Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: 1-970-3USATAX3
(1-970-3878293)

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

FACTA, FBAR

מה זה FACTA?

The Foreign Account Tax Compliance Act נחקק בשנת 2010 כחלק מהמאמץ להילחם בגרעון הגדל בתקציב האמריקאי. במסגרת FACTA, מחויבים אזרחים אמריקאיים שמחזיקים נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב לדווח עליהם ל-IRS.  בנוסף, מוסדות פיננסיים בכל העולם נדרשים לדווח ל-IRS על אזרחים אמריקאיים שמחזיקים חשבונות פיננסיים או על כאלו שמחזיקים שותפויות בנכסים פיננסיים.

בספטמבר 2013 הפרלמנט השוויצרי אישר הסכם עם ה-IRS לפיו הבנקים בשוויץ יעבירו פרטים על חשבונות שמוחזקים ע"י אזרחים אמריקאיים לממשלת ארה"ב.

בישראל נחתם הסכם דומה, הסכם כזה מחייב מוסדות פיננסיים ישראליים לדווח על בעלי חשבונות בעלי  אזרחות אמריקאית. הבנקים הישראליים התחילו בהכנות לדיווח ולכן הם מחתימים את הלקוחות על גבי טופס W-9.  סירוב לחתום על הטופס עלול להביא להקפאת החשבון.

 

חשיבות הדיווח:

חוקי המס של ארה"ב מחייבים כל אזרח או מחזיק Green Card לדווח על הכנסותיו בכל העולם, כולל הכנסות ממקורות הכנסה שאינם אמריקאיים.  בנוסף, במידה והסכום הכולל של נכסים פיננסיים עלה במשך השנה על $10,000, עליהם למלא ולשלוח טופס 114 שידוע גם בשם Foreign Bank and Financial Accounts  - FBAR.  טופס זה הוא נפרד וחייב להישלח כדיווח אלקטרוני למשרד האוצר עד ה-30 ביוני עבור שנת המס הקודמת. הנכסים הפיננסיים שכלולים בדרישות ה-FBAR הם:

·         זכות חתימה בחשבון פיננסי (גם ללא בעלות)

·         חשבונות בנק

·         חשבונות ניירות ערך

·         נאמנויות

·         חשבונות פנסיה

·         ועוד

הימנעות מדיווח FBAR נחשב על פי החוקים האמריקאיים כעבירת עוון (Felony) שעלולה במקרים קיצוניים להגיע למאסר בפועל.  העונשים הכספיים הקבועים בחוק כבדים ועלולים להגיע לקנס של $100,000 או 50% מסך הנכסים הפיננסיים, בהתאם לחומרת העבירה.

אזרחים אמריקאיים שסך הנכסים הפיננסיים עולה על $200,000 מחויבים בהגשת הצהרת הון נוספת על גבי טופס 8938.  כשסף הדיווח לאזרחים אמריקאים החיים בארה"ב הוא $50,000 ליחיד ו-$75,000 לזוג. החוק האמריקאי מאפשר גם במקרה זה הטלת עונשים כספיים כבדים בהתאם לחומרת העבירה.


דף הבית  |  Tax News |  Filing Information

Service Rates | Payment | About Us

www.ustaxstar.com
Tel (Office in Israel): +972-9-8949676
USA: +1-970-3USTAX3 (+1-970-3878293)
) 
2all - Web Design