הרפורמה במיסוי מקרקעין

הרפורמה במיסוי מקרקעין החל מחודש ינואר 2014 – מאת עו"ד נחל אוזלבו:
החל מיום 1.1.14 תיכנס לתוקף רפורמה במיסוי מקרקעין בישראל. להלן עיקרי הרפורמה:

1. בוטל סעיף הפטור המרכזי ממס שבח המעניק למוכר דירת מגורים פטור אחת ל-4 שנים (סעיף 49(ב)(1).

2. החל מ-1/1/14 ניתן יהיה לקבל פטור ממכירת דירת מגורים לפי תנאי סעיף 49(ב)(2) – בתנאי שהדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר והמוכר לא מכר דירה בפטור זה ב-18 החודשים שקדמו למכירה, והוא הבעלים או החוכר של הדירה לפחות 18 חודשים בטרם מכירתה.

יש לשים לב לצורך השימוש בפטור זה כי שווי הדירה אינו עולה על 4,500,000 ₪ (תקרת הפטור) וכי החלק הנמכר בדירה הוא לפחות 1/3. ככל ששווי הדירה עולה על סכום זה על המוכר יהיה לשלם על ההפרש מס שבח בשיעור מס מוטב.  

3.  תוקן סעיף 49 ג לחוק לפיו מי שמחזיק בדירה עד 1/3 מזכויותיה, דירה זו לא תיחשב כדירה נוספת. כנ"ל דירה בשכירות מוגנת לפני ה-01/01/1997, דירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שלפני מכירתה, דירה שהתקבלה בירושה והמחזיק בה זכאי לפטור לפי סעיף 49(ב)(5) לחוק. 

4. תוקן סעיף 49ד לחוק לפיו מוכר שבבעלותו חברה המחזיקה בדירה ביותר מ-33%, תהווה דירה זו "דירה נוספת" לעניין חוק זה.

5. תושבי חוץ המוכרים דירה יצטרכו מה-1.1.14 לצרף  אישור מרשויות המס במדינתם כי אין בבעלותם דירה נוספת לשם קבלת פטור ממס שבח לפי דירה יחידה. 

6. נוסף שיעור מס חדש, מוטב, על מכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני יום המעבר (1.1.14) שיינתן רק לגביי שתי דירות מזכות בכל תקופת המעבר (מה-1.1.14 ועד ה-1.1.18), ואשר יחושב כדלקמן: על השבח הריאלי מלפני 1.1.14 יחול מס שבח - 0%; ועל השבח הריאלי לאחר יום המעבר ועד למכירת הנכס יחול מס - 25%.

7.  אלו הם הקריטריונים למכירת דירת מגורים מזכה בשיעור מס מוטב בתקופת המעבר:

 א. המכירה עומדת בתנאי סעיף 49(ב)(1) לחוק – דהיינו המוכר לא מכר ב-4 השנים האחרונות דירה אחרת בפטור ממס שבח. לעומת זאת, מי שמנכר ב-4 השנים האחרונות דירה בפטור ממס שבח יוכל למכור דירה אחת בשיעור המס המוטב באופן מיידי אך את הדירה השנייה יוכל למכור בשיעור מס מוטב רק בחלוף 4 שנים מהיום בו מכר דירה בפטור ממס. 

ב. המכירה בתקופת המעבר איננה ל"קרוב". 

ג. הדירה הנמכרת לא התקבלה במתנה לפני יום המעבר, למעט אם חלפה תקופת הצינון. תקופות הצינון בעקבות הרפורמה השתנו אף הן ל-4 שנים, אלא אם מקבל המתנה התגורר בדירה ואז תקופת הצינון תהיה 3 שנים.

8. החל מיום 1.1.18, בתום תקופת המעבר, שיעור המס המוטב יהיה ללא הגבלות ויעמוד באופן קבוע על ל-25%.

9. לעניין מס רכישה – נכנסה לתוקפה הרפורמה כבר ביום 1.8.13 ועל פיה התווספו שתי מדרגות מס חדשות בשיעור של 8% ו-10%. 

להלן יפורטו מדרגות מס רכישה (בתוקף מה-1 באוגוסט 2013 ועד 31 בדצמבר 2014) ברכישת דירת מגורים:

מדרגות מס רכישה דירה יחידה לתושב ישראל -
   - על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪: 0%
   - על חלק השווי שבין 1,470,560 ₪ – 1,744,270 ₪ – 3.5%
   - על חלק השווי שבין 1,744,270 ₪ – 4,500,000 ₪– 5%
   - על חלק השווי שבין 4,500,000 ₪ – 15,000,000 ₪ – 8%
   - על חלק השווי שמעל 15,000,000 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) 
   - על חלק השווי שעד 1,089,350 ₪: 5%
   - על חלק השווי שבין 1,089,350 ₪ – 3,268,040 ₪ – 6%
   - על חלק השווי שבין 3,268,040 ₪ – 4,500,000 ₪ – 7%
   - על חלק השווי שבין 4,500,000 ₪ – 15,000,000 ₪ – 7%
   - על חלק השווי שמעל– 15,000,000 ₪ – 10%

10. לתושב חוץ, בעקבות הרפורמה - מדרגות המס שיחולו הן מדרגות "דירה נוספת" בלבד, אף אם עבור תושב החוץ זוהי דירתו היחידה. על זאת, אם תושב החוץ תוך שנתיים מיום רכישת הדירה יעלה לארץ כעולה חדש או אם הוא תושב חוזר ותיק (שהה 10 שנים בחו"ל לפני עלייתו ארצה), אזי יוכל לקבל הטבת מס רכישה רטרואקטיבית על המס ששילם מעבר למדרגות דירה יחידה.

