יוסי שוורץ
 מורה נהיגה לדרגה b ידני/אוטומט ומנהל מקצועי עד דרגה C1
 052-2700459 

 

הכשרת נהגי רכב ציבורי
רישיון נהיגה לרכב ציבורי (אוטובוס או מונית) דרגה 05 או 06

התנאים להגשת הבקשה:
 • תושב הארץ בלבד
 • בן 20 שנה לפחות (קבלת רשיון נהיגה מגיל 21 ומעלה)
 • ידיעת השפה עברית/ערבית קריאה וכתיבה - חובה
 • ותק של שנתיים ברשיון נהיגה לפרטי או משא
 • בעל השכלה של 8 שנות לימוד לפחות - חובה להציג תעודה מקורית
 • רשיון נהיגה בר תוקף
 • לצרף שתי תמונות
התהליך:
 • לקבלת טופס בקשה לרשיון נהיגה ממוחשב עם תמונה, עליך לגשת לאחת מתחנות הצילום
 • עם טופס הבקשה יש לבצע בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים
 • לאחר מילוי הטפסים המצ"ב יש לפנות עם טופס הבקשה, תעודת זהות, רשיון נהיגה ותעודת השכלה, למשרד הרישוי הקרוב לאזור מגוריך
 • הבקשה להעדר הרשעות תנועה ופלילי (תעודת יושר) נשלחת למשטרת ישראל באמצעות משרד הרישוי בלבד
 • לאחר קבלת המידע ממשטרת ישראל, נשלחת המלצה חיובית למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לשם זימון הנהג לבדיקות רפואיות
 • כאשר רופא המכון ממליץ על מתן רשיון נהיגה לרכב ציבורי, רשות הרישוי מאשרת למבקש המשך הליכים לביצוע קורס לרכב ציבורי וביצוע מבחנים
התוצאות מועברות למשרד הרישוי.

על המבקש להמציא
 • שתי תמונות
 • טופס בקשה לרישיון נהיגה ברכב ציבורי רש"ל 18 עם תמונה חתום על-ידי אופטימטריסט /רופא עיניים
לאחר מילוי התנאים הנ"ל, על המבקש ללמוד קורס לרכב ציבורי ולעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי לסוג הרכב המבוקש (מונית / אוטובוס).
פירוט הנושאים והשעות בקורס לרכב ציבורי
דיני תעבורה 24 שעות
הכרת הרכב 24 שעות
נהיגה מונעת 12 שעות
אנגלית 24 שעות
עזרה ראשונה 18 שעות
ידיעת הארץ 24 שעות
כיבוי אש 4 שעות
חבלה 4 שעות
לימודי חברה ועבודה 12 שעות
סה"כ 154 שעות

בחינות גמר
 • בחינה עיונית בדיני תעבורה, על-ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה במסגרת הקורס
 • בחינות עיוניות בהכרה הרכב וידיעת הארץ, ע"י מחלקת הבחינות משרד העבודה
 • יתר הבחינות העיוניות במסגרת המכללות המלמדות
 • בחינה מעשית על-ידי בוחן נהיגה מטעם אגף הרישוי למונית או לאוטובוס
תעודות
 • תעודות גמר סיום הקורס מהמכללה
 • רישיון נהיגה לרכב ציבורי מסוג שקבעה רשות הרישוי

