בניית אתרים בחינם
  הר הבית כמטלת ביצוע באזרחות
 מהי מטלת ביצוע?
 
מטלת ביצוע באזרחות הינה מטלה לימודית המציגה בעייה מהחיים הדורשת פתרון או מטלה הדורשת ביצוע משימה. מטרתה הערכת יכולתו של התלמיד ליישם תוכני למידה תוך כדי הפעלת שיקול דעת, תכנון, ארגון ובקורתיות. 
במסגרת הבגרות באזרחות מהווה מטלת הביצוע כ-20% מהציון הסופי.
במסגרת עבודה שכזו נדרשים התלמידים לבחור נושא אקטואלי הקשור לזכויות האזרח והאדם במדינת ישראל ובשמירת צביונה היהודי של המדינה.

הר הבית הינו אחד הנושאים האקטואליים ביותר, ההולכים ותופסים כותרות בדורנו וצובר תאוצה בתודעת הציבור. ככל שהולכת וגדלה המודעות והחשיבות בקרב ציבור ההולך וגדל כך גם הולכים ומתרבים המחדלים - הן בנוגע לפגיעה בזכויות הפרט, מניעת תפילת יהודים, ביזוי וחילול המקום בתוקף היותו אתר קדוש, ביזוי ממצאים ארכיאולגים והן בהקשר לפגיעה באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

מטרת אתר זה היא להעניק לכם מידע תוכני - משפטי, הלכתי והסטורי, הן כמורים לאזרחות והן כתלמידים, המבקשים לעסוק בנושא חשוב זה לצורך מטלת הביצוע.

איסור תפילת יהודים בהר הבית 
 


       
                                                                                   יהודי מבצע השתחווות בהר הבית

חוק שמירת המקומות הקדושים קובע חד משמעית: "העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו מאסר חמש שנים" (לעיון נוסף - חומר משפטי - בג"צים).
 
מה קורה בפועל כאשר יהודי, שמתחם הר הבית יקר לליבו, מבקש לעלות ולהתפלל?
במקביל, נזכיר את עמדת הרבנות הראשית ואת אחד הפתרונות שהוצעו: הצעת בניית בית כנסת על ההר.
 
                                                                         ביזוי הר הבית כמקום קדוש
 

בניגוד להכרזת בג"צ לגבי איסור ביזוי הר הבית, כמקום קדוש לבני הדתות, אנחנו עדים לתופעות הבאות:

  • בית המשפט העליון קבע בפסיקתו: ש"על המשטרה להקפיד ולהבטיח כי תופעות כגון אלו [משחקי כדור-רגל ופיקניקים הנערכים על ידי מוסלמים]. לא יחרגו מהמתחמים שצוינו לעיל, כדי שתשמר קדושת המקום מפני חילולו, ולא ייפגעו רגשותיהם של בני כל הדתות". בפועל אנחנו עדים להפיכת הר הבית למגרש למשחקי כדורגל.  


                                                 

                                         

 

 

                                                                         

 

הכניסה להר הבית 

הכניסה ל ההר, בניגוד לכל אחד מהאתרים הקדושים והפתוחים לקהל הרחב, היא בפני עצמה נושא לדיון:

השילוט אשר אינו מזמין יהודים להכנס מטעם הרבנות הראשית, בניגוד למקום כמו הכותל המערבי.שילוט מטעם המשטרה והעדר שילוט.

    .

                                              

 

2all בניית אתרים