בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
- האתר סגור -
פתחתי אתר חדש בשם זיק
 
 בניית אתרים
 
   
 
 
-ראשי-
מזמין | משתתףעיצובים קודמיםלינקים • מתנותקיבלתי | זכיתיפרסים
 
-פינות האתר-
 
-מפעלים-
 
-פנאי וכיף-
 
-שונות-
• ספיישלים • השלמות זמזם
|           |
 
-מקרא-
מה שמסומן ככה זה אומר שהוא חדש
מה שמסומן ככה זה אומר שהוא התעדכן
מה שמסומן ככה אומר שהוא יהיה בקרוב
 
 
 
+ סקריפטים +
 
הגעתם לעמוד סקריפטים
כאן יהיו לכם כל מיני סקריפטים
תהנו .
 
Hosted by ImageHost.org
 
סקריפט קיבקובים מעבר לקישור-
<STYLE TYPE="text/css"> A:link {text-decoration: none;color#000000;font-weight:usual;} A:visited {text-decoration: none;color#000000;} A:hover {color: #000000;text-decoration: none;border: 1px dashed #000000;} body, p, td {font-family: Tahoma ; font-size: 7pt; cursor:default; color: ;} --> </STYLE></body> </html>
 
Hosted by ImageHost.org 
כפתור אזהרה-
<div align="center">
<form>
<input type="button" value="Click here to be alerted"
onClick='alert("You have been alerted.")'>
</form>
</div>
 
Hosted by ImageHost.org
 
כפתור להבהוב העמוד-
<head>
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function blinkit(){
intrvl=0;
for(nTimes=0;nTimes<3;nTimes++){
intrvl += 200;
setTimeout("document.bgColor='#0000FF';",intrvl);
intrvl += 200;
setTimeout("document.bgColor='red';",intrvl);
   }
}
// End -->
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<form>
<input type="button" value="Blink" onClick="blinkit()">
</form>
</div>
 
Hosted by ImageHost.org
שעה ותאריך-
<div align="center">
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
Stamp = new Date();
document.write('<font size="2" face="Arial"><B>' + (Stamp.getMonth() + 1) +"/"+Stamp.getDate()+ "/"+Stamp.getYear() + '</B></font><br><br>');
var Hours;
var Mins;
var Time;
Hours = Stamp.getHours();
if (Hours >= 12) {
Time = " P.M.";
}
else {
Time = " A.M.";
}
if (Hours > 12) {
Hours -= 12;
}
if (Hours == 0) {
Hours = 12;
}
Mins = Stamp.getMinutes();
if (Mins < 10) {
Mins = "0" + Mins;
}
document.write('<font size="2" face="Arial"><B>' + Hours + ":" + Mins + Time + '</B></font>');
// End -->
</script>
</div>
 
Hosted by ImageHost.org
מחשבון 
<script language="JavaScript">
function compute(obj)
   {obj.expr.value = eval(obj.expr.value)}
var one = '1'
var two = '2'
var three = '3'
var four = '4'
var five = '5'
var six = '6'
var seven = '7'
var eight = '8'
var nine = '9'
var zero = '0'
var plus = '+'
var minus = '-'
var multiply = '*'
var divide = '/'
var decimal = '.'
function enter(obj, string)
   {obj.expr.value += string}
function clear(obj)
  {obj.expr.value = ''}
</script> </p>
<form name="calc">
    <div align="center"><center><table border="1"
    bgcolor="#004B97" bordercolor="#C3FADA">
<TBODY>        <tr>
            <td colspan="4"><p align="center"><input type="text"
            size="30" style="background-color: #fcffff; color: #000000;" name="expr" action="compute(this.form)"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  7  " onclick="enter(this.form, seven)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  8  " onclick="enter(this.form, eight)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  9  " onclick="enter(this.form, nine)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="   /  " onclick="enter(this.form, divide)"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  4  " onclick="enter(this.form, four)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  5  " onclick="enter(this.form, five)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  6  " onclick="enter(this.form, six)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  x  " onclick="enter(this.form, multiply)"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  1  " onclick="enter(this.form, one)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  2  " onclick="enter(this.form, two)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  3  " onclick="enter(this.form, three)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="   -  " onclick="enter(this.form, minus)"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><p align="center"><input
            type="button" value="       0       "
            onclick="enter(this.form, zero)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="   .  " onclick="enter(this.form, decimal)"> </p>
            </td>
            <td><p align="center"><input type="button"
            value="  +  " onclick="enter(this.form, plus)"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><p align="center"><input
            type="button" value="         =          "
            onclick="compute(this.form)"> </p>
            </td>
            <td colspan="2"><p align="center"><font face="Ms Sans Serif">
             <input type="reset"
            value="  נקה  " onclick="clear(this.form)"></font></p>
            </td>
        </tr>
</TBODY>    </table>
    </center></div>
</form>
 