הכשרת נהגי גורר תומך ורכב מחובר
תנאים מוקדמים
 • תושב ישראל ומלאו לו 20 שנים
 • הוא בעל רישיון נהיגה לרכב משא כבד דרגה 13 משך שנה שקדמה להגשת הבקשה
 • עבר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ונמצא כשיר (התשובות מועברות למשרד הרישוי)
תוכנית הלימודים והשעות
לימודי חוק ומשפט
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 24 שעות
לימודים מקצועיים
נהיגה ברכב כבד 28 שעות
הכרת הרכב 40 שעות
טעינה ופריקה 24 שעות
לימודי בטיחות בעבודה
עזרה ראשונה 18 שעות
כיבוי אש 4 שעות
סה"כ 166 שעות לא כולל בחינות
בחינות גמר
 • בחינות עיונית בדיני תעבורה - על-ידי אגף הרישוי מתקיימים במשרדי הרישוי
 • בחינה מעשית - על-ידי אגף הרישוי
 • בחינות עיוניות: בהכרת הרכב, טעינה ופריקה ונהיגה נכונה על-ידי מחלקת הבחינות במשרד העבודה
 • בחינות פנימיות: במסמכי הובלה, עזרה ראשונה וכבוי אש במסגרת המכללה
תעודות
 • תעודות גמר
 • רישיון נהיגה דרגה ,4 רישיון לנהיגת רכב מסחרי מעל 4,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך
הכשרת נהגי רכב בטחון מסוג אמבולנס
תנאים מוקדמים
 • גיל 21
 • רשיון נהיגה לרכב פרטי במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • אין לגביו רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה
 • המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש על תנאי) או מיום תשלום הקנס - אם היה העונש קנס
 • אין פניה של משטרת ישראל אל רשות הרישוי, כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על התעודה המבוקשת יש כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה
 • לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא חלה לגביו, במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רשיון הנהיגה
 • לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר בעבירה לפי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה
תוכנית הלימודים והשעות
קורס יחודי בעזרה ראשונה 44 שעות
נושאי טיפול השייכים לעזרה רפואית ראשונה כגון: זריקות, עירויים, תרופות, ערכות מכשירים לניתוחים קטנים ועוד 44 שעות
קבלת לידה באמבולנס 6 שעות
התקפי לב, סכנות וטיפול 7 שעות
יחסי ציבור ותלונות הציבור 3 שעות
מבנה מד"א ותפקידו 3 שעות
דיני תעבורה, הוראות נהיגת רכב בטחון מסוג אמבולנס, הכרת הרכב ונהיגה בתנאים מכבידים 18 שעות
זכויות וחובות נהג אמבולנס, קשר וטפסים (יומן וכו', לפעולת הסניף) 4 שעות
הכרת האמבולנס (מעשי) ואיתור תקלות 3 שעות
סה"כ 132 שעות

תעודות והיתרים
 • תעודת סיום הקורס ממגן דוד אדום
 • רישום לנהיגת רכב בטחון ברשיון נהיגה
הכשרת נהגי רכב בטחון לכיבוי אש
תנאי קבלה
על המבקש היתר לנהיגת רכב כיבוי, לעמוד בתנאים אלה:
 • גיל 21
 • ותק שנתיים בדרגת רשיון למשא (03)
 • אין לגביו רישום פלילי של הרשעה בעבירה, שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן התעודה המבוקשת, אלא אם חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין אם היה העונש על תנאי או מיום תשלום הקנס - אם היה העונש קנס
 • אין פניה של משטרת ישראל אל רשות כי קיים לגביו חשש, שבעיסוקו על פי התעודה המבוקשת יש כד לפגוע בביטחון המדינה
 • לא הוגש נגדו כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה
 • לא היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא חלה לגביו, במועד הגשת הבקשה, תקופת פסילה על תנאי של רשיון הנהיגה
 • לא הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה
 • לא הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר בעבירה לפי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, למעט עבירות חניה בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה
 • סיום קורס כמפורט
קורס נהגי רכב כבד למשא מעל 15 טון
קורס בסיסי לרכב משא כבד
דיני תעבורה 28 שעות
מסמכי הובלה 24 שעות
נהיגה נכונה לרכב כבד 18 שעות
הכרת הרכב 4 שעות
טעינה ופריקה 24 שעות
עזרה רשונה 18 שעות
החלקה ובלימות חירום מעשי 4 שעות
סה"כ 170 שעות לא כולל בחינות

מבחנים
 • כמקובל בקורס להכשרת נהגי רכב כבד
 • מבחן מעשי ברכב כיבוי אש על-ידי בוחן שהוסמך על-ידי אגף הרישוי
הערה: בוגר הקורס יקבל היתר זמני וישמש כנהג מתלמד ברכב כיבוי אש במשך שנה, ורק לאחר מכן יקבל היתר קבוע מרשות הרישוי
רישוי: רישום לנהיגת רכב בטחון מסוג כיבוי אש ברשיון הנהיגה
 צור קשר
מלאו פרטים ונשמח לתת מענה
 

עדכונים וחדשות

מבחני התאוריה במרכז הקבלנים במודיעין
 
 
ימי הפעילות: ב,ג,ד,. בין שעות 08:00-16:00
שישי - 08:00-12:00
נא להביא : "טופס ירוק" . ת.ז/דרכון .
ניתן לשלם במזומן\אשראי במקום 


ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהוראות רשוות הרישוי לבין האמור באתר, יגברו הוראות רשות הרישוי ותקנות התעבורה
הנתונים באתר מובאים לידיעה בלבד כל שימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.
טואול - אתרים באינטרנט