11. לגביי נכסים שאינם דירות מגורים – מגרשים, קרקעות, נכסים מסחריים וכו' – שיעור מס הרכישה יעמוד על 6%. אולם המוכר יהיה זכאי להחזר 1% במידה וקיימת תכנית המתירה בניית יח"ד על המקרקעין ותוך שנתיים הציג הרוכש היתר בניה. 

12. הקצאת מניות, בתמורה או לא בתמורה, תחשב כיום לפעולה באיגוד מקרקעין ולכן בעל המניות לו הוקצו המניות יחויב במס רכישה. יובהר כי באשר למי שמקצה את המניות, המוכר, לא מדובר מבחינתו בפעולה באיגוד מקרקעין ועל כן היא לא תמוסה במס שבח.

האמור לעיל נאמר ללא בחינת נסיבות ספציפיות ועובדותיו, ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו לביצוע פעולות משפטיות.

צור קשר


חדשות בדיני משפחה: 

בתאריך 19.7.17 פורסם פסק דינו של ביהמ"ש העליון  ונקבעה הלכה חדשה לעניין מזונות ילדים מעל גיל 6 לפיה במצב של משמורת משותפת, ויכולות כלכליות דומות של שני ההורים, נטל המזונות יחולק באופן שווה בין ההורים. 

בחודש יולי 2016 נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שקבע כי לפני הגשת תביעה בענייני משפחה בין בני זוג ישנה חובה לפתוח הליך שנקרא "הליך יישוב סכסוך", שהנו הליך מקדמי ביחידת הסיוע של בתי המשפט אשר נועד לאפשר לבני הזוג להגיע להסדר לפני התחלת הליך משפטי בבית משפט. 

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בין זוג שנפרדו תשע"ד - 2014 - החוק מקנה לבן הזוג לשעבר בהתקיים תנאים מסוימים זכות עצמאית להירשם בפוליסת הביטוח של בן זוגו ולקבל על שמו את חלק מהקצבה ישירות מן הגוף המשלם את הקצבה. 

בחודש יוני 2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ח - 2018 בעניין ביטול חזקת הגיל הרך. כמו כן בשנים האחרונות ניתן לראות שינוי דרמתי בפסיקת בתי המשפט לענייני המשפחה בכל הנוגע ל"חזקת הגיל הרך" ויישומה, ופעמים רבות יותר נפסקת משמורת משותפת גם כאשר מדובר בילדים מתחת לגיל 6 או מסירת הקטינים למשמורת האב בנסיבות מסוימות מתוך הכרה שוויונית בזכות כל אחד מההורים לגדל את ילדיהם. 

חדשות בדיני עבודה:

ביום 7.11.17 פורסם תיקון לחוק שכר המינימום שקבע עלייה נוספת בשכר המינימום לשכר חודשי של 5,300 ש"ח או 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שיוגדל בהתאם לתוספות. כמו כן עלה השכר היומי ל-212 ש"ח ליום לעובד 6 ימים בשבוע, ו-244.61 ש"ח ליום לעובד שעובד 6 ימים בשבוע, וכן עלה השכר השעתי ל-28.49 ש"ח לשעה.

בנוסף קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות במקום 43 שעות ללא הפחתה בשכר.

בעת האחרונה חל שינוי מגמתי בחוק עבודת נשים אשר מרחיב את הוראותיו גם על בן הזוג באופן שמאפשר זכאות לחופשת אבהות לאחר לידה, ניתנה לבון הזוג האפשרות לממש את הזכות לשעת הורות.

בחודש אפריל 2017 תוקנו הוראות חוק עבודת נשים וחוק הביטוח הלאומי כך שהוארכה התקופה בה ישולמו דמי לידה בשבוע אחד נוסף, דהיינו ל-15 שבועות. 

חדשות בנדל"ן ומיסוי מקרקעין:

ביום 16.1.18 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה. המדרגות מתעדכנת אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. 
עבור רוכשי דירה שזו דירתם היחידה על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח לא ישולם כלל מס, ומעל התקרה הנ"ל ישולם מס לפי מדרגות של 3.5% עד 1,974,335 ש"ח, 5% עד 5,093,535 ש"ח וכן מדרגות נוספות כפי שקבוע בחוק לפי שווי הדירה ככל שעולה על הסך הנ"ל.

לעומת זאת רוכש דירה שזו אינה דירתו היחידה ישלם 8% מס רכישה על מלוא סכום הדירה עד לשווי 5,095,570 ש"ח, ו-10% מהשווי הנ"ל ומעלה.  

נחל אוזלבו, עורכת דין, מגשרת ונוטריון
הבילוים 24 גדרה מיקוד 7040140
טל: 077-5354341       פקס: 077-6717496   נייד: 052-3738675
 nahalmeir@gmail.com
2all - בניית אתרי אינטרנט