 
Hosted by ImageHost.org
שורה מתחלפת 
                    <script language="JavaScript">
<!---
        var CurrentMsg = 'hello ';
function update(msg) {
        var pad_str="";
        n = msg.length;
        if(n<72) {
                pad = (73-n)/2;
                for(var i=0; i<pad; i++) {
                        pad_str+=" ";
                }
        }
        CurrentMsg = pad_str + msg;
        document.messages.field.value = CurrentMsg;clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout("idleMsg()",1500);
}
function MakeArray(n) {
        this.length=n;
        for(var i = 1; i<= n; i++) {
                this[i] = "";
        }
        return(this);
        }
        var index = 1;
        var notice_num = 9;
        var notices = new MakeArray(notice_num);
        notices[1] = " here we start "
        notices[2] = "www.yo-yo.up.co.il"
        notices[3] = "wwwwhhhhatttt"
        notices[4] = " this is a nice script"
        notices[5] = "   bla bla bla "
        notices[6] = "  www.topsites.coo.co.il"
        notices[7] = "  121212"
        notices[8] = "  www.yo-yo.up.co.il "
        var timer = setTimeout('idleMsg()',1500);
function nochange() {
        document.messages.field.value = CurrentMsg;
}
function idleMsg() {
        update(notices[index++]);
        if(index>notice_num) {
                index=1;
        }
}
//-->
                    </script>
                    <form name="messages" onSubmit="return false">
                      <input type="text" name="field" size=50 onFocus="self.status='This is a JavaScript information data field'; return true" onChange="nochange()">
 
 
Hosted by ImageHost.org
 חסימת לחצן ימני
 
<script language="JavaScript">
  <!--
  function stopError() {
    return true;
  }
  window.onerror = stopError;
  // -->
  </script>
<script language="JavaScript">
<!--
        function openLoader( windowURL, windowName, windowFeatures ) {
                return window.open( windowURL, windowName, windowFeatures ) ;
        }
// -->
</script> <style> #ie5menu { position :
absolute; width : 150px; border : 2px solid black; background-color
: #cfffcf; font-family : Arial; line-height : 20px; cursor :
default; visibility : hidden; } .menuitems { padding-left : 15px;
padding-right : 15px; text-align : right; } </style> <script
language="JavaScript1.1">
<!-- Begin
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
//  End -->
</script> <script
language="JavaScript1.2">
function showmenuie5(){
ie5menu.style.left=document.body.scrollLeft+event.clientX
ie5menu.style.top=document.body.scrollTop+event.clientY
ie5menu.style.visibility="visible"
return false
}
function hidemenuie5(){
ie5menu.style.visibility="hidden"
}
function highlightie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems"){
event.srcElement.style.backgroundColor="#000090"
event.srcElement.style.color="black"
if (display_url==1)
window.status=event.srcElement.url
}
}
function lowlightie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems"){
event.srcElement.style.backgroundColor=""
event.srcElement.style.color="#000090"
window.status=''
}
}
function jumptoie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems")
window.location=event.srcElement.url
}
</script> <font color="#000090" size="2"
face="Arial"><b><!--[if IE]>
<div id="ie5menu" onMouseover="highlightie5()" onMouseout="lowlightie5()" onClick="jumptoie5()">
<div class="menuitems" url="http://www.yo-yo.up.co.il" target="main">www.tool.up.co.il </div>
</div>
<![endif]--> <script language="JavaScript1.2">
document.oncontextmenu=showmenuie5
if (document.all&&window.print)
document.body.onclick=hidemenuie5
</script></b></font>
 
