Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: (551)587-7008

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

מאמר בנושא שיתוף הפעולה בין הבנקים הישראליים לשלטונות המס האמריקאיים
אזרחים אמריקאיים שמחזיקים נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב מחויבים לדווח עליהם לרשות המסים האמריקאית
קיימים הבדלים בחוקי דיווח המס של תושבים קבועים לעומת אלו שאינם תושבים קבועים. תושבים שאינם קבועים פטורים בנסיבות מסוימות להצהיר על חלקים מסוימים בהכנסתם
המענק עבור כל ילד תלוי בקרבה לילד, ארץ מגוריו, גילו, מעמדו כאזרח אמריקאי ובגובה ההכנסה של ההורה
מחזיקי נכס בארה"ב יכולים לנקות בדיווחי המס את רוב עלויות החזקת הנכס ובכך לצמצם את חבות המס
2all - Web Design