VOKOL SOLUTIONS

חברת וו-קול מספקת שרותי מסכי לד בדגמים שונים בכל מידה קיימת.
מייל :vokol555@gmail.com ,פקס : 972-9-8848899 ,למשלוח דואר : ת.ד. 773 נתניה ,נייד אסף באום : 050-4366360

"אם חנך אותך הקב"ה בכשרון טבעי למשהו עילאי פתחוהו ושקוד עליו להוציאו מן ההעלם אל הגלוי,להנאתך ולהנאת הבריות."