יוסי שוורץ
 מורה נהיגה לדרגה b ידני/אוטומט ומנהל מקצועי עד דרגה C1
 052-2700459 

 
 
Portal TitleIsrael Ministry of transport & road safety קפיצה לתוכן עיקרי Portal TitleIsrael Ministry of transport & road safety
Portal TitleIsrael Ministry of transport & road safety
  התחברות
 שער תחבורה-נט   מידע שימושי   דרכי התקשרות   הודעות ופרסומים   קישורים   english   שער הממשלה 
 רישוי - רכב ונהיגה   מידע מקוון   טפסים ואגרות   שאלות נפוצות 
חיפוש מהיר בתחבורה-נט
     
נהיגה רכב תחבורה ציבורית תעופה אזרחית ספנות ונמלים
הוצאת רשיון חידוש רשיון המבחן העיוני המבחן המעשי נהג חדש שיטת הניקוד תקינה אירופאית

 06/08/2007  רשיון נהיגה ישראלי חדש יוצא לדרך 
  מהפכה ברשיונות הנהיגה בישראל. משרד התחבורה החל להנפיק רשיון נהיגה ישראלי חדש המתאים לתקינה האירופית. בשלב הראשון הוחל בהנפקת רישיונות נהיגה חדשים לבעלי רישיונות שהצטלמו מחדש ואשר שילמו את אגרת הרשיון החל מיוני 2007 וטרם קבלו את הרשיון הקבוע (מפלסטיק). נהגים אלה יקבלו את הרשיון החדש לביתם בתוך חודש ימים. בשלב השני יוחל בהחלפה של כל הרישיונות הישנים (מפלסטיק) זאת במהלך השנתיים הבאות. רישיונות אלה יוחלפו באופן יזום על ידי משרד התחבורה, באמצעות משלוח הרישיונות החדשים בדואר. רישיונות הנהיגה הישנים (מפלסטיק) יהיו תקפים בהתאם למצויין ברשיון הנהיגה וזאת עד להחלפתם. רישיונות אלה יוחלפו על ידי משרד התחבורה במועד שיקבע מראש. לתשומת לב הנהגים: אין כל צורך להגיע למשרדי הרישוי כדי להחליף את הרישיונות הישנים.  
     

דרגות רשיונות הרכב והנהיגה החדשים בישראל
החל מ-9 בינואר 2007 יותאמו דרגות רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לדרגות הנהוגות באירופה.
התאמת דרגות רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לתקינה האירופית תאפשר בין השאר יבוא של כלי רכב, ללא צורך בשינויים והתאמות ותרחיב את מספר המדינות בעולם, המכירות ברשיון הנהיגה הלאומי של ישראל. כמו כן היא תאפשר לקבל מידע ברור ופשוט על סוגי הרכב ודרגות הרשיון של כלי הרכב. אימוץ התקינה האירופאית תביא בנוסף לשיפור בבטיחות כלי הרכב ובתחזוקת התשתיות ואף תאפשר להוזיל את מחירי המשאיות שכן הן לא ידרשו לבצע את התאמות הנדרשות לצורך מתן אישורי יבוא.
יצויין כי משרד התחבורה קבע תקופת מעבר של שנה וחצי במהלכה יוכלו הנהגים להמשיך ולנהוג בכלי הרכב שברשותם, בהתאם לרשיונות הנהיגה שהוחזקו על ידם, זאת במטרה למנוע פגיעה אפשרית בבעלי הרכב. בתום תקופת המעבר מי שהחזיק ברשיון לרכב פרטי (עד 4 טון) ורכב משא (עד 15 טון) ביום מועד כניסת התקנות לתוקפן, יורשה להמשיך ולנהוג בכלי רכב אלה בהתאם למצויין ברשיון הנהיגה, זאת על פי היתר מיוחד שינתן על ידי אגף הרישוי.

רשיון נהיגה
דרגות רשיון הנהיגה יותאמו לארבע קבוצות כפי שקיים במרבית מדינות אירופה:
 • דרגה A לאופנועים
 • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 מושבים
 • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
 • דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)
כל קבוצה מחולקת לדרגות משנה לפי משקל כולל מותר או מספר נוסעים מורשה.

דרגות רישיון הנהיגה
דרגה קודמת דרגה חדשה הערות
02 - רכב פרטי עד 4 טון B - רכב פרטי עד 3.5 טון למחזיקי רישיונות דרגה 02 שהונפקו עד 31/12/2006
ניתן היתר לנהיגה עד 4 טון בישראל
03 - רכב משא קל עד 15 טון C1 - רכב משא קל עד 12 טון למחזיקי רישיונות דרגה 03 שהונפקו עד 31/12/2006
ניתן היתר לנהיגה עד 14.999 טון בישראל
140 - היתר לרכב משא מעל 15 טון C - היתר לרכב משא מעל 12 טון  
04 - גורר תומך C,E - גורר תומך (סמיטרלר) אין שינוי
11 - אוטובוס + פרטי B,D - אוטובוס + פרטי אין שינוי
06 - אוטובוס C1,D - אוטובוס + משא  
05 - מונית D1 - מונית + אוטובוס זעיר עד 5 טון ייחודי לישראל
142 - היתר לאוטובוס זעיר ציבורי D2 - אוטובוס זעיר ציבורי עד 5 טון ייחודי לישראל
150 - היתר לאוטובוס זעיר פרטי D3 - אוטובוס זעיר פרטי עד 5 טון ייחודי לישראל
07 - טיולית 7 - היתר לטיולית תקף לחמש השנים הבאות - עד 31/12/2011
ייחודי לישראל
ט - טרקטור 1 ייחודי לישראל
א - אופנוע עד 50 סמ"ק A2 - אופנוע עד 125 סמ"ק (עד 14.6 כח סוס)  
ב - אופנוע עד 500 סמ"ק A1 - אופנוע עד 33 כח סוס עד 25 קילוואט למחזיקי רישיונות דרגה ב' שהונפקו עד 31/12/2006
ניתן היתר לנהיגה עד 54.4 כח סוס
ג - אופנוע מעל 500 סמ"ק A - אופנוע מעל 33 כח סוס מעל 25 קילוואט אין שינוי

