בניית אתרים בחינם
 
 
תשלומי הורים תש"ע

 

 

 

 
    תשלומי הורים, הסיפור האמיתי
    צור קשר
    לידיעתכם

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"א

2010-2011

 

עם פרוס שנת הלימודים, וגם בהמשך, מקבלים הורי תלמידי מערכת החינוך הישראלית את הבקשה לתשלום המס הקבוע. מס תשלומי הורים בא בשמות שונים כשהמטרה אחת: לעשות צחוק מחוק חינוך חובה (וגם לא חובה) חינם. השמות השונים באו כמובן לבלבל את האויב, לסחוט מכסימום דמים ולפרנס כל מיני גופים עלוקתיים.

לתשלומי בית הספר יש חוק הנקרא "חוזר מנכ"ל". בכל שנה מתפרסם חוזר מנכ"ל ספציפי ובו תשלומי הורים המפורטים בצורה מדוייקת. בתי הספר לא תמיד נשמעים לחוזר מנכ"ל זה, למרות שהם אמורים להשמע לו ולא לחרוג ולו באגורה. אבל עם ישראל הוא עם מתוחכם והקומבינות הנראות מדי פעם בתשלומי ההורים לא היו מביישות את מיטב הלוליינים במיטב הקרקסים. בתי הספר אכן מקרקסים אותנו.

צריך לזכור שתשלומי ההורים הם ברובם המכריע בחירה. תשלום החובה היחיד הוא ביטוח. הורה המסרב לשלם את תשלומי בית הספר אפילו לא צריך להסביר למה. אבל אם בכל זאת משלמים, צריך לדעת על מה וצריך לדעת גם על מה אסור בכלל לבקש מאיתנו ולכן גם לא לגבות. למשל, בקשת תשלום על תקשוב (מיחשוב ואינטרנט) וחומרי אמנות כלל אינם חוקיים ואסור אפילו להציגם לגבייה. נושא נוסף האסור בכלל לדיון הוא פיצול והקטנת כיתות בתשלום הורים. אסור לבקש מההורים ואסור להורים להציע את זה כאופציה.

 

להלן טבלת התשלומים כפי שהופיעה שאתר משרד החינוך.

פרט לתשלומים אלה יופיע בבתי הספר היסודיים תשלום שהוא הונאה מראשיתה ועד סופה ושמה קרן קרב.

 

מרגישים שאין עם מי לדבר? דווקא יש:

ד"ר חגית מאיר נמצאת בטלפון 02-5604028 ובפקס 02-5604036. פניה מנומסת אליה תניב שיחה שאולי תניב תשובה. פניה בפקס תחייב תשובה שלה תוך 14 יום! נסו ואולי תהנו.

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"א

רקע

 

ביום א', ה' באלול תש"ע, 15 באוגוסט 2010, אישרה ועדת החינוך של הכנסת את תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"א.

מטרתו פרסום  זה היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת  ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים. בשל המצב הכלכלי במשק אנו מנחים את בתי הספר לפעול להפצת המידע הנוגע לתקציב המלגות בקרב התלמידים.

 • הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) , "תשלומי הורים".  כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף  10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 11–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 12–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).
 • הנחיות הנוגעות להקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בחוזר הודעות ומידע סח/2 בסעיף 3.7-1 הקצאת תקציב למלגות לאבזרי לימוד לתלמידים. המנהלים מונחים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:

 • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
 • אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם.
 • על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.
 • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
 • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
 • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
 • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהורים מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
 • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
 • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.


אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט המופיע בזה (הסכומים בטבלה נקובים ב-)

 

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

תשלום מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח בריאות השן שירות מקיף

-----

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

-----

-----

-----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד (2)

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

 יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (6)

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

251

 

571

 

596

 

722

 

932

 

1057

 

1182

 

1073

 

1198

 

1210

 

1363

 

 הערות לטבלה:

(1)  הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב

(2)  גבייה עבור השאלת ספרי לימוד רק במוסדות חינוך בהם מתקיים מפעל השאלה של ספרי לימוד

(3)  ארגון הורים ארצי: ארגון ההורים הארצי נמצא בתהליכי הבראה בהוראת בית המשפט. המען להעברת הכספים הנגבים עבורו יפורסם על ידי משרד החינוך.

(4)  הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

(5)  בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של יום אחד .

(6)  בכיתות בשכבות ח'-י"א בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.

(7)  בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

 

 

תכנית הטיולים המחייבת

 

שכבת גיל

ימי הטיול השנתי

גבייה מוצעת

הערות

קדם יסודי

-

60

2 הקפצות +

סיורים באזור הגן ע"י הגננות

א'-ב'

1

101

יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ג'-ד'

1

126

יום טיול ארוך אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ה'

2×1

2 טיולים בני יום אחד כל אחד

252

שני ימי טיול בודדים + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

 

ו'

2

387

שני ימי טיול כולל לינה + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ז'-ט'

2

387

טיול בן יומיים כולל לינה ועוד סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

י'-י"א

2 + 1

513

טיול בן יומיים כולל לינה + יום טיול נוסף

י"ב

3

616

3 ימי טיול כולל לינה

 

 

אין לחרוג מהעלות המותרת לגבייה. בית ספר שביכולתו לקיים מספר רב יותר של ימי סיור, באותה העלות, מורשה לעשות כן.

 

שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד

 

להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד התשס"ח-2008

 

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה  ₪

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.5

1,494 – 1,604

2

1,605 – 1,744

2

1,745 – 1,829

3

1,830 – 1,941

3

1,942 – 2,127

4.2

2,128 – 2,171

4.7

2,172 ומעלה

5.5

 

מותר לגבות אך ורק לפי מספר הימים בהם התקיימה הזנה בפועל.

 

תשלום עבור תל"ן

 

שלב חינוך

עלות שעה תל"ן בש"ח

קדם יסודי

119

יסודי

116

חט"ב

133

חט"ע

149

 

 

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד.

 

רכישת שירותים מרצון

 

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש"ח

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

 

 

 

 

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה