בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
 
   פוסטרים
 
    דף הבית
    אודות האתר
    האוסף שלי
    מחניים,במחנה,מערכות,ועוד
    magazine שבועונים
    התור,הגלגל,העולם הזה ועוד
    palestine airways תעופה
    ספרים שנות ה-40
    "שטיבל" מצפה" "אמנות"
    עתונים מלפני קום המדינה
    קבצים מענינים
    שונות משנות ה-40
    אישים.ציונות.סופרים
    מלחמה וצבא
    יהדות
    לוחות שנה מעוטרים
    נוער,מתח,בדיוני ועוד
    ישראל
    שירים ישראלים
    התקבלו לאחרונה
    ילדים
    רפואה.בישול
    ספרי לימוד
    זול
    archaeologie - ארכיאולוגיה
    אומנות בכל השפות
    מסעות,פנאי,תחביבים
    תיאטרון,אופרה,מחזות
   
    josef-inheritance
    ירושת יוסף ספרי קודש
    signed books-חתומים
    גלויות,בולים,מסמכים,
    ספרי שירה נדירים
    ציונות ו-א"י עברית ן-יידיש
    ספרי לימוד נדירים
    ספרים נדירים
    rare tel-aviv תל-אביב
    t.herzl- הרצל
    a.einstein-אינשטיין
    cooper engraving-תחריטים
    rare children book-ילדים
    gift- מתנה מקורית
    rare illustrated books
    rare cartoon, comic קומיקס
    rare first edition
    martin buber-מרטין בובר
    max brod-מקס ברוד
    schalom asch-שלום אש
    j.l.perez-י.ל.פרץ
    s.j.agnon-ש"י עגנון
    anti-semitism-אנטישמיות
    sholem aleichem שלום עליכם
    jewish artist-ציירים
    י,ח,ברנר
    josef kastein-יוסף קאסטיין
    c.n.bialik-ח,נ,ביאליק
    jakob wassermann-י,וסרמן
    max nordau- מקס נורדאו
    arthur ruppin- א,רופין
    l.feuchtwanger- פויכטונגר
    stefan zweig- סטפן צווייג
    arnold zweig-ארנולד צווייג
    baruch spinoza- ב,שפינוזה
    אברהם מאפו
    קרן קימת לישראל K.K.L
    מתמטיקאים-MATHEMATIC
    יודאיקה בגרמנית
    פוסטרים
ספרי שירה נדירים
ירושת יוסף
חלק מהספרים נמכרו 
 ישנם ספרים המוצעים למכירה בחנותנו ב-איביי
 
 
 
הנצנים אספת שירים שונים - אברהם בער בן חיים הכהן גאטטלאבער
ווילנא תרי"א 1850  216 עמוד
 
ספר זמירות ישראל   GESANG BUCH
שטוטגרט 1836  כתוב בגרמנית עם תווים  428 עמוד
ספר שיר ידידות
ג'רבה תפר"ו 1926 36 עמוד
חיאת אל איאם שירי קדש -  חיים אלעזר מזרחי
ירושלים 1907 30 עמוד
ספר שירי התחיה
בגדאד תרפ"ה 1925 89 עמוד
 
רבי יהודה הלוי קבוצה נבחרת משיריו
"תושיה" ורשה תרס"ה 1904 57 +2 עמוד
 
כנור ציון מבחר שירי ציון בשפת עבר
לכבוד הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון
"תושיה" ורשה תר"ס 1900 118 עמוד
 דיואן - יהודה בן שמואל הלוי הגהות ובאורים ומבוא חיים בראדי
ברלין תרס"א 1901
נבל עשור שירי ציון מאת משוררים שונים
הוצאת בני ציון בביאליסטוק ורשה תר"ס 1900 29 עמוד
כוכבי יצחק - מענדל בר"י שטערן
ווין 1852 100 עמוד
שירי ארץ ישראל - יעקב שנברג
הסתדרות המכבי והחלוץ בגרמניה
יודישער פערלאג ברלין 1935 208 עמוד
 
זמירות שבת - ארנו נדל  DIE HAUSLICHEN SABBATGESANGE -ARNO NADEL
עברית וגרמנית עם תווים
שוקן ברלין 1937
 
רוח אליהו התשבי - שמואל ליב זילבערמאן
אדעססא, בוקארעסט היועץ 1879 39 עמוד
JUDISCHES VEREINS LIEDERBUCH
עברית וגרמנית
ברלין 1911 149 עמוד
שיבת ציון - יצחק בן מאיר גאלדמאן
ווילנא תרמ"ח 1888 64 עמוד
פרח אזכרה לזכר שלמה מונק מאת מ,שטרן
1867
משירי ספרד - יוסף י, רבלין
"קהלת" ירושלים תרפ"ט 1929    96 עמוד
ABI
ספר שירת הח"ן - אשר בן ישראל
צפת דפוס "הגליל" תרע"ה 1915 98 עמוד    נמכר
LIEDRBUCH - H.LOEWE ספר שירים - היינריך לווה
עברית וגרמנית
קלן 1898 128 עמוד
MAKKABI LIEDERBUCH  מכבי ספר שירה
גרמנית יידיש עברית עם תווים
יודישער פערלאג ברלין 1935 212 עמוד
משירי תפארת - נפתלי הירש וויזל
"כלל" ברלין תרפ"ג 1922 64 עמוד
 
עמל ותרצה שירת דודים - שלום הכהן
לכבוד החתן שמעון ב"ר גדליה אפפענהיים והכלה יענטכה בת גומפל הנאוור ביום חתונתם מאת המחבר
תרכ"ט 1869  96 עמוד
 
 
קין והבל - אברהם רגלסון
הוצאת "ים" ירושלים תרצ"ב 1932  60 עמוד
נדפס ב-1500 טפסים ניר עבה כתב גדול אותיות סת"ם
 
ברתמה המשולשת - יצחק למדן
"שטיבל" ברלין - תל-אביב תר"ץ 1930  181 עמוד
 
ינון - יצחק אליהו נבון
ירושלים תרצ"ב 1932  160 עמוד
 
דמדומים  א-ב - יצחק קצנלסון
"תושיה" ורשה 1910 חלק א 128 עמוד חלק ב126 עמוד
 
ספר השירים - הינריך הינה
"שטיבל" ורשה תרפ"ד 1934  289 עמוד תרגם י,קצנלסון
 
מאלף עד תו - יהושע טנפי
תל-אביב תרצ"ז 1937  63 עמוד
 
שירים - יעקב כהן
הוצאת "העולם" בהשתתפות "יבנה" אודיסה תרע"ג  1913  320 עמוד
 
שירים ופואימות 1900-1913 - ז,שניאור
"מוריה" אודיסה תרע"ט 1919  348 עמוד
 
שירים - יעקב שטיינברג
"שטיבל" ליפסיה תרפ"ג 1923  341 עמוד
 
שירים - ח,נ, ביאליק
הוצאת "חובבי השירה העברית" אודיסה תרע"ד 1914  292 עמוד
הספר עם איורים
 
מבחר כתבי נפתלי הרץ אימבר
הוצאת ועד יובל ה-50 להכתב "התקוה"
תל-אביב תרפ"ט 1929 166 עמוד
נדפס ב-800 עותקים
 
מבחר השירה העברית - חיים בראדי
ראובן מס ירושלים 1946 הוצאה ראשונה 302 עמוד
 
שיר השירים - נחום פינקעלשטיין
עברית ויידיש  ירושלים תרפ"ט 1929
שיר השירים עם הפירוש משיבת נפ"ש - נחום פינקעלשטיין
ירושלים תרצ"ט 1939
 