תהליך החלפת רשיונות הנהיגה עד 30/06/2008
הפניית מחזיקי הרשיונות לתחנות הצילום:
 • במועד החידוש
 • במועד יזום אחר
תוקפם של הרשיונות יהיה:
 • שנתיים - לנהגים חדשים, למחזיקי רשיונות נהיגה לרכב ציבורי, משא כבד, כיבוי אש, מסיעי ילדים, אמבולנס ומורי נהיגה - שגילם 50 שנה ומעלה וכל נהג אחר שגילו מעל 65 שנה
 • חמש שנים - לנהג חדש שסיים את תקופת התנאי
 • עשר שנים - כל נהג אחר

רשיון רכב
תקנות הרכב החדשות מגדירות סיווג חדש של כלי הרכב על פי הסיווג הנהוג באירופה. הסיווג נקבע לפי ייעוד הרכב (הסעת נוסעים, הסעת מטען וכד'), לפי משקל הרכב, לפי מספר המושבים לנוסעים ברכב (לתשומת לב: הנהג אינו נוסע ומושבו אינו נספר).

בחידושי רשיונות החל מינואר 2007 נרשמים ברשיון הרכב:
סוג הרכב - אות אנגלית וסיפרה (M1, N1 וכד') ובנוסף סוג הרכב במלים כנהוג עד כה. חלק מהגדרות סוגי הרכב תוקנו – כגון שהמלים "דו שימושי" אינן נרשמות יותר ברשיון הרכב. כמו כן נרשם ברשיון הרכב (בינתיים לאופנועים ולרכב פרטי) - סוג רשיון הנהיגה המתאים לנהיגה ברכב. הרישום לצורך מתן מידע לנוהג ברכב.

סוגי הרכב החדשים:
 • רכב נוסעים - תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים M
  • M1 - רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג כגון: רכב פרטי נוסעים, מונית
  • M2 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג כגון: אוטובוס, זוטובוס
  • M3 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים מלבד מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 5,000 ק"ג
 • רכב מסחרי-משא - תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין N וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
  • N1 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
  • N2 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג
  • N3 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על 12,000 ק"ג
 • גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין O וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
  לידיעה:
  בעל רשיון נהיגה B (פרטי) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג
  בעל רשיון נהיגה C1 (משא) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג
  בעל רשיון נהיגה EC רשאי לגרור גרור ללא הגבלת משקל
  • O1 - גרור במשקל כולל מותר עד 750 ק"ג
  • O2 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 750 ועד 3,500 ק"ג
  • O3 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 3,500 ועד 10,000 ק"ג
  • O4 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 10,000 ק"ג
  • OT - גרור לטרקטור
 • טרקטור T
  • T1 - טרקטור
  • T2 - טרקטורון
 • אופנוע L
  • L1 - אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6 כוח סוס
  • L2 - אופנוע בעל הספק מנוע עד 33 כוח סוס
  • L3 - אופנוע שאינו L1 או L2 – הספק מנועו מעל 33 כוח סוס
 • אופנועים שנרשמו עד שנת 2006 (כולל) והספק המנוע אינו רשום ברשיון הרכב
  • כאשר נפח המנוע עד 125 סמ"ק - סוג הרכב שיירשם הוא L1 והחל מינואר 2007 בעל רשיון נהיגה דרגה א', לפי התקנות הקודמות, רשאי לנהוג בהם
  • כאשר נפח המנוע מעל 125 סמ"ק ועד 400 סמ"ק - סוג הרכב שיירשם הוא L2 ורשאי לנהוג בהם בעל רשיון נהיגה דרגה ב'
  • כאשר נפח המנוע 401 סמ"ק ומעלה - סוג הרכב שיירשם הוא L3 ורשאי לנהוג בהם בעל רשיון נהיגה דרגה A (ג'-ללא הגבלת הספק)
  • בעל רשיון נהיגה דרגה ב' רשאי לקבל רשיון נהיגה A (ללא הגבלת הספק) עד יוני 2008 - כאשר מלאו 21 שנים, המציא אישור על כושר ראייה מתאים ועמד במבחן שליטה* Copyright © 2007, State of ISRAEL * Ministry of transport & road safety * All Rights Reserved *
* כל הזכויות שמורות © 2007. מדינת ישראל @ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 צור קשר
מלאו פרטים ונשמח לתת מענה
 

עדכונים וחדשות

מבחני התאוריה במרכז הקבלנים במודיעין
 
 
ימי הפעילות: ב,ג,ד,. בין שעות 08:00-16:00
שישי - 08:00-12:00
נא להביא : "טופס ירוק" . ת.ז/דרכון .
ניתן לשלם במזומן\אשראי במקום 


ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהוראות רשוות הרישוי לבין האמור באתר, יגברו הוראות רשות הרישוי ותקנות התעבורה
הנתונים באתר מובאים לידיעה בלבד כל שימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.
טואול - אתרים באינטרנט