בניית אתרים בחינם

   עין הרע    בדיקת עין הרע    הסרת עין הרע    ייעוץ הכוונה וסיוע    קמעות סגולות והגנות

"עין הרע" כוח ואנרגיה שלילית החוסמת ומונעת את השפע והחיות של אדם מסוים בגוף בנפש וברכוש....

עין הרע בעין היהודית

היש ממש בעין הרע? או שמא היא אמונה תפלה?
לפי הקבלה וחז"ל עמדתם הברורה, כי "עין הרע" היא דבר ממשי ואסור לזלזל בקיומה, משום שבכוחה להזיק ולפגוע. 
מתוך כתבי "הזוהר הקודש" - "יסטי בר-נש אפילו ממאה ארחין ולא יערע בבר-נש דאית ליה עינא דבישא" הנזק של עין הרע כל כך חמור עד שיש לאדם לטרוח ולסטות אפילו ממאה דרכים שלפניו ובלבד שלא ייתקל באדם קנאי וצר עין שיש לו עין הרע. 

בדיקה הסרה והגנה מעין הרע - ייעוץ והכוונה בטלפון 072-2280-545

מעבר לאתר   

תורת הסוד  לבדיקת והסרת עין
מיסטיקנים מתקשרים ורבנים מומחי קבלה

"בדיקה והסרה של עין הרע"
סוגיית עין הרע לפי תורת הנסתר והמיסטיקה היהודית היא נושא מורכב השנוי במחלוקת אך אין ויכוח בהקשר להשפעתה של עין הרע
על מציאות חיו של האדם. גם בהלכה אנו מוצאים הלכות שונות העוסקות בעין הרע, חלק מאותן הלכות עוסקות באסורים שיש בהם סכנה להיפגע ולהינזק מעין הרע וחלקם גילוי ובדיקה של עין הרע והשפעתה וחלק השלישי עוסק בדרכים השונות להסיר את עין הרע באמצעות, תפלות ותיקונים, קמעות בעלות סגולות להגנה ושמירה מעין הרע. 

התפיסה המקובלת רואה בעין רעה כוח או אנרגיה שלילית הנשלחת דרך עינו של האחר בעת קנאה, נקמה, התפעלות, צרות עין עין ועוד...


בדיקת עין הרע: ראשית דבר, לא כל בעיה המשבת את החיים הנומרלים, בה נתקל האדם קשורה לעין הרע, לכן צריך לבדוק את הגורמים והכוחות שמפעילים את הבעיה או את עין הרע. האם זה עין הרע, שהאדם מושך ומזמן כלפי עצמו, או נזק שנגרם על ידי מאן דהוא בגלל צרות קנאה וצרות עין, נקמה, כעס ואכזבה ועוד או באמצעות צד שלישי כמו מיסטקן או מיסטיקנית העוסקים במאגיה שחורה - הנקראת לפי ההלכה "עין רעה של השטן" יצר הרע מצד הסיטרא אחרא ( ספר פתח עיניים של החיד"א)  

עין הרע שהאדם מפעיל כלפי עצמו: אדם בעל מחשבות רעות, שתמיד רואה את הרע והשלילי סביבו במקום לראות את הטוב והשפע שיש סביבו מושך אליו בלא ידיעתו את עין הרע, אדם ביקורתי המבקר בהתמדה את חברו או אישתו, בני משפחתו וסביבתו מושך אליו את עין הרע, ניאוף אדם המקיים יחסים עם אשת חברו או שכנתו או אשת איש בהתנהגותו הוא מושך אליו את עין הרע, חמדנות ועושק גם הם סיבה שהאדם מושך ומזמן אליו את עין הרע, מידה כנגד מידה, בסופו דבר הדברים חוזרים כבומרנג לאדם.

"עין הרע" כאמור היא כוח שלילי ורוח רעה, עין רעה של הקליפה החיצונית, מחשבות ומעשים רעים של האדם החוזרים אליו. לכן חשוב להיות זהיר מאוד  בעת בדיקת עין הרע שמא חלילה לא תהיה בזה סיבה או עילה למציאת דופי בכול מאן דהוא הקשור בקשר כלשהוא עם אדם עצמו.

בדיקת עין הרע לפי הקבלה מסייעת למיסטיקן או מיסטיקנית לברר בצורה מדויקת את העילה והסיבה לעין הרע, לא ניתן לקבוע בודאות מידית ללא בדיקה ושיחת ייעוץ מקיפה את הסיבות שהביאו לעין הרע ואם בכלל קיימת עין הרע. לצערנו מיסטיקנים רבים או רבנים מסוימים קובעים ללא בדיקה מקיפה ויסודית את הסיבות אשר גרמו לעין הרע, דבר היכול להביא נזק רב.

לפי רבי נחמן מברסלב, "כי יש כוח ממש בהראיה, כי כח הראות הולך לחברו ומזיקו כשעינו רעה, כי הראיה הוא כוח וכשעינו רעה מזיק הוא בראיתו ממש לעצמו"

כוח העין הוא ככוח המחשבה, כשהעין רעה היא גורמת להביא רע על האדם ממידת הדין. הרואה את חברו ומקנא בו "משרה עליו עין הרע של ס"מ". המקטרג על חברו - מעורר עליו את השטן. הנותן עין רעה בחברו - תסובב אותה העין על עצמו ממידת הדין

מעורר קנאה - גורם נזק רוחני לחברו ולפיכך נענש, מעורר קנאה - מצער עליו את הבריאות ולפיכך נענש.

כוחם של חכמים מיסטיקנים ורבנים להזיק בעין הרע, לאנשים בעלי יכולות רוחניות גבוהות יש כוח (לפי ההלכה) גדול להזיק בעין הרע יותר מלשאר בניט האדם.

בדיקת עין הרע כאמור לעי"ל היא סוגיה מורכבת ועדינה ואל להקל בה ראש ולקבוע עובדות בטרם נבדקו הדברים לעומקם ורחבם.

לפניכם מיסטיקנים מתקשרים רבנים  מומחי קבלה המתמחים בגילוי עין הרע לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית


שלמה יאיר טל

שלמה יאיר טל מיסטיקן ומתקשר בשיטת החלון האור לפי הקבלה והמיסטיקה היהודית. עם ניסיון וידע רב בתחום הייעוץ הרוחני.
לקבל ייעוץ ובדיקת עין הרע
מתקשרים 072-2280545

לפרופיל האישי

הרב ד"ר שמואל קדמי

הרב ד"ר שמואל קדמי בקי בסוד וחכמת הקבלה. מומחה ומוסמך לביואורונמיה בדיקה והסרה של עין הרע, הוספת שמות, ייעוץ והכוונה רוחנית, קמעות וסגולות להגנה ושמירה מעין הרע
מתקשרים 072-2280548

לפרופיל האישי


הרב משה בן ישראל

מקובל ירושלמי,בקי בתורת הנסתר, מיסטיקן בעל מונטין בין לאומי,ייעוץ והכוונה, הסרת חסימות, תיקונים, נטרול אנרגיות שליליות בדיקת שמות
מתקשרים 072-2280549

לפרופיל האישי

הרב ישראל בן חיים

הרב ישראל בן חיים, מגשר ומומחה להסרת עין הרע, יועץ בכיר בנושא זוגיות ושלום בית, קמעות ברכות והגנות מעין הרע לפי חכמת הקבלה ותורת הסוד
מתקשרים 072-2280548

לפרופיל האישי
טואול - בניית אתרים בחינם