בניית אתרים בחינם
 
 
מצרים העתיקה-


מצרים העתיקה הייתה תרבות מצרית שהיתקיימה במצרים של היום משנת 3100 לפנה"ס ועד כיבוש האימפריה הפרסית בשנת 526 לפנה"ס. תרבות מצרים העתיקה נחשבת לאחת התרבויות המפותחות ביותר של אותה תקופה.
למצרים העתיקה היו מספר אויבים: הפרסים, האשורים והבבלים שבמהלך השנים ניסו ללא הצלחה לכבוש את מצרים . המלכים ששלטו במצרים נקראו "הפרעונים" ובהם הפרעה המפורסם ביותר תות ענח' אמון . אדריכלות מצרים העתיקה נחשבת למפותחת במיוחד: מקדשי אבו סימבל- המקדשים שבהם שכנו פרעוני מצרים. כיום נחשבים לאתר תיורותי במיוחד. הפירמידה בגיזה- הפימידה המפוסמת מבין כל הפירמידות במצרים.
מצרים העתיקה נכבשה לבסוף ע"י האימפריה הפרסית , בית תלמי והאימפריה הרומית. ההיסטוריה של מצרים היא היסטוריה מורכבת מאוד . חלק מהיסטוריה זו מתקשרת גם להיסטוריה של ישראל ועוד עמים.

להלן פרעוני מצרים


מצרים התחתונה-


טיו
ת'ש
סקיו
וואנזר
רו
סרקת
נערמרהשושלת הראשונה-

חור אחע'
צ'ר
צ'ת
דן
אצ'יב
סמרחת
קע


השושלת השנייה-


חותפ סח'מוי
רע נב
ני נתר
ונג
סנצ'
פרי יב סן
חעא סח'ם
חעא סח'מוי


השושלת השלישית-


סאנאח'ת
ג'וסר
סחמחת
חעבה
חוניהשושלת הרביעית-

סנפרו
ח'ופו
ג'דפר
חפארו
מנכאורה
שפסס כאף


השושלת החמישית-


אוסר כאף
סחו רע
נפריר כע רע
שפסס כע רע
נפרף כע רע
נ- אוסר
מנכ'או ח'ר
צ'ד כע רע
אונסהשושלת השישית-


טטי
אוסר כע רע
פפי הראשון
מר נע רע
פפי השני
מיד לאחר השושלת השישית החלה תקופת הביניים הראשונה.
השושלת השביעית והשמינית-


נטריכר
מנכר
נפרקר השני
נפרקר השלישי
ג'דקר השני
נפרקר הרביעי
מרנהור
מנקמין הראשון
ניקר
נפרקר החמישי
נפרקהור
נפרקר השישי
נפרקמין השני
איבי הראשון
נפרקאור
נפרקהואור
נפרירקר השני


עוד מלכים שאינם ידועים


וואדג'קר
סקמקר
איטי
אימחוטפ
איסו
איתנוהשושלת התשיעית והעשירית

נפרקר השביעי
אכטואס
מרי חטור
מריקר
השושלת ה-11-


אנתפ הראשון
אנתפ השני
אנתפ השלישי
מנתוחותפ הראשון
מנתוחותפ השני
מנתוחותפ השלישיהשושלת ה-12-


אמנמחת הראשון
סנוסרת הראשון
אמנמחת השני
סנוסרת השני
אמנמחת השלישי
אמנמחת הרביעי
סובקנפררעלאחר השושלת ה-12 החלה תקופת הביניים השנייה.


השושלת ה-13-


אמנמחת סבכ חתפמרצח
אמנמחת סנבפ
סקמר קוטבי
אמנמחת החמישי
סהטפיבר הראשון
יופנני
אמנמחת השישי
סמנקר
סהטפיבר השני
סוודג'קר
נדג'מיבר
סובחוטפ הראשון
רניסנב
חור הראשון
אמנמחת השביעי
סובחוטפ השני
קנדג'ר
אימירה משה
אנטף הרביעי
סת'
סובחוטפ השלישי
נפרחותפ הראשון
סיהטור
סובחוטפ הרביעי
סובחוטפ החמישי
אייב
חורי
סובחוטפ השישי
דדומס הראשון
איבי השני
חור השני
סנב מיו
סחנר הראשון
מרחפר
מרירקר
השושלת ה-14-


נחסי
חטיר
נבפאור
סנבר
מרירדג'פר
סוודג'קר
הריבר
סנחיבר
קנפרטמר
נפרירבר
אנקר
השושלת ה-15 -


סליטיס
בנון
אפכנן
אפופיס
ח'מודי
השושלת ה-16-


ענת הר
אסר אנט
סמקן
זקט
וואסה
קר
פפי השלישי
בבנק'
נבמאאטר
ניקר השני
אהוטפר
אנטריר
נובנק'ר
נובוסר
קאוסר
קמור
יעקב הר
יקבאם
יואם
אמו'
השושולת -17-


