050-6522200   


ביטוח אובדן כושר עבודה


ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח פיצוי חודשי במקרה שיאבד את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה . הפיצוי החודשי בא כתחליף להכנסה  מעבודה והפיצוי המקסימאלי הינו  75% מההכנסה ברוטו ומשולם לאחר 90 ימי המתנה מיום קרות הארוע ,ישנם מקצועות מועדפים בהם ניתן לרכוש תקופת המתנה 30 ימים .            

בבואנו לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה רצוי להכיר כמה מושגים והרחבות חשובים :
נכות חלקית - פיצוי חודשי למבוטח שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי
פרנצ'זה - ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי בגין חלק מתקופת ההמתנה  
שחרור - במקרה של אובדן כושר עבודה הפוליסה תשוחרר מתשלום פרמיות
עיסוקי / מקצועי - העיסוק האחרון או המקצוע האחרון הינו הקובע למתן פיצוי אי כושר  
ביטול קיזוז ביטוח לאומי - פיצוי במקביל לביטוח לאומי
פרמיה משתנה / קבועה - ניתן לבחור בין פרמיה משתנה מידי שנה או פרמיה קבועה
בפגישה אישית נסביר את תוכן הכיסוי הביטוחי את ההרחבות והנספחים וכן אבצע התאמה מלאה לצורך הביטוחי שלך

התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה במלואם .  

  לקביעת פגישה לחץ כאן  
טואול הקמת אתרי אינטרנט