 
Hosted by ImageHost.org
איך האתר ? כפתורים + תגובות
<table border=1 width=200 cellspacing=0 cellpadding=0 bordercolor=blue><tr><td align=center>
יו-יו הוא</td></tr><td align=center>
אתר מצוין<INPUT TYPE="radio" NAME="myradio" value="!תודה רבה" onClick="alert(value)"><br><br>
אתר נחמד<INPUT TYPE="radio" NAME="myradio" value="או קיי, אני אשתדל לשפר" onClick="alert(value)"><br><br>
דרוש שיפור<INPUT TYPE="radio" NAME="myradio" value=":-( ..חבל" onClick="alert(value)">
</td></tr></table>
 
Hosted by ImageHost.org
 
תמונות מרחפות

  <script language="JavaScript1.2">
var Ymax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "X" DIRECTION
var Xmax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "Y" DIRECTION
var Tmax=10000; //MAX # OF MILLISECONDS BETWEEN PARAMETER CHANGES
//FLOATING IMAGE URLS FOR EACH IMAGE. ADD OR DELETE ENTRIES. KEEP ELEMENT NUMERICAL ORDER STARTING WITH "0" !!
var floatimages=new Array();
floatimages[0]='cars.bmp';
floatimages[1]='buffy.bmp';
//*********DO NOT EDIT BELOW***********
var NS4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && parseFloat(navigator.appVersion) >= 4 && parseFloat(navigator.appVersion) < 5)? true : false;
var IE4 = (document.all)? true : false;
var NS6 = (parseFloat(navigator.appVersion) >= 5 && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var wind_w, wind_h, t='', IDs=new Array();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
t+=(NS4)?'<layer name="pic'+i+'" visibility="hide" width="10" height="10"><a href="javascript:hidebutterfly()">' : '<div id="pic'+i+'" style="position:absolute; visibility:hidden;width:10px; height:10px"><a href="javascript:hidebutterfly()">';
t+='<img src="'+floatimages[i]+'" name="p'+i+'" border="0">';
t+=(NS4)? '</a></layer>':'</a></div>';
}
document.write(t);
function moveimage(num){
if(getidleft(num)+IDs[num].W+IDs[num].Xstep >= wind_w+getscrollx())IDs[num].Xdir=false;
if(getidleft(num)-IDs[num].Xstep<=getscrollx())IDs[num].Xdir=true;
if(getidtop(num)+IDs[num].H+IDs[num].Ystep >= wind_h+getscrolly())IDs[num].Ydir=false;
if(getidtop(num)-IDs[num].Ystep<=getscrolly())IDs[num].Ydir=true;
moveidby(num, (IDs[num].Xdir)? IDs[num].Xstep : -IDs[num].Xstep , (IDs[num].Ydir)? IDs[num].Ystep: -IDs[num].Ystep);
}
function getnewprops(num){
IDs[num].Ydir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Xdir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Ystep=Math.ceil(Math.random()*Ymax);
IDs[num].Xstep=Math.ceil(Math.random()*Xmax)
setTimeout('getnewprops('+num+')', Math.floor(Math.random()*Tmax));
}
function getscrollx(){
if(NS4 || NS6)return window.pageXOffset;
if(IE4)return document.body.scrollLeft;
}
function getscrolly(){
if(NS4 || NS6)return window.pageYOffset;
if(IE4)return document.body.scrollTop;
}
function getid(name){
if(NS4)return document.layers[name];
if(IE4)return document.all[name];
if(NS6)return document.getElementById(name);
}
function moveidto(num,x,y){
if(NS4)IDs[num].moveTo(x,y);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=x+'px';
IDs[num].style.top=y+'px';
}}
function getidleft(num){
if(NS4)return IDs[num].left;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.left);
}
function getidtop(num){
if(NS4)return IDs[num].top;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.top);
}
function moveidby(num,dx,dy){
if(NS4)IDs[num].moveBy(dx, dy);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=(getidleft(num)+dx)+'px';
IDs[num].style.top=(getidtop(num)+dy)+'px';
}}
function getwindowwidth(){
if(NS4 || NS6)return window.innerWidth;
if(IE4)return document.body.clientWidth;
}
function getwindowheight(){
if(NS4 || NS6)return window.innerHeight;
if(IE4)return document.body.clientHeight;
}
function init(){
wind_w=getwindowwidth();
wind_h=getwindowheight();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
IDs[i]=getid('pic'+i);
if(NS4){
IDs[i].W=IDs[i].document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=IDs[i].document.images["p"+i].height;
}
if(NS6 || IE4){
IDs[i].W=document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=document.images["p"+i].height;
}
getnewprops(i);
moveidto(i , Math.floor(Math.random()*(wind_w-IDs[i].W)), Math.floor(Math.random()*(wind_h-IDs[i].H)));
if(NS4)IDs[i].visibility = "show";
if(IE4 || NS6)IDs[i].style.visibility = "visible";
startfly=setInterval('moveimage('+i+')',Math.floor(Math.random()*100)+100);
}}
function hidebutterfly(){
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
if (IE4)
eval("document.all.pic"+i+".style.visibility='hidden'")
else if (NS6)
document.getElementById("pic"+i).style.visibility='hidden'
else if (NS4)
eval("document.pic"+i+".visibility='hide'")
clearInterval(startfly)
}
}
if (NS4||NS6||IE4){
window.onload=init;
window.onresize=function(){ wind_w=getwindowwidth(); wind_h=getwindowheight(); }
}
</script>
 
