עברי מכה עברי.
      רועי הצאן מפריעים לבנות מדין.

 

אנו מבינים, שמשה אוהב צדק כי:

א.    הוא עוזר תמיד לחזקים

ב.      הוא עוזר לאנשים שסובלים.

ג.       הוא נמנע מלעזור .

 

 

 

2. ענה נכון או לא נכון. 

משה אוהב לריב __________.
משה אוהב לעזור לאנשים חזקים._____________

משה אוהב לעזור לחלשים.__________

משה אוהב צדק ושלום.__________

משה אוהב צדק ושלום, בגלל שהוא עוזר לחזקים.__________

 

3. ענה נכון או לא נכון .

האם משה מסכים לצאת לשליחות מיד? __________

האם משה מסרב לצאת לשליחות? __________

 

4. משה מסרב לצאת לשליחות.

  •      הקף את המשפטים המתארים את הסירוב.

 

* מי אני, שאלך אל פרעה.       * פרעה יפחד ממני ולא ישחרר את בנ"י.

 

*        מה אגיד להם, כאשר ישאלו מה שמך.  * הם לא יאמינו לי שה' נגלה אלי.

 

*        אני לא רוצה לצאת לשליחות.

 

 

5. הקף את התשובה הנכונה.

 

שלושת האותות שנותן ה' למשה הם:

א.    הנחש, התנין והסנה.

ב.     היד המצורעת, הסנה והמטה.

ג.       הנחש, היד המצורעת ומי היאור ההופכים לדם.

 

האותות שנותן ה' למשה הם סימן לכך:

א.    שה' יהיה עם משה.

ב.     שפרעה יפחד מהאותות.

ג.       שמשה ישחרר את בנ"י.

 

מה מיוחד במראה הסנה הבוער?

א.    שהסנה בוער ואינו נשרף

ב.     שהסנה בוער במדבר.

ג.       הסנה אינו בוער .

 

מדוע ה' מבקש ממשה לחלוץ את נעליו?

א.    כי כאבו למשה הרגלים.

ב.     כי במדבר הולכים יחפים.

ג.       כי משה עומד על אדמת קודש.

 

ענה: לאיזה מקום קדוש נכנסים וחולצים בו נעלים? _____________

 

 

חזרה למבחן במקרא.

1. כתוב נכון או לא נכון: לכל משפט נכון צטטו פסוק מתאים

  כל משפט לא נכון תקן.

 

א.    ה' נותן למשה אותות. ________________________________

 

 

ב.     משה הסכים מיד לקבל עליו את השליחות. _____________________

 

ג.       משה הרג עברי. _________________________________________

 

 

ד.     ה' שמע את זעקתם של בנ"י וזכר את בריתו עם אברהם. _____________

 

ה.    משה אינו רודף צדק. _______________________________________

 

 

ו.       משה טוען כי אינו מתאים לשליחות.______________________________

 

1.      סדר את המשפטים הבאים לפי סדר הופעתם.

 

·        משה עוזר לבנות מדין.

·        משה רוצה להפריד בין שני עברים.

·        משה הורג את המצרי.

 

 

 

 

2.      הקף את התשובה הנכונה.

 

·        מה היתה מטרת שליחותו של משה?

א.    להכיר את ארמון המלכות המצרי.

ב.     להוציא את בנ"י ממצרים.

ג.       לעזור לאהרון במשימתו.

ד.     להדריך את העם כיצד מקריבים.

 

·        מהו הצד השווה בשלושת המקרים בהם היה מעורב משה כשיצא אל אחיו?

א.    משה מגן על החזקים.

ב.     עומד לימין החלש.

ג.       משה הורג בן אדם.

ד.      מושיע את בני עמו.

 

·        על משה כתוב, "ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי".

בתאור מעשה זה של משה מתכוון הפסוק ללמד אותנו:

א.    משה פוחד מהמצרים.

ב.     כל אויבי ישראל יבואו על עונשם.

ג.       משה התאפק למראה סבל אחיו.

ד.     משה לא נשאר אדיש למראה עיניו. 

 

·        מה מיוחד במראה הסנה הבוער?

א.    שהסנה בוער ואינו נשרף.

ב.     שהסנה בוער במדבר.

ג.        הסנה אינו בוער.

 

·        הסנה הוא:

א.    שיח הגדל בצפון הארץ.

ב.     שיח מדברי הנשרף בקלות

ג.       שיח בעל ריחות מיוחדים במינם.

 

 

 

3.      בחר מתוך שתי השאלות אחת וענה.

כיצד אנו לומדים שמשה אהב צדק?____________________________

 

 

 

 

 

 

 

כתוב במילים שלך את נימוקיו של משה מדוע אינו יכיל לצאת לשליחות.

 

 

 

 

 

 

ענה: לאיזה מקום קדוש נכנסים וחולצים בו נעלים ?____________________

 

 

חזרה למבחן במקרא

 

 

 

1. הקף את התשובה הנכונה.

 

·        משה ואהרון באו אל פרעה בשביל:

א. להכיר אותו טוב יותר.

ב.     לבקש שיפסיק את עבודת בנ"י.

ג.      לומר לו שה' ביקש שבנ"י יחוגו לו במדבר.

 

·        תגובת פרעה לבקשת משה ואהרון היא:

א.    פרעה אינו מכיר את ה', לכן לא ישלח את בנ"י.

ב.     פרעה מכיר את ה', לכן ישלח את בנ"י.

ג.      פרעה אינו מוכן לשלוח את בנ"י.

 

·        תגובתו השניה של פרעה לבקשת משה ואהרון היא:

א.    פרעה ממעיט את עבודת בנ"י.

ב.     פרעה מכביד את עבודת בנ"י.

ג.      פרעה לא מתייחס לבקשת משה ואהרון.

 

·        תפקידם של שוטרי בנ"י הוא:

א.    לעזור לבנ"י בעבודתם.

ב.     לשמור על נוגשים בעבודתם.

ג.      להקפיד על עבודת בנ"י.

 

·        תשובתו של פרעה לשוטרי בנ"י היתה.

א.    לכו לעבודתכם ואני אעזור לכם.

ב.     בנ"י אוהבים לעבוד, לכן אכביד על עבודתם.

ג.       בנ"י עצלנים, לכן הם מבקשים לחוג לה' במדבר.

 

2. ענה נכון או לא נכון.

     תקן את המשפטים שאינם נכונים.

 

פרעה לא הכביד את עבודת בנ"י._______________________

בנ"י היו צריכים להגדיל את כמות הלבנים.__________________________________

בנ"י היו צריכים לחפש את הקש בעצמם.______________________

הנוגשים השגיחו על שוטרי בנ"י.____________________________

הנוגשים השגיחו על בנ"י._________________________________

שוטרי בנ"י התלוננו בפני ה'.________________________________

שוטרי בנ"י התלוננו בפני פרעה על העבודה הקשה._________________

שוטרי בנ"י שמחו לפגוש את משה ואהרון.___________________________________

לדעת שוטרי בנ"י משה ואהרון גרמו להכבדת עבודת בנ"י._________________________

לדעת משה, ה' גרם למצבם הרע של בנ"י._______________________

 

3. מי אמר למי.

א.    "ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר." _______ ו______  אל ________

ב.      " וישב משה אל ה' ויאמר ה' למה הרעתה לעם הזה _____אל ____

ג.      " ויבואו שוטרי בנ"י ויצעקו אל פרעה לאמור למה תעשה כה לעבדיך".__________ אל ________

ד.     " ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה". ______אל _____

ה.    " ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם." _______אל _______

 

 

 

 

 

 

 

 

מחסן:    ה' אל משה,    משה ואהרון אל פרעה,  

 

               שוטרי בנ"י אל פרעה,   משה אל ה',   משה אל ה'.

 

 

 

 

 

 

4. ענה על השאלות הבאות.

 

מדוע לדעתך כעסו שוטרי בנ"י על משה ואהרון? ________________

 

 

הסבר מדוע צדקו שוטרי בנ"י, כאשר כעסו על משה ואהרון?__________

 

 

 

הסבר מדוע לא צדקו שוטרי בנ"י , כאשר כעסו על משה ואהרון?_______________________________________

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לורד בן יאיר ©

 

 

 

                                                         פסח מצרים

 

פרק י"ב

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור: בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית ואם ימעט הבית מהיות משה, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות איש לפי אוכלו תכסו על השה. שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תקחו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים, כי אם צלי אש, ראשו על כרעיו ועל קירבו ולא תותירו ממנו עד הבוקר, ברגליכם ומקלכים בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה' ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים: אני ה' והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עלכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי הארץ מצרים."

 

 

  • ליל יציאת מצרים נחו8ג פעם אחת בלבד יצר את המושג "פסח מצרים", פסח זה נחוג במצרים ממש לפני היציאה של בנ"י.

  

 

  • קרא את ציטוט הפסוקים 1-13 בפרק י"ב (ראה ציטוט בראש הדף) וענה על השאלות.

  1. סמן בקו את החודש בו חגגו את חג הפסח.

  2. סמן בשניי קווים את הדברים אותם נצטוו בנ"י לעשות בליל הפסח

  3. סמן בקו אדום את הסיבה למריחת דם על המזוזות.

  4. העתק את הפסוק המציין באיזה אופן עליהם לאכול את הבשר.

  5. כיצד מזכיר לכם "פסח מצרים"את חג הפסח של ימינו - העזר בפסוקים 13-15 בפרק י"ב?

 

כל הזכויות שמורות לורד בן יאיר

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה