בניית אתרים בחינם


עמותה רשומה ומוסד ציבורי
לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מס' 58-027-236-7

  1700-50-50-23 
  yad3400@gmail.com 
    

Help us to reach out to those who need us

To the needy, the sick and the elderly, assistance to vulnerable populations in distress lines on a universal basis, holocaust survivors, lone soldiers, new immigrants, orphans and widows.

contributionForum
No posts foundNo posts found
Add Massage Search Login Chronological order of messages
Order fixed messages
Page : 1     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    >>8
2all - Free Web Design