יוסי שוורץ
 מורה נהיגה לדרגה b ידני/אוטומט ומנהל מקצועי עד דרגה C1
 052-2700459 

 
(תקנה 545)
2 נקודות
 
מס' סעיף
 
תיאור מקוצר של העבירה
תקנה
פקודה
מס"ד
נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
38(א)
 
1
נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
83ב(א)
 
2
גרירת רכב שלא בבטיחות
90(ו)
 
3
גרירת מכונה ניידת שלא כדין
91(א)
 
4
גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
91(ב)
 
5
גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
91(ג)
 
6
גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
91(ו)
 
7
גרירה באופנוע בלא היתר
91(ז)
 
8
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
97(א),(ב) ו-(ג)
 
9

4 נקודות

 
מס' סעיף
 
תיאור מקוצר של העבירה
תקנה
פקודה
מס"ד
הפרעה או עיכוב תנועה
21(ב)(3)
 
1
אי ציות לתמרור ב-37 - אי עצירה בלבד
22(א) 64(ד)
 
2
אי ציות לתמרור ב-48 - אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
22(א)
 
3
נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
28(ב)
 
4
כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
36(ה)
 
5
נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
45
 
6
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל
47(א) 47(ה)(2)
 
7
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
48(ב) ו-(ג)
 
8
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
57
 
9
לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה
67(א)
 
10
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
85(א)(3)
 
11
הובלת מטען המגביל שדה ראיה
85(א)(2)(ב)
 
12
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
93(א)(1)
 
13
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
95ד
 
14
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
96, 97(ד),
99(א)(1),(2) ו-(3), 101 ו-103
 
15

6 נקודות

 
מס' סעיף
 
תיאור מקוצר של העבירה
תקנה
פקודה
מס"ד
נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי
 
2
1
נהיגת רכב בקלות ראש
 
62(2)
2
נהיגה בלא זהירות
21(ג)
 
3
אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
22(א)
 
4
אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
22(א)
 
5
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51 ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
22(א) 36(ד)
 
6
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
23(א)(1) ו-(2)
 
7
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
26(4) 27(ג)
 
8
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
33(א)
 
9
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
36(ג)
 
10
נהיגה שלא בימין הדרך
35 46(א)
 
11
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
37
 
12
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
39א(א), (ג) ו-(ז) 39ג(א)
 
13
עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
47(ה)(3) ו-(4) 47(ח)
 
14
אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו; אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
64(א)(1), (2) ו-(3) 64(ב)(1) ו-(2) 66 68
 
15
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
65
83א
 
16
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
83ב(א)
 
17
הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי, מתאבך או נשפך
85(א)(6) 86(1), (2) ו-(3)
 
18
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות
155
 
19

8 נקודות

 
מס' סעיף
 
תיאור מקוצר של העבירה
תקנה
פקודה
מס"ד
רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
 
10(א)
1
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם
21(ב)(2)
38(3)
2
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
21(ב)(4) 26(1)
 
3
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
27(א)
 
4
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן- נסיבות מחמירות)
44(א)
 
5
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
47(ה)(1) ו-(ז)
 
6
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
54(א) 22(א)
 
7
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
54(א) 22(א)
 
8
אי עצירה לפני מפגש רכבת
56(א)(1), (2), (3) ו-(4)
 
9
נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
64(ד) 22(א)
 
10
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
64(ה)
 
11
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
85(א)(4)
 
12
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
85(ד)(1) ו-(ה)(3)
 
13
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
85א(ו)(1), (3) ו-(4)
 
14
שעות נהיגה מעל המותר
168
 
15
נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
308(ד)
 
16
נהיגה בלא טכוגרף תקין
364ד(ב)
 
17
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין
364ה(ג)
 
18

10 נקודות

מס' סעיף

תיאור מקוצר של העבירה

תקנה

פקודה

מס"ד

גרימת מוות ברשלנות

סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977

1

הפקרה אחרי פגיעה

64(א)

2

מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

22(א) 54(א)

3

מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

22(א) 54(א)

4

עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

47(ד) ו-(ה)(5)

5

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

64(ג) 22(א)

6

אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37

64(ד) 22(א)

7

נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1

64(ד) 22(א)

8

לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

67(א)

9

הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר

85(א)(5)

10

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

26(2) 169ב

62(3)

11

נהיגת רכב בזמן פסילה

67

12

 צור קשר
מלאו פרטים ונשמח לתת מענה
 

עדכונים וחדשות

מבחני התאוריה במרכז הקבלנים במודיעין
 
 
ימי הפעילות: ב,ג,ד,. בין שעות 08:00-16:00
שישי - 08:00-12:00
נא להביא : "טופס ירוק" . ת.ז/דרכון .
ניתן לשלם במזומן\אשראי במקום 


ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהוראות רשוות הרישוי לבין האמור באתר, יגברו הוראות רשות הרישוי ותקנות התעבורה
הנתונים באתר מובאים לידיעה בלבד כל שימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.
טואול - אתרים באינטרנט