בניית אתרים בחינם
 
ווײַט-מיזרחדיקער צענטער פֿאַר ייִדישע שפּראַך- און קולטור-פֿאָרשונגען
Far Eastern Research Center for Jewish Culture and Yiddish

Дальневосточный Центр Изучения Идиша и Еврейской Культуры

 
 
   Timetable 2007     2007 Photos    Timetable 2008     2008 Photos    Mizrekh: journal    Virtual Guide
 
    Latest News
    Home
    Summer School 2008
    Diploma 2007
    Diploma 2008
    Links
    Summer School Lecturers
    Afn shvel: Birobidzhan Issue
    Virtual Library
 

די ווייַט-מיזרחדיקע אָפּטיילונג פון דער רוסישער אַקאַדעמיע פאַר וויסנשאַפטן

ДВО РАН

Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

כאַבאַראָווסקער וויסנשאַפטלעכער צענטער

Хабаровский научный центр

The Khabarovsk Research Center

&

די ווייַט-מיזרחדיקע מלוכהשע אַקאַדעמיע פאַר הומאַנע און סאָציאַלע לימודים

ДВГСГА

Far Eastern State Academy for Humanities and Social Studies

דער צענטער פאַר אויספאָרשן די געשיכטע און קולטור פון ייִדיש

Центр по исследованию истории и культуры идиша

The Center for the Research of the History and Culture of Yiddish

&

בר-אילנער אוניווערסיטעט

Бар-Иланский университет

Bar-Ilan University

דער רינה קאָסטאַ צענטער פאַר ייִדיש-לימודים

Центр изучения идиша им. Рены Косты

The Rena Costa Center for Yiddish Studies

 

*** 
 

אינטערנאַציאָנאַלע קאָנפערענץ פאַר ייִדישע לימודים

Международная конференция по иудаике

International Conference on Jewish Studies
 
 
 
דער ביראָבידזשאַנער פּראָיעקט: געשיכטע, פּאָליטיק און קולטור
 Биробиджанский проект
политика, история и культура
 
The Birobidzhan Project: Politics, History and Culture

 

 
 
 

Birobidzhan, Jewish Autonomous Region, Russia

August 21, 2007
 
 
 
9:30 - 10:00

ברכות

Приветствия

Greetings

 

Valery Gurevich, Government of the JAR, Birobidzhan, Russia

Lev Grinkrug, Far Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan, Russia

Ber Boris Kotlerman, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

 

 

10:00-11:00

Session/ זיצונג /Сессия

I

 די ייִדיש-סאָוועטישע אויטאָנאָמיע: אַ בליק פון אויסלאַנד

 The Soviet Jewish Autonomy: a look from abroad

Советско-еврейская автономия: взгляд из-за рубежа

 

Chair: Miron Fishbein, The Far Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan, Russia

 

  1. Chizuko Takao (Department of History, School of Letters, Art and Sciences, Waseda University, Tokyo, Japan)  
דער ביראָבידזשאַנער פּראָיעקט פון דער יאַפּאַנער פּערספּעקטיוו:
רעאַקציע פון דער יאַפּאַנישער רעגירונג און די אַרמיי-קרייַזן אויף דער ביראָבידזשאַנער פּראָיעקט אין 1928-1937

(אויף ענגליש)

Биробиджанский проект в японской перспективе: реакция правительственных и армейских кругов Японии на биробиджанский проект в 1928-1937 гг

(на английском)

The Birobidzhan project from the Japanese perspective: how the Japanese government and army officials reacted to the Birobidzhan project in 1928-1937 (in English)
 
2. Michael Zozula (Department of Jewish History, Bar-Ilan University, Israel) 
 

דער ביראָבידזשאַנער פּראָיעקט ווי איינער פון די פאַקטאָרן פאַר דער קאָנסאָלידאַציע פון דער ייִדישער קהילה פון כאַרבין אין סוף 1920ער - אָנהייב 1930ער יאָרן (אויף רוסיש)

Биробиджанский проект как один из факторов консолидации еврейской общины Харбина в конце 1920х – начале 1930х гг (на русском)

The Birobidzhan project as one of consolidation factors of the Harbin Jewish community in the end of the 1920s – beginning of the 1930s (in Russian)

 

 

11:00-11:30

Coffee break

 

 

11:30-12:30

Session/ זיצונג /Сессия

II

 ייִדיש פון דער פּאָליטישער פּערספּעקטיוו

 Yiddish language from political perspective

Идиш в политической перспективе

 

Chair: Sheva Zucker, The Yiddish League, New-York, USA

 

1. Hanan Bordin (Department of Yiddish, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 

ייִדיש ווי אַ מלוכה-שפּראַך: וווּ און ווען (אויף ייִדיש)

Идиш как государственный язык: где и когда (на идише)

Yiddish as a state language: where and when (in Yiddish)

 

