Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: 1-970-3USATAX3
(1-970-3878293)

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

עשרת הניכויים החשובים ביותר למשכירי נכס בארה"ב

בעלים של נכס מושכר בארה"ב, צריכים להתייחס אל הנכס כעסק לכל דבר ועניין שעליו יש לדווח הוצאות בצד ההכנסות.  ההוצאות המדווחות יקטינו את ההכנסות כמו גם את חבות המס של בעל הנכס ל-IRS.  הדיווח על הוצאות צריך להתבצע בזהירות ותוך התייעצות עם בעל מקצוע.  דיווח לא נכון עלול להדליק נורה אדומה ב-IRS ולסמן את המדווח כיעד לבדיקת נאותות -Audit.

להלן 10 ההוצאות שאותן יש לבחון:

1.      רבית על משכנתא:

הרבית על המשכנתא, גם אם המשכנתא נלקחה בישראל מהווה הוצאה מוכרת במס כנגד ההכנסה מדמי השכירות.

 2.      מיסים:

מיסים על הנכס שמשולמים לרשות המקומית (Property Taxes) מוכרים במלואם כהוצאה מוכרת.

 3.      חשבונות שמשולמים ע"י בעל הנכס (Utilities):

חשבונות כגון מים, גז, חימום וכד' שאינם משולמים ע"י השוכר מוכרים במלואם כהוצאה.  בנוסף, במידה ובעל הנכס נדרש לשלם בעבור ביוב או פינוי אשפה, ניתן להוסיף הוצאות אלו לדיווח המס השנתי.

 4.      ביטוח:

הפרמיה שמשולמת עבור ביטוחים שנרכשים עבור הנכס מוכרים כהוצאה.  ניתן לכלול בנוסף ביטוחים נגד הצפות, רעידות אדמה וכד'.

 5.      תחזוקה ותיקונים:

בעלי נכס יידרשו תמיד לעלויות תחזוקה שוטפת בנוסף להוצאות עבור תיקונים מיוחדים שעליהם ניתן לדווח כהוצאה.

עלויות תחזוקה שוטפת יכולות לכלול תיקונים קלים, גינון ותחזוקת דשא, שירותי ניקיון מיוחדים לאחר עזיבת דייר, פינוי שלג, טיפול בטרמיטים, צביעה וכד'.

תיקונים מיוחדים כגון החלפת גג, החלפת מזגן, החלפת דוד מים וכד' נחשבים כהוצאות השבחה וזיכוי המס עליהם מתחלק על פני מספר שנים במסגרת דיווחי פחת.

 6.      הוצאות שכונתיות או הוצאות במסגרת קונדומיניום:

בבנייני קונדומיניום או בשכונות שבהן קיימים מתקנים משותפים לטובת תושבי השכונה בלבד (בריכות שחייה, מגרשי ספורט וכד') קיימות הוצאות חודשיות או שנתיות שחלות על בעל הנכס לצורך תחזוקת המתקנים.  הוצאות אלו מוכרות במלואן לצורך ניקוי ממס.

 7.      הוצאות פחת על המבנה:

ה-IRS מאפשר להפחית את ערך המבנה (ללא הקרקע) כדיווח על ההוצאות השנתיות. את הפחת על הנכס יש לחלק לתקופה של 27.5 שנים.  לדוגמא, במידה והמבנה נרכש במחיר של $400,000, שווי הקרקע הוא $150,000 ושווי המבנה הוא $250,000.  הפחת השנתי על $250,000, שיחושב בהתאם לטבלאות ה-IRS עשוי לבטל לחלוטין את חבות המס בעבור השכרה.

הוצאות נוספות שנעשות במשך השנים לצורך שיפור ערך המבנה ינוקו במסגרת חישובי פחת נפרדים.

 8.      דמי ניהול:

דמי הניהול השנתיים שמשולמים להנהלת הנכס מזוכים במלואם מההכנסות השנתיות.  בנוסף, במידה ושולמו כספים עבור שירותים לסוכן נדל"ן, ניתן לנקות גם אותם.

 9.      הוצאות נסיעה:

בעל הנכס זכאי לנקות את הוצאות הנסיעה מביתו לנכס.  ניתן לנקות הוצאות עבור שימוש ברכב בהתאם לתעריף הקבוע למייל, הוצאות טיסה, בתי מלון, השכרת רכב, מוניות והוצאות נוספות שקשורות לביקור בנכס.

 10.  הוצאות נוספות שאינן קשורות ישירות לתחזוקת הנכס:

ניתן להוסיף הוצאות עסקיות כגון:

·           שימוש במשרד ביתי.

·           הוצאות על חשבון בנק.

·           הוצאות על הכנת דוחות מס עבור הנכס.

·           דמי דואר.

·           ציוד משרדי.

 

במידה וההוצאות המדווחות גבוהות מההכנסות, דהיינו, בסוף השנה מדווח על הפסד עסקי, ניתן במקרים מסוימים לדווח על ההפסד כהוצאה.


דף הבית  |  Tax News |  Filing Information

Service Rates | Payment | About Us

www.ustaxstar.com
Tel (Office in Israel): +972-9-8949676
USA: +1-970-3USTAX3 (+1-970-3878293)
) 
2all - Web Design