בניית אתרים בחינם


עמותה רשומה ומוסד ציבורי
לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מס' 58-027-236-7

  1700-50-50-23 
  yad3400@gmail.com 
    

Help us to reach out to those who need us

To the needy, the sick and the elderly, assistance to vulnerable populations in distress lines on a universal basis, holocaust survivors, lone soldiers, new immigrants, orphans and widows.

contribution


Yad Yiftach Institution No. 580272367

The Yad Yiftach institution  was founded in 1995 in order to establish a community center Social which will serve as a humanitarian organization for needy patients and the elderly people, and to address and assistance to vulnerable populations rows in distress on a universal basis, survivors, lone soldiers, immigrants, orphans and widows and disadvantaged families.

By provide them food , clothing, shoes, blankets and heaters for the winter and by consulting the realization of their social rights support and assistance institutions and bodies.


The association aims to reduce disparities Hbrtiiim and to promote equality in the field of employment.


In addition, the organization runs projects on education - to promote the education of children and youth at risk in Israel and extract their personal potential through activities in the field of education and culture associated with the school and outside it, and teach them leadership to promote social activities, community and voluntary environmental issues, including history and art.

When you contribute to us you directly contribute to the advancement of Israel society

2all - Free Web Design