בניית אתרים בחינם
Hosted by ImageHost.org
 
רואים אתם לא לבד או שכן?!
חעחיחעיח
 
הודעות:
 
 
*חם מהתנור עיוותים=חדשדש=בטין כאנסוו!!!
 
*תפרטוו לספיישל פתיחה!!!
 
*הפרסייייים מווכניייים!!!
 
*דף בנות עודכן כנסווו!!!
 
*לסיכום הספיישל לחצו פעע !!!
 
 
 
 Teen האתר שלכם....=)
 
 
 
 
~ראשי~ 
 ~פינות האתר~
 
מדריכים
 
 
 
 
 ~תחרוית+ספיישלים~
~מפעלים~
 
 
מפעל הזמנות
ההזמנות
 
מפעל ביקורות
הביקורות
~שונות~ 
 
 
 

הסבר:
 
בכל שלב אני בוחרת את הכוכבת ואתם צריכים להביא לי את מה שאני מבקשת ממכם דוגמא בשלבהראשון הכוכבת תיהיה X ואתם צריכים להביא לי תמונות של X עם כובע סתם דוגמא וכככה זה יהיה בכל שלב רק שהכוכבת תיתחלף לימי שאני יבחר מקווה שהבנתם אוהבת ליאור33>
 
השלט:
 
הרשמה:
 
שם:
שם אתר:
כתובת:
איפה השלט:
האם אני מבטיחה לא לפרוש מהתחרות?!:
 
 
 
 
הרשומות:
 
1.נוי
2.נופר
3.הדר
4.קארין
5.משי
6.רונה
 
...~מוגבל...~
 
 
 
השלבים:
 
שלב-1  נגמר!
 
שלב-2  נגמר!
 
שלב-3 נגמר!
 
שלב-4   -נגמר!
 
 
 
 
Hosted by ImageHost.org