2. Holger Nath (Chair of Yiddish Studies, University of Trier, Germany
 

ייִדיש-סאָוועטישע שפּראַך-פּלאַנירונג: אַלסאָוועטישע באַראַטונגען וועגן ייִדיש אין די יאָרן 1931, 1934 און 1937 (אויף יידיש)

Еврейско-советское языковое планирование: всесоюзные совещания по проблемам идиша в 1931, 1934 и 1937 гг (на идише)

Yiddish-Soviet language planning: All-Union Yiddish Conferences in 1931, 1934 and 1937 (in Yiddish)

 

 

12:30-13:30

Lunch time

 

 

13:30-14:30

Session/ זיצונג /Сессия

III

 דער ייִדישער קאָמפּאָנענט און די דאָמינירנדיקע קולטור

The Jewish ethnic component and the predominant culture

Еврейский этнический компонент и доминирующая культура

 

Chair: Chizuko Takao, Waseda University, Tokyo, Japan
 
1. Ber Boris Kotlerman (The Rena Costa Center for Yiddish Studies, Bar-Ilan UniversityIsrael) 
 

קאָנפליקט פון כראָנאָטאָפּן: ביראָבידזשאַנער ליטעראַטור צווישן ייִדיש און רוסיש, סוף 1950ער יאָרן (אויף יידיש)

Столкновение хронотопов: еврейская литература Биробиджана между идишем и русским в конце 1950-х гг (на идише)

Conflict of chronotopes: Jewish literature in Birobidzhan between Yiddish and Russian in the late 1950s (in Yiddish)

 

2. Iosif Brener  (independent scholar, Birobidzhan, Russia 
 

דער שווייצישער אַרכיטעקט-קאָנסטרוקטיוויסט האַנעס מאַיער און די בויוּנג פון דער "ייִדישער סאָציאַליסטישער שטאָט" ביראָבידזשאַן (אויף רוסיש)

Швейцарский архитектор-конструктивист Ганнес Майер и строительство "еврейского социалистического города" Биробиджана (на русском)

The Swiss architect-constructivist Hannes Meyer and the construction of the "Jewish socialist city" of Birobidzhan (in Russian)

 

3. Shelley Salamensky (Center for Performance Studies, University of California, Los Angeles, USA) 

פּאָסט-דיאַספּאָרישע רעקאָנסטרוקציעס פון דער ייִדישער אידענטיטעט און דער אויפלעבונג פון דער ייִדישער קולטור אין ביראָבידזשאַן (אויף ענגליש)

Реконструкция еврейской самоидентификации в "пост-диаспорный" период и возрождение еврейской культуры в Биробиджане (на английском)

Post-diasporic reconstructions of Jewish identity and the revival of Jewish culture in Birobidzhan (in English)

 

 

14:30-15:00

Coffee break

 

 

15:00-16:30

Session/ זיצונג /Сессия

IV

 ייִדן און די סאָוועטישע פּאָליטיק

 Jews and Soviet politics

Евреи и советская политика

 

Chair: Boris Fishman, Far Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan, Russia

 

 

1. Yuri Pikalov (Department of Russian History, Far Eastern State University for Humanities, Khabarovsk, Russia) 
 

די גרינדונג פון דער ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט (ביראָבידזשאַן): מיטאָסן און ווירקלעכקייטן פון דער סאָוועטישער פּאָליטיק (אויף רוסיש)

Образование ЕАО: мифы и реалии советской политики (на русском)

The establishing of the Jewish Autonomous Region (Birobidzhan): Myths and realities of Soviet politic (in Russian)

 

2. Miron Fishbein (Far Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan, Russia) 
 

די אַנטשטייונג פון די נאַציאָנאַלע דערציִונג-סיסטעמען אין דער ייִדא"ג (אויף רוסיש)

Становление национальных образовательных систем в ЕАО (на русском)

The formation of the ethnic educational systems in the JAR (in Russian)

 

 

 

 

Organization committee:

Pavel Minakir, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia

Lev Grinkrug, Eastern State Academy for Humanities and Social Studies, Birobidzhan, Russia

Ber Boris Kotlerman, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

 

 
  
 
 
 
THANKS TO EVERYONE WHO BELIEVED IN US AND HELPED US -
ANONYMOUS FRIEND (ENGLAND), TUVIA SCHWARTZ (ISRAEL), MARK PAVLOVSKY (ISRAEL-GERMANY), OFRA ALYAGON (ISRAEL), ALEXANDER VINNIKOV (RUSSIA), IOSIF BRENER (RUSSIA), ANAT ADERET (ISRAEL), TAMAR SADE (ISRAEL), ALEXANDER SHERMAN (RUSSIA), VADIM KATSMAN (RUSSIA), MIKE ARONSON (ISRAEL), MORDEKHAI & ESTHER SHEINER (RUSSIA), ROMAN LEDER (RUSSIA), ALIK & LIKA FRENKEL (RUSSIA), HAVIV RETTIG (ISRAEL), BENI MER (ISRAEL), ITZIK GOTTESMAN (USA)