בניית אתרים בחינם
Hosted by ImageHost.org
 
רואים אתם לא לבד או שכן?!
חעחיחעיח
 
הודעות:
 
 
*חם מהתנור עיוותים=חדשדש=בטין כאנסוו!!!
 
*תפרטוו לספיישל פתיחה!!!
 
*הפרסייייים מווכניייים!!!
 
*דף בנות עודכן כנסווו!!!
 
*לסיכום הספיישל לחצו פעע !!!
 
 
 
 Teen האתר שלכם....=)
 
 
 
 
~ראשי~ 
 ~פינות האתר~
 
מדריכים
 
 
 
 
 ~תחרוית+ספיישלים~
~מפעלים~
 
 
מפעל הזמנות
ההזמנות
 
מפעל ביקורות
הביקורות
~שונות~ 
 
 
 
 
 
 
זה דף העיוותים לכול אחד מותר לפתור רק 1 בשבוע!
כול פעם אני יוסיף לפה עיוותים !
יש רמות לעיוותים והפרסים הם לפי הרמות שתפתרו!
קל: חתימה
בינווני: לוגו
קשה: לוגו +רקע +חתימה
שוווה לא?..... 
 
 
אז כדי להירשם לפה קבוע כדי שלא תצרכו להירשם כל שבוע תרשמו בפורום:
שם:
שם אתר:
כתובת (חובה):
מס העיוות /העיוות:
הפתרון:


ורק אם התשובה נכונה אני יעלה לאתר זהוו מקווה שתרשמו לאפיו ליאורושלכם...=]
1.
2.
3.
4.
5.
!~לא מוגבל~! 
 
 
רמה קלה:
 
1. 
הפותר:
הפתרון:
 
 2.   
הפותר:
הפתרון:
 
3.   
הפותר:
הפתרון:
 
 
רמה בינונית:
 
1. 
הפותר:
הפתרון:
 
 
2.
הפותר:
הפתרון:
 
 
3.
הפותר:
הפתרון:
 
רמה קשה:
 
1.
הפותר:
הפתרון:
 
 
2.
הפותר:
הפתרון:
 
 
3. 
הפותר:
הפתרון:
 
 
הפותר:
הפתרון:
 
 
 
 
 
 
Hosted by ImageHost.org