Hosted by ImageHost.org
 
קווים נמשכים לעכבר (לא לרקע לבן)

<STYLE>
v\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
</STYLE>
<SCRIPT>

// the default color of the 8 spiderlines
var defaultcolor="#F5F5F5"
// the width of the 8 spiderlines while highlighting textlinks (pixels)
var lineweighthighlight=50
// the width of the 8 spiderlines while NOT highlighting textlinks (pixels)
var lineweightnormal=1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var distancetomouse=0
var mousepos_x=0
var mousepos_x=0
var marginleft=0
var margintop=0
var marginbottom=0
var marginright=0
var margincenterx
var margincentery
var mousepos_x=0
var mousepos_x=0
if (document.all&&window.print){
document.write('<div id="bodycontent" style="position:relative">')
}
function initiateanimation(){
marginbottom=document.body.clientHeight
marginright=document.body.clientWidth
margincenterx=Math.floor(marginright/2)
margincentery=Math.floor(marginbottom/2)
rectangulartopleft.to=marginleft+","+margintop
rectangulartopright.to=marginright+","+margintop
rectangularbottomleft.to=marginleft+","+marginbottom
rectangularbottomright.to=marginright+","+marginbottom
rectangulartop.to=margincenterx+","+margintop
rectangularright.to=marginright+","+margincentery
rectangularbottom.to=margincenterx+","+marginbottom
rectangularleft.to=marginleft+","+margincentery
rectangulartopleft.strokecolor=defaultcolor
rectangulartopright.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottomleft.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottomright.strokecolor=defaultcolor
rectangulartop.strokecolor=defaultcolor
rectangularright.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottom.strokecolor=defaultcolor
rectangularleft.strokecolor=defaultcolor
}
function msover(thiscolorhighlight){
if(document.all&&window.print){
rectangulartopleft.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangulartopright.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangularbottomleft.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangularbottomright.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangulartop.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangularright.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangularbottom.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangularleft.strokecolor=thiscolorhighlight
rectangulartopleft.strokeweight=lineweighthighlight
rectangulartopright.strokeweight=lineweighthighlight
rectangularbottomleft.strokeweight=lineweighthighlight
rectangularbottomright.strokeweight=lineweighthighlight
rectangulartop.strokeweight=lineweighthighlight
rectangularright.strokeweight=lineweighthighlight
rectangularbottom.strokeweight=lineweighthighlight
rectangularleft.strokeweight=lineweighthighlight
}
}
function msout(){
if(document.all&&window.print){
rectangulartopleft.strokecolor=defaultcolor
rectangulartopright.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottomleft.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottomright.strokecolor=defaultcolor
rectangulartop.strokecolor=defaultcolor
rectangularright.strokecolor=defaultcolor
rectangularbottom.strokecolor=defaultcolor
rectangularleft.strokecolor=defaultcolor
rectangulartopleft.strokeweight=lineweightnormal
rectangulartopright.strokeweight=lineweightnormal
rectangularbottomleft.strokeweight=lineweightnormal
rectangularbottomright.strokeweight=lineweightnormal
rectangulartop.strokeweight=lineweightnormal
rectangularright.strokeweight=lineweightnormal
rectangularbottom.strokeweight=lineweightnormal
rectangularleft.strokeweight=lineweightnormal
}
}