אנתפ החמישי
רע חוטפ
סובכ מזף
ג'הוטי
אמנ טו חותפ השביעי
נביראו השני
סמננר
סוסרנר
סובכ מזף השני
אנטפ השישי
אנטפ השביעי
טאו הראשון
טאו השני
כע מוסהממלכה החדשה-


השושולת ה-18-


יעחמס הראשון
אמנחותפ הראשון
תחותמס הראשון
תחותמס השני
חתשפסות
תחותמס השני
אמנחותפ השני
תחותמס הרביעי
אמנחותפ השלישי
אחנאתון (אמנחותפ הרביעי)
סמנח כע רע
תות ענח' אמון
איי
חורם ח'בהשושלת ה-19-


רעמסס הראשון
סתי השני
רעמסס השני
מרנפתח
אמנ מסס
סי פתח הראשון
סתי השני
סי פתח השניהשושלת ה-20-


סת נ אחת'
רעמסס השלישי
רעמסס הרביעי
רעמסס החמישי
רעמסס השישי
רעמסס השביעי
רעמסס השמיני
רעמסס התשיעי
רעמסס העשירי
רעמסס האחד עשרהשושלת ה-21-


נס בא נד צ'ד
אמנמניסו
פאוסנס הראשון
אמנופ
אוסוחור
סיאמון
פאוסנס השני
חרי חור
פיאנק
פינצ'ם הראשון
מחסרתא
מנ חפ רע
סמנדס השני
פינצ'ם השני
פאוסנס השלישיהשושלת ה-22-

ששנוק הראשון
אוסורכון הראשון
תקלות הראשון
אוסורכון השני
ששנוק השני
תקלות השני
ששנוק השלישי
פאמי
ששנוק הרביעי
אוסורכון הרביעי
השושלת ה-23-פאדיבסטט
שושנק הרביעי
אוסורכון הרביעי
תקלות השלישי
רודאמון
איופוט
השושלת ה-24-תפנ אחת'
בוחכוריסהשושלת ה-25-פ ענח'י
שא בא כע
שא בא תא כע
תהרקה
תנות אמון
השושלת ה-26 -
 


נכו הראשון
פסמתיכוס הראשון
נכו השני
פסמתיכוס השני
אפריס
יעחמס השני
פסמתיכוס השלישילאחר השושלת ה-26 , עלו לשלטון הפרסים ואחראים עלה לשלטון בית תלמי.
אבן רוזטה
אבן רוזטה- אבן רוזטה היא סוג של אסטלה שעשויוה מגרנודיוריט ובה כתוב על צו מלכותי בשלוש שפות: כתב חרטומים , כתב דמוטי ויוונית עתיקה . האבן נוסדה ע"י המלך תלמי החמישי  בשנת 196 לפנה"ס ועליה חוקק צו מלכותי. האבן נמצאה לפני כמאתיים שנה ע"י נפוליאון. כיום, היא מוצגת במוזיאון הבריטי.
הספינקס ומאחוריו הפירמידה של גיזה.

אדריכלות מצרים העתיקה-

למצרים העתיקה הייתה אדריכלות מורכבת ומיוחדת מאוד. באותה תקופה, המצרים ידעו לבנות בשיתה מיוחדת מאוד. כיום , יש מבנים מאוד מפורסמים שנבנו בידי מצרים העתיקה: הפירמידה בגיזה, הספינקס, מקדשי אבו סימבל ועוד....
חלק גדול מאוד מאדריכלות מצרים כבר לא קיים היום עקב שריפות , רעידות אדמה , הריסות ועוד , אך חלק גדול גם מהמבנים נשאר עד היום, ופנוי לתיירים ברחבי העולם.
בתוך הפירמידות, ציורי קיר מרהיבים וקברי מלכי מצרים חלק מהפירמידות נקברו אף בחול, אך גם חלק גדול מאוד נשאר. מיליוני אנשים מרחבי העולם באים למצרים בכדי לראות את המראה העוצר נשימה הזה וחלקם גם חוקרים וארכיאולוגיים.


ציור קיר מתוך פפירוס אני
הפירמידות במצרים. הפירמידה האמצעית מתוך הפירמידות הגדולות היא הפירמידה של גיזה.שני פסלים של פרעה רעמסס השני במקדשי אבו סימבל.שני צדדיה של פלטת נערמר (אחד הפרעונים במצרים).הפרעונים במצרים-

הפרעונים במצרים, היו המלכים שמלכו במצרים משנת 3150 לפנה"ס ועד כיבוש האימפריה הפרסית במאה השביעית לפנה"ס. אחד הפרעונים המפורסמים שבהם , היה תות ענח' אמון פרעה שמלך כבר בהיותו ילד על כל מצרים.

 


פרעה רעמסס השני. ככל הנראה היה הפרעה ששיעבד את בני ישראל בהיותם במצרים. פסלו מוצג במוזיאון הבריטי.


 
פרעה אמנחותפ הרביעי. פסלו מוצג במוזיאון הבריטי.


 מסכת המוות של פרעה תות ענח' אמון


 

 

 ההסבר המדעי לכל מכות מצרים. 

 

בניית אתרים - טואול