בניית אתרים בחינם
 
ווײַט-מיזרחדיקער צענטער פֿאַר ייִדישע שפּראַך- און קולטור-פֿאָרשונגען
Far Eastern Research Center for Jewish Culture and Yiddish

Дальневосточный Центр Изучения Идиша и Еврейской Культуры

 
 
   Timetable 2007     2007 Photos    Timetable 2008     2008 Photos    Mizrekh: journal    Virtual Guide
 
    Latest News
    Home
    Summer School 2008
    Diploma 2007
    Diploma 2008
    Links
    Summer School Lecturers
    Afn shvel: Birobidzhan Issue
    Virtual Library
 
OUR LECTURERS:
 
 
Holger Nath (Trier University, Germany)
אין ביראָבידזשאַנער ייִדישן מוזיי 
 
 
Khanan Bordin (the Hebrew University, Israel)
אין וואַלדהיימער מוזיי פון די ערשטע איבערוואַנדערער 
 
 
Sheva Zucker (executive director of the League for Yiddish, USA)
אין דער שלום-עליכעם-ביבליאָטעק, די שטאָט ביראָבידזשאַן 
 
 
Ber Boris Kotlerman (Bar-Ilan University, Israel)
בייַ די כינעזישע קאָלעגן אין כאַרבין 
 
 
Zalman Deutsch (cantor, Canada-Israel)
אינעם מוזיי פון די טונגוסישע שבטים 
 
 
 
 
Janina Wurbs (Potsdam University, Germany)
 מיט דעם וויצע-גובערנאַטאָר וואַלערי גורעוויטש 
 
 
 
 
THANKS TO EVERYONE WHO BELIEVED IN US AND HELPED US -
ANONYMOUS FRIEND (ENGLAND), TUVIA SCHWARTZ (ISRAEL), MARK PAVLOVSKY (ISRAEL-GERMANY), OFRA ALYAGON (ISRAEL), ALEXANDER VINNIKOV (RUSSIA), IOSIF BRENER (RUSSIA), ANAT ADERET (ISRAEL), TAMAR SADE (ISRAEL), ALEXANDER SHERMAN (RUSSIA), VADIM KATSMAN (RUSSIA), MIKE ARONSON (ISRAEL), MORDEKHAI & ESTHER SHEINER (RUSSIA), ROMAN LEDER (RUSSIA), ALIK & LIKA FRENKEL (RUSSIA), HAVIV RETTIG (ISRAEL), BENI MER (ISRAEL), ITZIK GOTTESMAN (USA)