function momouse(){
if(document.all&&window.print){
mousepos_x=document.body.scrollLeft+event.clientX
mousepos_y=document.body.scrollTop+event.clientY
rectangulartopleft.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangulartopright.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangularbottomleft.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangularbottomright.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangulartop.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangularright.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangularbottom.from=mousepos_x+","+mousepos_y
rectangularleft.from=mousepos_x+","+mousepos_y
}
}
if(document.all&&window.print){
code="<v:line id=rectangulartopleft style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangulartopright style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangularbottomleft style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangularbottomright style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangulartop style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangularright style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangularbottom style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
code+="<v:line id=rectangularleft style='LEFT:0;POSITION:absolute;TOP:0;' strokeweight='"+lineweightnormal+"pt'></v:line>"
document.body.insertAdjacentHTML("afterBegin",code)
document.onmousemove=momouse
window.onload=initiateanimation
}
</SCRIPT>
 
Hosted by ImageHost.org

שיר ברקע
<EMBED src="linkinpark.mp3" type="audio/wav" hidden=true autostart=true loop=false width=1 height=1> </EMBED>
 
 
Hosted by ImageHost.org
 
זהו בקרוב עוד .
צוות זמזם =]

 
 
th_sun.gifth_sun.gifth_sun.gif
 
הלוח השמאלי של..
זמזם =]
 
 
 
צוות זמזם מאחל לכם
 יום נהדר
 
 
- הצאט -

אין לקלל / להתחזות / להספאים
אחרת ? תחסמו
 
 
- הזמנות -

מפעל ההזמנות-
תהל [האתר של תולי]
שיר [כמעט מלאכים]
חן [סנופי]
---------------
מפעל ביקורות-
שחר [דיפדל]
 
 
- פרסים -

------------------
- מועדון זמזם -
הדר [סקופי1]
קרן [בננה]
אור וטל [ביוטי]
------------------
- מבצע 1 -
גל [משחקי דפדפן]
שחר [דיפדל]
------------------
- שיאי גולשים -
מריה [פרנץ' ונילה]
דויד [גליפ]
------------------
- חלוקת מתנות -
דניאלה [ארנולד]
הודיה [milis]
אור וטל [ביוטי]
ספיר [דמפר]
רין [GO]
נטע [לולה12]
------------------
- בנק זמזם -
שני [ע''ו פופקורן] - עיצוב שלם
מריה [פרנץ'] - עיצוב שלם
------------------
- האכלת ביצה -
שחר ולוסי [זימה]
חן [סנופי]
------------------
- מבצע 4 -
חן [סנופי]
 
 
- מקרא -

מוכן
בקרוב מוכן
מוכן חלקית
בהכנה  
הערה בפורום
להקפיץ
לשלוח פירוט
עבר זמן פירוט
לפרט מחדש
 
 
 
- פנאי -
 

 
אימוץ ביצים 
 
יו-יו ביצים
 
 
- חם מהתנור -
- בנק זמזם -
- ''שקט מוחלט'' [פרק 2] -
- בידור זוכה -
- תחרויות המועדון -
- מעצבים לך ת'אתר -
- פ. בעליי חיים -
- הזמזמון -
  
 
- תיבת הבקשות -
תמונות PNG
× מדריך לתמונות PNG
 
 
 
- מבנה הלוח השמאלי -
רוצים את הלוח השמאלי
של זמזם ?
שימו את הקרדיט הבא-
מבנה הלוח ? נלקח מכאן-
 
 קידום אתרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosted by ImageHost.org
 
 
 
© כל הזכויות שמורות לזמזם
אלא אם כן צויין אחרת ,
תכני האתר שייכות לצוות זמזם בלבד
כל הזכויות שמורות - זמזם 2009 ©