 שיר השירים - ווילי וולף
גרמנית עם עברית פרנקפורט 1908  71 עמוד
 
 
מגלת שיר השירים
חמש מגילות ווין אנטאן שמיד ניר כחול ללא תאריך
 
סדר זמירות ישראל
פרנקפורט 1922 32 עמוד
 
סדר זמירות לבני ישראל לליל השבת
פרנקפורט 24 עמוד
  
 DIE SCHONSTEN LIEDER DER OSTJUDEN - F.M.KAUFMANN
JUDISCHER VERLAG BERLIN 1920 FIRST EDITION
יידיש וגרמנית עם תווים 100 עמוד
 
כל שירי - יהודה ליב גורדון
ווילנא תרנ"ח 1898 209 עמוד
 
רומנסירו ספרדי - משה אטיאש
מכון בן-צבי תשט"ז 1956 286 עמוד עם הקדשת המחבר
 
אהבת שמשון - לאה גולדברג
 ציורים שרגא וויל + ליטוגרפיה חתומה
מקרא סטודיו
 
שירים - מיכה יוסף לבנזון
דביר תש"ג 1942 הוצאה ראשונה 111 עמוד
 
 
 אשכל הסופר - יצחק בער לעווינזהאן
קובץ שירים, מכתמים, מליצות וחידות
ווארשה תרנ"א 1891  98 עמוד
 
 
 כוס קטנה - אלישבע
תרפ"ו 1926 מהדורה שניה הוצאת "תומר" תל-אביב   נמכר
יצא ב-2000 טפסים  58 עמוד
חרוזים - אלישבע
תרפ"ח 1928 הוצאה ראשונה "תומר" תל-אביב    נמכר
נדפס ב-2000 טפסים 78 עמוד
 
 
שיר לחג - אברהם ברוידס
"אמונים" תשט"ו 1956  38 עמוד
הקדשת המחבר: "לביתו של מגד אהרון,,,,,,"
 
שירים - יוסף פטאי
"יבנה" תש"ו 1946  192 עמוד
הקדשה וחתימה
 
ינון (שירים) - יצחק אליה נבון
ירושלים תרצ"ב 1932  160 עמוד
הקדשה וחתימה
 
נעורים צרור שירים - זרבבל
"במעלה" תרצ"ו 1936  79 עמוד
 
 
קנסיונירו יהודי ספרדי - משה אטיאש
שירי עם ביהודית ספרדית, רישומי תוים של 39 מנגינות מסורתיות
ירושלים תשל"ב 1971  376 עמוד
הקדשה וחתימה
 
ספר שירים - יעקב פארמן
תל-אביב תרצ"ה 1934  195 עמוד
הקדשה וחתימה
 
 
תהיה ותחיה בשירה - יצחק זילברשלג
"שטיבל" ורשה תרצ"ח 1938  196 עמוד
הקדשה וחתימה
 
הנביא חזיון בשלש מערכות - יצחק קצנלסון    נמכר
"ספר" לודז' תרפ"ב 1922  220 עמוד
הקדשה וחתימה
 
 
  
מתתיהו טרגידיה בשיר ב-3 מערכות אופרה מאת - פרופסור עזרא ש, ששון
תל-אביב תרצ"ג 1933  34 עמוד
הקדשה וחתימה
 
 
חמשה פרקים ביסודות השירה - לאה גולדברג
הסוכנות היהודית ירושלים תשי"ז 1957  48 עמוד
הקדשה וחתימה "לורה בשמחה להצהיר שוב על הידידות כתמיד לאה"
 
 
 
 60 פאלקס ליעדער - מ,קיפניס
א,גיטלין ווארשא
 
 
  
JUDISCHE LIEDERBUCH
j.ellendmann gotha 1920 1st
hebrew & german
 
 
 
 
 
 
 
ירושת יוסף, ספרים פשוטים, חנות איביי, לו-לה ספרים כתובתנו רחוב קיבוץ-גלויות 45 תל-אביב, אולם 113 קומה 3, חניה בבנין בקומה 2,
  ליצירת קשר: 0544-257993